İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi – OHSAS 18001 Belgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi – OHSAS 18001 Belgesi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

OHSAS 18001’in esas amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı yasal mevzuatın gereklilikleri altında, işletmedeki mevzu olan riskleri engellemek veya minimuma indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve bu ortamı yönetmektir. Daha ayrıntılı anlatmak icap ederse bu standardın üç temel başlıkta sınıflayabileceğimiz amaçları şunlardır:

 • Çalışanların güvenliğini sağlamak: Çalışanları firmanın olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir iş ortamında çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin en önemli amacıdır.
 • Üretim güvenliğini sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle ortaya çıkabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının minimuma indirilmesi, bu sebeple iş veriminde artışın gerçekleştirilmesiyle üretimin korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından bir diğeridir.
 • İşletme güvenliğini sağlamak: Çalışma ortamlarında alınan önlemlerle, firmayı tehlikeye atabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğini sağlayacaktır.

Kuruluşların birçoğu, değişen mevzuatlara ayak uydurmak ve iş güçlerini korumak maksadıyla risk yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak, bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini işletmelerinde uygulamaktadır. Bu sistem, firmaların tutarlı bir şekilde sağlık ve güvenlik risklerini belirlemesine ve denetlemesine, kaza risklerinin en aza indirilmesine, mevzuatlara uyuma destek olmasına ve genel performansı yükseltmesine imkan sağlayan bir çerçeve sunarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamış olur.

OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki gereklilikleri tespit etmesi ile beraber ayrıca kalite ve çevre standartları ile bir bütünlük sağlayan uluslararası bir standarttır. Bu sebeple OHSAS 18001, diğer yönetim sistemlerine çok kolay bir şekilde entegre edilebilmektedir. Bu standart, hem işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasalara uyumlu olduğunu gösterirken hem de iş ortamının devamlı iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi üst seviyelere çıkartmaktadır. OHSAS 18001, firmaların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanlarının sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları

Yapılan incelemeler göstermektedir ki, işyerlerinde yüksek maliyetlere gerek duymadan yapılacak bazı basit tedbirlerle, birçok iş kazasının önüne geçilebilmekte, maddi ve manevi zararların oluşması engellenebilmektedir. OHSAS 18001 sistematik bir yaklaşımla, işletmenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına almaya odaklanmıştır. Devamlı gelişme felsefesi ile işletmeleri iş sağlığı ve güvenliği alanlarında gelişmeye yönlendirir. OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir yaklaşımla, devamlı ve proaktif çözümler gerektirmektedir. Bu nedenlerle işlerin etkili ve sorumlu bir biçimde yönetildiğini ve iş kazaları nedeniyle büyük aksaklıklara yer vermeksizin güvenilir hizmet sağlanabileceğini gösterme imkânı sunar.

OHSAS 18001, değişen yasal mevzuatlara adapte olmak ve riskleri en aza indirmek için iyi bir araçtır. Bu sistem, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olur. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulayan firmalara sağlayabileceği yararlar aşağıda gösterilmiştir.

İşletme içinde ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara yol açabilecek istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesini sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar.

Güvenlik ve sağlık konularına verilen değeri, dolayısıyla yönetimin taahhüdünün gerçekleştiğini gösterir. Firmanın itibarını arttırarak kamu gözünde güvenilir firma imajı kazandırır.

 • Çalışanların motivasyonunu ve katılımını arttırır, kuruma güven duymalarını sağlar, kuruluş değerlerine bağlılığa katkı sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve mevzuatlara uygunluğu gösterir.
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluş içerisinde sistematik olarak ilerlemesini sağlar.
 • Meslek hastalıkları ve kaza rakamlarında potansiyel düşüş sağlar, iş gücü kaybını engeller.
 • Arıza süresi ve bunun neden olduğu maliyetlerde potansiyel azalmaya sebep olur.
 • Hem bugün hem de gelecekte güvenlik ve sağlık risklerinin daha aktif yönetilmesine ortam sağlar.
 • İş sağlığı güvence altına alınırken, müşteri taleplerine uygun ürünlerin sürekliliği sağlanarak müşteri memnuniyetine ve sadakatine katkı sağlanır.
 • Risk yönetimi ile muhtemel iş kazalarını kontrol altına alır. Önlem uygulamalarının açık bir şekilde tanımlanmasını ve bu faaliyetlerin uygulanmasını sağlar. Bunun neticesinde kazalar engellenmiş olur.
 • Kazalar ve hastalıklar sebebi ile üretimin yavaşlamasını ve durmasını önleyerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılmasını sağlar, kuruluşun maliyetlerini düşürür.
 • Firmanın saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlar.
 • Çalışma ortamlarında alınan önlemlerle, firmayı tehlikeye sokabilecek patlama, yangın, makine arızaları vb. olayların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğini sağlar ve güvenlik kültürünü güçlendirir.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle ortaya çıkabilecek iş ve iş gücü kayıplarını minimuma indirerek, iş veriminde artışı ve maliyetlerin düşürülmesini sağlar.
 • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını ispat eder.
 • Diğer yönetim sistemi standartlarına entegre bir sistem oluşturulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi