EN IEC 61000-6-8 Ticari ve Hafif Endüstriyel Yerlerde Profesyonel Donanımlar İçin Emisyon Testi – EMC Testi

EN IEC 61000-6-8 Ticari ve Hafif Endüstriyel Yerlerde Profesyonel Donanımlar İçin Emisyon Testi – EMC Testi

Ticari ve Hafif Endüstriyel Yerlerde Profesyonel Donanımlar İçin Emisyon Testi EMC Testi

Bu genel EMC emisyon standardı, ilgili özel bir ürün veya ürün ailesi EMC emisyon standardı yayınlanmamışsa uygulanır. Bu IEC 61000 standardının emisyon gereksinimleri bölümü, ticari ve hafif-endüstriyel (bkz. 3.1.3) alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan elektrik ve elektronik ekipmanlar için geçerlidir. Bu standart, aşağıdaki kullanım kısıtlamalarını karşılayan ekipmanlar için geçerlidir:

 • Profesyonel ekipman olarak tanımlanmıştır (bkz. 3.1.13),
 • Profesyonelce kurulmuş ve bakımı yapılmıştır (bkz. 3.1.14 ve Madde 6),
 • Konut alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır (bkz. 3.1.16).

IEC 61000-6-3, bu kısıtlamaları karşılamayan ticari ve hafif-endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan elektrik ve elektronik ekipmanlar için geçerlidir. Amaç, konut, ticari ve hafif-endüstriyel ortamlarda kullanılan tüm ekipmanların IEC 61000-6-3 veya IEC 61000-6-8 tarafından kapsandığıdır. Şüphe durumunda, IEC 61000-6-3’ün gereksinimleri uygulanır. Frekans aralığı 0 Hz ile 400 GHz arasındaki emisyon gereksinimlerini kapsar. 400 GHz’ye kadar olan frekans aralığındaki iletken ve radyasyon emisyon gereksinimleri temel kabul edilir ve belirlenmiş elektromanyetik ortamda radyo alımını yeterli düzeyde koruma sağlamak üzere seçilmiştir. Test amaçları için tüm bozukluk olguları dahil edilmemiş, yalnızca bu belgede yer alan konumlarda çalışması amaçlanan ekipman için önemli olanlar dahil edilmiştir. Bu standarttaki emisyon gereksinimleri, ITU tarafından tanımlanan bir radyo vericisinden niyetli iletimlere uygulanmamayı amaçlar.

 • Bu standart, güvenlik konularını kapsamaz.
 • Özel durumlarda, bu standartta belirtilen seviyelerin yeterli koruma sağlamayacağı durumlar ortaya çıkabilir; örneğin, bir hassas alıcının bir ekipmana yakın mesafede kullanıldığı durumlarda. Bu durumlarda, etkiyi azaltmak için özel önlemler alın.
 • Ekipmanın hata koşullarında üretilen bozukluklar bu belge kapsamında değildir.
 • IEC 61000-6-3’e uygun ekipman, belirli yerlerde kullanım için uygundur.

EN IEC 61000-6-8 kapsamına giren ekipmanlar:

Genel olarak IEC 61000-6-8 standardı, endüstriyel ortamlarda kullanılan elektrik ve elektronik ekipmanların elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerini belirler. Standart, bu tip ekipmanların diğer ekipmanlar ve sistemlerle uyumlu çalışmasını sağlamak ve elektromanyetik etkileşimleri kontrol altında tutmak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu nedenle, EN IEC 61000-6-8 standardına uyan ekipmanlar genellikle endüstriyel otomasyon, kontrol sistemleri, enerji üretimi ve dağıtımı gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılan cihazları içerebilir. Ancak, bu belirli bir ürün kategorisinin veya ekipmanın standarda uyması için detaylı bir listeyi göstermez. Ekipmanın spesifikasyonları ve kullanım alanına bağlı olarak, EN IEC 61000-6-8 standardına uygunluğu belirlenir.

EN 61000-6-8 testleri şunları içerebilir:

Elbette, EN IEC 61000-6-8 standardı, elektromanyetik uyumluluk (EMC) alanında bir standarttır ve profesyonel donanımların ticari ve hafif endüstriyel yerlerde yayınım testlerini kapsar. Bu standarda göre yapılan testler, elektromanyetik emisyonlara ilişkin gereksinimleri belirler ve bu donanımların çevrelerine yaydığı elektromanyetik enerji seviyelerini kontrol altında tutmaya yöneliktir. Bu testler arasında şunlar bulunabilir:

 • Anten Bağlantı Portları Üzerinden Yayınım Testleri: Ekipmanın anten bağlantı noktalarından yayılan elektromanyetik enerji seviyeleri ölçülür.
 • Düşük Voltajlı AC Ana Port Üzerinden Yayınım Testleri: Ekipmanın düşük voltajlı AC ana portlarından yayılan elektromanyetik emisyonlar değerlendirilir.
 • DC Güç Portları Üzerinden Yayınım Testleri: Ekipmanın DC güç portlarından yayılan elektromanyetik emisyonlar değerlendirilir.
 • Optik Fiber Portları Üzerinden Yayınım Testleri: Ekipmanın optik fiber portlarından yayılan elektromanyetik emisyonlar ölçülür.
 • Muhtemel Diğer Yayınım Testleri: Standart, belirli frekans aralıklarında ve belirli durumlarda yapılan diğer yayınım testlerini de içerebilir.

Bu testlerin amacı, ekipmanların kullanıldığı ortamlarda elektromanyetik emisyon seviyelerini kontrol altında tutarak, diğer cihazlara ve sistemlere müdahale etmelerini önlemektir. Bu sayede, ticari ve hafif endüstriyel yerlerde kullanılan profesyonel ekipmanların elektromanyetik uyumluluk standartlarına uygunluğu sağlanmış olur.

EN IEC 61000-6-8 standardı, Femko gibi akredite test laboratuvarları tarafından uygulanan bir EMC test standardıdır. Bu standardın temel amacı, ticari ve hafif endüstriyel yerlerde kullanılan profesyonel donanımların elektromanyetik emisyonlarını değerlendirmektir. Bu tür donanımların yaydığı elektromanyetik enerji seviyeleri, 2014/30/AB EMC Yönetmeliği’ne uygun olarak belirlenir. Bu standart, profesyonel ekipmanların belirli gereksinimlere uygun olarak tasarlanmasını ve kurulmasını sağlar. Donanımlar, LVD testi ve EMC testi gibi prosedürlere tabi tutularak uygunluğu değerlendirilir. Akredite EMC test laboratuvarları, Femko gibi bu testleri gerçekleştirir ve EMC test raporları ile LVD test raporları sunarlar. Bu testlerin amacı, profesyonel ekipmanların ticari ve hafif endüstriyel ortamlarda yaydığı elektromanyetik enerji seviyelerini kontrol altında tutarak, çevredeki diğer cihazlara müdahale etmelerini engellemektir. Böylece, bu donanımların uygunluğu sağlanır ve kullanıldığı ortamlarda güvenli ve istikrarlı bir performans sergilenmesi mümkün olur.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, Elektromyetik Uyumluluk Testlerinin bir parçası olan Ticari ve Hafif Endüstriyel Yerlerde Profesyonel Donanımlar İçin Emisyon Emisyon – EMC Testi yani IEC 61000-6-8 testi hizmeti sunmaktadır. EN 61000-6-8 ve diğer EMC Test başvurularınız için, [email protected] adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır. Akredite EMC Test Laboratuvarı olarak ürünlerinizin güvenilirliğini birlikte test edelim.