EN IEC 55011 Sanayi, Bilimsel ve (ISM) Tıbbi Donanımlar – EMC Testi

EN IEC 55011 Sanayi, Bilimsel ve (ISM) Tıbbi Donanımlar – EMC Testi

Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi (ISM) Donanımlar İçin Radyofrekans Bozulma Karakteristikleri EMC Testi

Bu Uluslararası Standard CISPR 11, 0 Hz ile 400 GHz frekans aralığında çalışan endüstriyel, bilimsel ve tıbbi (ISM) elektrikli ekipmanlara  ve yerel olarak radyo frekansı enerjisi üretmek ve/veya kullanmak amacıyla tasarlanmış ev tipi ve benzeri cihazlara uygulanır. Bu standard, 9 kHz ile 400 GHz frekans aralığında radyo frekansı (RF) girişimleri ile ilgili emisyon gereksinimlerini kapsar. Ölçümler, belirtilen sınırların bulunduğu frekans aralıklarında yapılmalıdır. Birleşmiş Milletler Bilgi ve İletişim Teknolojileri ITU Radyo Yönetmeliği’nde bulunan tanım anlamında ISM RF uygulamaları için, bu standard, 9 kHz ile 18 GHz frekans aralığında radyo frekansı girişimleri ile ilgili emisyon gereksinimlerini kapsar.

NOT: İndüksiyon ocakları için emisyon gereksinimleri CISPR 14-1 [1] 1’de belirtilmiştir. Birleşmiş Milletler Bilgi ve İletişim Teknolojileri ITU Radyo Yönetmeliği tarafından tanımlanan ISM frekans bantları içinde çalışan ISM RF aydınlatma ekipmanı ve UV ışıtıcılar için gereksinimler bu standardın içinde bulunmaktadır. Diğer CISPR ürün ve ürün ailesi emisyon standartları kapsamına giren ekipmanlar, bu standardın kapsamı dışındadır.

Uygulanabilirlik

Diğer CISPR ürün ve ürün ailesi emisyon standartları kapsamında bulunan ekipmanlar, CISPR 11 kapsamından hariçtir. CISPR 11, 0Hz ile 400GHz frekans aralığında çalışan endüstriyel, bilimsel ve tıbbi elektrikli ekipmanlara ve yerel olarak radyo frekansı enerjisi üretmek ve/veya kullanmak amacıyla tasarlanmış ev tipi ve benzeri cihazlara uygulanır. CISPR 11 standardı, 9kHz ile 400GHz frekans aralığındaki radyo frekansı (RF) girişimleri ile ilgili emisyon gereksinimlerini kapsar. Ölçümler, belirlenen sınırların belirtildiği frekans aralıklarında yapılmalıdır.

CISPR 11 ve CISPR 14: İndüksiyon ocaklarını kapsamaktadır ve CISPR 14-1 ve CISPR 14-2’nin kapsamı dışındadır [Mayıs-2019]. Mikrodalga fırınlar genellikle CISPR 11 ve CISPR 14-2’nin kapsamındadır (ancak CISPR 14-1’in kapsamında olabilecek çok fonksiyonlu ekipmanlara dikkat edilmelidir, örneğin tıklama ölçümü için).

Birleşmiş Milletler Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ITU) Radyo Yönetmeliği’nde bulunan tanım anlamında ISM Radyo-Frekansı (RF) uygulamaları için, CISPR 11, 9kHz ile 18GHz frekans aralığındaki radyo frekansı girişimleri ile ilgili emisyon gereksinimlerini kapsar. ITU Radyo Yönetmeliği tarafından tanımlanan ISM frekans bantları içinde çalışan ISM RF aydınlatma ekipmanı ve ultraviyole (UV) radyatörleri için gereksinimler, CISPR 11’de bulunmaktadır.

Gruplar

CISPR 11’de tanımlanan ISM ekipmanları iki gruba ayrılır:

Grup 1 (genel amaçlı uygulamalar, sınıf A veya sınıf B): CISPR 11 kapsamındaki ve Grup 2 ekipmanı olarak sınıflandırılmayan tüm ekipmanlar.

Grup 1 ekipmanı örnekleri:

 • Laboratuvar ekipmanları
 • Tıbbi elektrikli ekipmanlar
 • Bilimsel ekipmanlar
 • Yarıiletken dönüştürücüler
 • 9 kHz veya daha düşük frekansta çalışan endüstriyel elektrikli ısıtma ekipmanları
 • Makine takımları
 • Endüstriyel işlem ölçme ve kontrol ekipmanları
 • Yarıiletken üretim ekipmanları
 • Anahtarlamalı güç kaynakları

Grup 2 (ISM RF uygulamaları, sınıf A veya sınıf B): 9 kHz ile 400 GHz frekans aralığında radyo frekansı enerjisinin kasıtlı olarak üretildiği ve kullanıldığı veya sadece yerel olarak kullanıldığı ISM RF ekipmanlarının tümü.

Grup 2 ekipmanı örnekleri:

 • Mikrodalga güçle çalışan UV ışınlama cihazları
 • Mikrodalga aydınlatma cihazları
 • 9 kHz üzerinde çalışan endüstriyel indüksiyon ısıtma ekipmanları
 • Dielektrik ısıtma ekipmanları
 • Endüstriyel mikrodalga ısıtma ekipmanları
 • Ark kaynak ekipmanları
 • Mikrodalga fırınlar
 • Tıbbi elektrikli ekipmanlar
 • Elektrik kaynak ekipmanları
 • Elektro-erozyon işleme (EDM) ekipmanları
 • Eğitim ve eğitim için gösterim modelleri
 • Pil şarj cihazları ve güç kaynakları – kablosuz güç transferi (WPT) modu

Sınıflandırma

CISPR 11’de tanımlanan ISM ekipmanları iki sınıfa ayrılır:

Sınıf A (daha yüksek emisyon sınırları, endüstriyel): Sınıf A cihazları, konut ve benzeri alanlar dışındaki tüm alanlarda kullanılmak üzere uygun olan cihazlardır ve bunlar genel olarak kamu elektriğine bağlıdır. Cihazların emisyonları, Sınıf A sınırlarının altında olmalıdır, ancak emisyonlar, Sınıf B sınırlarını aşabilir. Sınıf A ekipmanı için, ürünle birlikte gelen kullanım talimatları şu metni içermelidir: Dikkat: Bu ekipman, konut ortamlarında kullanım için tasarlanmamıştır ve bu ortamlarda radyo alımına yeterli koruma sağlamayabilir.

Sınıf B (daha düşük emisyon sınırları, konut): Sınıf B cihazları, konut ve benzeri alanlarda kullanılmak üzere uygun olan cihazlardır ve bunlar genel olarak kamu elektriğine bağlıdır.

grey

Örnek Test Kurulumu

Sınıf A ekipmanları, üretici tercihine bağlı olarak bir test alanında veya yerinde (kurulum yerinde) ölçülebilir. Boyut, karmaşıklık veya işletme koşulları nedeniyle bazı ekipmanların, radyasyon girişim sınırlarına uygunluğu göstermek için yerinde ölçülmesi gerekebilir. Sınıf B ekipmanları bir test alanında ölçülmelidir.

 

grey

Yayınlanan emisyonlar için ölçüm mesafesi:

Sınıf A. Bir test alanında, Sınıf A ekipmanları nominal bir mesafe d’de (3m, 10m veya 30m) ölçülebilir.

Sınıf A Grup 1 ekipmanları, ölçümün ekipmanın bulunduğu binanın dış cephesinden 30m uzaklıkta gerçekleştiği yerde ölçülebilir.

Sınıf A Grup 2 ekipmanları, ölçüm mesafesi d’nin, ekipmanın bulunduğu binanın dış cephesinden (30+x/a)m veya 100m’den küçük olduğu yerde ölçülebilir, ölçüm mesafesi d’nin, ölçüm yapılan yerin sınırları içinde olması koşuluyla. Hesaplanan mesafe d, kullanıcının mülkiyet sınırlarının ötesindeyse, ölçüm mesafesi d, x veya 30m’den uzun olan hangisi ise ona eşittir. Yukarıdaki değerlerin hesaplanması için:

x, ekipmanın bulunduğu binanın dış cephesi ile kullanıcının mülkiyet sınırları arasındaki en yakın mesafedir.

a = 1 MHz’den düşük frekansta.

a = 1 MHz veya daha yüksek frekansta.

Sınıf B. Bir test alanında, Sınıf B ekipmanları nominal bir mesafe d’de (3m veya 10m) ölçülebilir.

d < 10m. 30MHz ila 1000MHz frekans aralığında, 10m’den daha küçük bir mesafe, yalnızca küçük boyutlu ekipman tanımına uyan ekipmanlar için izin verilir. Küçük boyutlu ekipman, masa üstünde yerleştirilmiş veya zemine dik duran ve kabloları dahil olmak üzere 1,2m çapında ve 1,5m yükseklikte (zemin düzlemine) hayali bir silindirik test hacmine sığan ekipmandır.

Ekipmanın tipik uygulamalarına uygun olarak, girişim seviyesi ekipmanın konfigürasyonunu değiştirerek maksimize edilmelidir.

Masa üstü EUT’den yayınlanan girişimlerin ölçüldüğü tipik bir kurulumun örneği aşağıda verilmiştir (üst görünüm). Ölçüm düzeni, normal kurulum uygulamasına tipik olarak uymalı ve döner tablanın dikey ekseni etrafında merkezlenmelidir.

Aşağıda, hem iletken girişimlerin hem de yayınlanan girişimlerin ölçümü için uygun, ayakta duran ekipmanlar için tipik bir birleşik test kurulumunun örneği verilmiştir. Ekipmanın tipik düzenlemelerine ilişkin daha fazla örnek, CISPR 16-2-3 ve CISPR 16-2-1’de verilmiştir.

grey

 

Test Limitleri

CISPR 11’de belirtilen ileten ve yayılan emisyonlar için sınırlar bulunmaktadır. Aşağıda, bir test alanında (yerinde değil) gerçekleştirilen ölçümler için sınırları bulabilirsiniz.

CISPR 11 Grup 1 Test Alanı:

 • 9kHz ila 150kHz: Belirli sınırlar yoktur.
 • 150kHz ila 30MHz: İletken emisyon sınırları – kamu elektrik şebeke bağlantı noktaları – Grup 1 ekipmanları (Sınıf A ve B). İletken emisyon sınırları – DC güç bağlantı noktaları – Grup 1 ekipmanları (Sınıf A ve B).
 • 30MHz ila 1GHz: Yayılan emisyon sınırları – Grup 1 ekipmanları (Sınıf A ve B).
 • 1GHz ila 18GHz: Belirli sınırlar yoktur.
 • 18GHz ila 400GHz: Belirli sınırlar yoktur.

CISPR 11 Grup 2 Test Alanı:

 • 9kHz ila 150kHz: Belirli sınırlar yoktur.
 • 150kHz ila 30MHz: İletken emisyon sınırları – kamu elektrik şebeke bağlantı noktaları – Grup 2 ekipmanları (Sınıf A ve B).
 • 30MHz ila 1GHz: Yayılan emisyon sınırları – Grup 2 ekipmanları (Sınıf A ve B).
 • 1GHz ila 18GHz: 1GHz ila 18GHz frekans aralığındaki sınırlar yalnızca 400MHz üzerinde çalışan Grup 2 ekipmanları için geçerlidir. Yayılan emisyon sınırlarının değerlendirilmesi karmaşıktır ve bu web sitesinin sınırlarını aşar.
 • 18GHz ila 400GHz: Belirli sınırlar yoktur.
 • ISM Frekansları: CISPR 11 sınırları, ITU tarafından tanımlanan ISM frekans bantları için geçerli değildir (ITU tarafından tanımlanan ISM bantlarına bakınız). ITU tarafından belirlenen ISM bantları dışında, CISPR 11’deki gürültü voltajı ve radyasyon gürültüsü için sınırlamalar geçerlidir.

grey grey grey grey grey

Yerinde koşullar altında, iletken girişimlerin değerlendirilmesi gerekli değildir.

CISPR 11 Grup 1

 • 150kHz ila 30MHz: Manyetik alan radyasyon sınırları – Grup 1 Sınıf A.
 • 30MHz ila 1000MHz: Elektrik alan radyasyon sınırları – Grup 1 Sınıf A.

CISPR 11 Grup 2

 • 150kHz ila 30MHz: Manyetik alan radyasyon sınırları – Grup 2 Sınıf A.
 • 30MHz ila 1000MHz: Elektrik alan radyasyon sınırları – Grup 2 Sınıf A.

grey grey grey

grey

Test Başvurularınız İçin;

Femko, Elektromyetik Uyumluluk Testlerinin bir parçası olan Sanayi, Bilimsel ve (ISM) Tıbbi Donanımlar – EMC Testi yani EN IEC 55011 testi hizmeti sunmaktadır. CISPR11 ve diğer EMC Test başvurularınız için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır. Akredite EMC Test Laboratuvarı olarak ürünlerinizin güvenilirliğini birlikte test edelim.