Bozulma Gücü Testi (Disturbance Power Test) – EMC Testi

Bozulma Gücü Testi (Disturbance Power Test) – EMC Testi

Bozulma Gücü Testi (Disturbance Power Test) EMC Testi

Bozulma Gücü Testi, elektromanyetik uyumluluk (EMC) testlerinin önemli bir parçasıdır ve elektronik cihazların güç hatları üzerinden yaydığı elektromanyetik bozulmaların ölçümünü ve değerlendirmesini içerir. Bu test, cihazın yaydığı bozulmaların belirlenen sınırlar içinde kalıp kalmadığını belirlemek için yapılır.

Bozulma Gücü Testi’nin amacı, bir cihazın güç hattı üzerinden yaydığı elektromanyetik bozulma seviyelerini belirlemektir. Bu bozulmalar, cihazın çalışması sırasında güç hatlarına enjekte edilen yüksek frekanslı sinyaller, harmonikler, transiyentler ve diğer istenmeyen sinyallerdir. Bu sinyaller, diğer elektronik cihazlar ve sistemler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir, iletişimi bozabilir veya doğru çalışmalarını engelleyebilir.

Bozulma Gücü Testi, uluslararası standartlar ve yönergeler tarafından belirlenen ölçüm yöntemlerine ve sınırlara göre yapılır. Ölçümler, genellikle EMC laboratuvarlarında yapılır ve özel ölçüm ekipmanları kullanılır.

Test süreci genellikle şu adımları içerir:

  1. Test Ekipmanları Hazırlama: Bozulma gücü testi için gerekli olan ölçüm ekipmanları hazırlanır. Bu ekipmanlar genellikle spektrum analizörleri, güç analizörleri, probeler, sönümleyici pensler gibi cihazları içerir.
  2. Ölçüm Düzeninin Kurulması: Test düzeni kurulur ve bağlantılar yapılır. Test edilecek cihaz, güç hattına ve diğer bağlantılara bağlanır.
  3. Ölçümlerin Yapılması: Ölçümler, belirlenen frekans aralıklarında ve ölçüm modlarına göre yapılır. Genellikle peak, quasi-peak ve average modları kullanılır. Cihazın güç hattı üzerinden yaydığı bozulma seviyeleri ölçülür ve kaydedilir.
  4. Sonuçların Değerlendirilmesi: Ölçüm sonuçları, belirlenen uyumluluk sınırlarıyla karşılaştırılır. Eğer cihazın yaydığı bozulma seviyeleri sınırların üzerinde ise, düzeltici önlemler alınması gerekebilir.

Bozulma Gücü Testi, elektronik cihazların EMC uyumluluğunu sağlamak için önemli bir adımdır. Bu test sayesinde cihazların güç hatlarından yaydığı elektromanyetik bozulmaların kontrol altına alınması ve diğer cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışması sağlanır. Aynı zamanda, güç hatları üzerinden yayılan bozulmaların diğer cihazlar ve sistemler üzerinde olumsuz etkiler yaratması önlenir.

grey

Bozulma gücü, belirli koşullar altında ölçülen elektromanyetik bozulma gücünü ifade eder. Genellikle, ses güç amplifikatörleri, ses/video diskleri, manyetik bant kaydedicileri gibi ekipmanlar, 30 MHz’den daha yüksek frekanslarda yayın yaparak güç hatları ve diğer bağlantı hatları üzerinden dışarıya yayın yaparlar. Bu nedenle, güç hattı ve diğer bağlantılar üzerindeki bozulma gücü kullanılarak yayın bozulma performansı tanımlanabilir. İlgili EMC standartlarında, sıkı ölçüm prosedürleri ve uygulama alanları belirtilmiştir.

Bozulma Gücü Test Prosesi

Sönümleyici Pens yöntemi: Genellikle küçük boyutlu EUT’lar ve 30 MHz ile 300 MHz frekans aralığındaki bozulma gücü testi için uygundur. 30 MHz ile 300 MHz frekans aralığında, cihaz, kalkanlı veya kalkansız telleriyle enerji yayabilir. Bu rahatsızlık enerjilerini, yani rahatsızlık gücünü test etmek için sönümleyiciler kullanılır. 300 MHz ile 1000 MHz aralığındaki frekanslar da uygun bir sönümleyici ile ölçülebilir. Bu ölçümler ayrıca teşhis testlerine de uygulanır. Bu süre zarfında cihazın radyasyon üretebileceği unutulmamalıdır.

Deneye Giren Cihaz (DGC), diğer metal cisimlerden en az 0,4 m mesafede bulunan metal olmayan bir masa üzerine yerleştirilir. Kordon, soğurma maşasını yerleştirmek ve akortlama amacıyla gerekli konum ölçme ayarına imkan sağlamak için düz bir hat boyunca yeterli bir mesafeye uzatılır. Soğurma maşası, her bir deney frekansında, en büyük okuma değeri elde edilecek şekilde konumlandırılır. Maşa, cihaza yakın bir konum ile bundan yaklaşık yarım dalga boyu uzaklıkta bir mesafe arasında en büyük değer elde edilinceye kadar kordon boyunca hareket ettirilmelidir (En büyük değer cihaza yakın bir mesafede meydana gelebilir.) Kordonun düz kısmı, yaklaşık 6 m uzunlukta olmalı. Cihazın orijinal kordonunun gerekli uzunluktan daha kısa olması halinde, kordon uzatılmalı veya benzer bir kordonla değiştirilmelidir.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, Elektromyetik Uyumluluk Testlerinin bir parçası olan Işıma Yoluyla Emisyon Testleri kapsamında; Bozulma Gücü Testi (Disturbance Power Test) hizmeti sunmaktadır. Test başvurusu için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır. Akredite EMC Test Laboratuvarı olarak ürünlerinizin güvenilirliğini birlikte test edelim.