EN IEC 61326-1 Ölçme Kontrol ve Laboratuvar Cihazları – EMC Testi

EN IEC 61326-1 Ölçme Kontrol ve Laboratuvar Cihazları – EMC Testi

Ölçme, Kontrol ve Laboratuvar Kullanımı İçin Elektrikli Donanımlar EMC Testi

EC 61326-1, Endüstriyel ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımına yönelik elektrikli cihazlar ve sistemler için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standartları belirleyen bir IEC (International Electrotechnical Commission – Uluslararası Elektroteknik Komisyon) standardıdır. Bu standart, ölçüm ve kontrol amaçlı elektrikli cihazların ve sistemlerin elektromanyetik uyumluluk özelliklerini belirlemek ve sınırlamak için geliştirilmiştir.

IEC 61326-1 standardı, endüstriyel çevrelerde kullanılan elektrikli ekipmanların EMC gereksinimlerini kapsar. Bu ekipmanlar, ölçüm, kontrol ve laboratuvar uygulamalarında kullanılan cihazları içerir. Standart, elektromanyetik emisyonların ve bağışıklıkların sınırlarını belirleyerek, bu tür cihazların birbirleriyle ve çevreleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamayı amaçlar.

IEC 61326-1’in temel konuları şunlardır:

 1. Elektromanyetik Emisyonlar: Elektrikli cihazların yaydığı elektromanyetik emisyonların sınırlarını belirler.
 2. Elektromanyetik Bağışıklıklar: Elektrikli cihazların dış elektromanyetik alanlara karşı direncini belirler.
 3. Test Yöntemleri: Standart, bu özellikleri belirlemek için kullanılacak test yöntemlerini tanımlar.

IEC 61326-1, endüstriyel ölçüm ve kontrol uygulamalarındaki elektrikli cihazlar için bir uyumluluk çerçevesi sağlayarak, bu cihazların güvenilirliğini artırmayı ve elektromanyetik uyumluluk konusundaki gereksinimleri karşılamayı amaçlar.

IEC 61326-1 standardı kapsamına giren ekipmanlar şunlardır:

 1. Ölçüm Cihazları: Voltmetreler, ampermetreler, ohmmetreler, osiloskoplar, güç analizörleri gibi ölçüm cihazları.
 2. Kontrol Cihazları: PLC’ler (Programlanabilir Mantık Kontrolcüleri), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sistemleri, endüstriyel kontrol sistemleri.
 3. Laboratuvar Ekipmanları: Analitik cihazlar, laboratuvar osiloskopları, spektrometreler gibi laboratuvar ekipmanları.
 4. Endüstriyel Sensörler ve Aktüatörler: Endüstriyel sensörler (örneğin, sıcaklık sensörleri, basınç sensörleri) ve aktüatörler (örneğin, motorlar, valfler).
 5. Test ve Ölçüm Cihazları: EMC test cihazları, ölçüm cihazları, kalibrasyon ekipmanları.
 6. Elektrikli Kontrol Panoları ve Ekipmanları: Endüstriyel elektrik panoları, kontrol panoları, elektrikli bağlantı ekipmanları.

Bu liste, IEC 61326-1 standardının genel kapsamını temsil etmektedir. Ancak, belirli uygulamalara ve ekipman tiplerine bağlı olarak kapsam daha da genişleyebilir. Uygulayıcılar ve üreticiler, kendi ürün veya sistem türleri için spesifik gereksinimlere sahip olabilirler, bu nedenle belirli uygulamalar ve endüstriyel alanlardaki gereksinimlere göre daha detaylı inceleme yapılması önemlidir.

IEC 61326-1 standardı, endüstriyel ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımına yönelik elektrikli cihazlar ve sistemlerin elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimlerini belirler. Bu standart, elektromanyetik emisyonlar ve bağışıklıklar için belirli sınırları içerir. Ancak, spesifik sınır değerleri cihazın tipine, kullanım alanına ve sınıfına bağlı olarak değişebilir.

IEC 61326-1 standardının temel elektromanyetik emisyon sınırları ve bazı bağışıklık gereksinimleri şu şekildedir:

Elektromanyetik Emisyon Sınırları:

 1. Yayılan Emisyonlar:
  • Yayılan emisyonlar, belirli frekans aralıklarında belirli sınırlar içinde olmalıdır.
  • Genellikle, 9 kHz ila 1 GHz aralığındaki frekanslar için limitler belirlenmiştir.
 2. İletken Emisyonlar:
  • İletken emisyonlar, belirli frekans aralıklarında belirli sınırlar içinde olmalıdır.
  • Genellikle, 9 kHz ila 30 MHz aralığındaki frekanslar için limitler belirlenmiştir.

Elektromanyetik Bağışıklık Gereksinimleri:

 1. Elektrostatik Deşarj (ESD):
  • ESD’ye karşı bağışıklık seviyeleri belirlenmiştir.
 2. Hızlı Transiyent Burst:
  • Hızlı transiyent burst’lere karşı bağışıklık seviyeleri belirlenmiştir.
 3. Manyetik Alanlara Karşı Bağışıklık:
  • Şebeke frekansındaki manyetik alanlara karşı bağışıklık seviyeleri belirlenmiştir.
 4. Diğer Elektromanyetik Çevresel Koşullara Karşı Bağışıklık:
  • Çeşitli diğer çevresel etkenlere karşı bağışıklık seviyeleri belirlenmiştir.

Bu sınırlar ve gereksinimler, cihazın tipine ve kullanım amacına bağlı olarak değişebilir. Üreticiler, spesifik cihazları için belirlenen sınırlara uygunluğu sağlamak için test ve değerlendirme yapmalıdır. Bu nedenle, IEC 61326-1 standardının spesifik versiyonu ve uygulanacak olduğu endüstriyel sektör dikkate alınmalıdır.

Femko Akredite Test Laboratuvarı, EN IEC 62326-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuvar Cihazları test standardı kapsamında akredite edilmiş bir EMC test laboratuvarıdır. Bu standart, ölçme, kontrol ve laboratuvar cihazlarının elektromanyetik uyumluluk (EMC) testlerini içerir. Laboratuvar, cihazların elektromanyetik emisyon ve bağışıklık gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek üzere yayılan ve ileten emisyon testleri uygular. Test süreci, ölçme aşamasını, elektromanyetik bağışıklık testlerini, özel koşullara karşı bağışıklık testlerini içerir. Yayılan emisyon testleri, cihazın yaydığı elektromanyetik enerji seviyelerini belirlerken, iletken emisyon testleri enerji iletim hatlarından yayılan elektromanyetik enerjiyi kontrol eder. Elektromanyetik bağışıklık testleri, cihazın dış elektromanyetik alanlara karşı direncini değerlendirirken, özel koşullara karşı bağışıklık testleri, belirli koşullara karşı direncini test eder.

Test sonuçları, EMC Test Raporu ve LVD Test Raporu olarak raporlanır. EMC Test Raporu, cihazın elektromanyetik uyumluluk test sonuçlarını içerirken, LVD Test Raporu düşük voltajlı direktif kapsamında yapılan test sonuçlarını içerir. Femko Akredite Test Laboratuvarı, 2014/30/AB EMC Yönetmeliği kapsamında, müşterilere EN IEC 62326-1 standardına uygun EMC testleri sunmaktadır. Güncel hizmetler ve detaylı bilgi için laboratuvarla doğrudan iletişime geçmek önemlidir.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, Elektromyetik Uyumluluk Testlerinin bir parçası olan Ölçme Kontrol ve Laboratuvar Cihazları Ekipmanları – EMC Testi yani IEC 62326-1 testi hizmeti sunmaktadır. EN 62326-1 ve diğer EMC Test başvurularınız için, [email protected] adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır. Akredite EMC Test Laboratuvarı olarak ürünlerinizin güvenilirliğini birlikte test edelim.