EN IEC 55014-1 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Ev Aletleri Emisyon Testi – EMC Testi

EN IEC 55014-1 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Ev Aletleri Emisyon Testi – EMC Testi

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Ev Aletleri İçin Emisyon Testi EMC Testi

CISPR 14-1 veya IEC 55014-1, elektromanyetik uyumluluk (EMC) alanında bir standarttır ve ev elektroniği cihazları için emisyon gereksinimlerini belirler. Bu standart, ev tipi elektrikli cihazların elektromanyetik emisyon seviyelerini sınırlayarak, cihazların diğer elektronik ekipmanlarla ve radyo iletişimiyle uyumlu olmalarını sağlamayı amaçlar.

CISPR 14-1, ev tipi cihazların yaydığı elektromanyetik gürültüyü kontrol etmek için çeşitli ölçüm tekniklerini ve sınırları belirler. Standart, ev aletleri, ışıklar, elektrikli oyuncaklar, ses ve video ekipmanları gibi bir dizi ev tipi elektronik cihazı kapsar. Bu cihazların üreticileri, bu standarta uygunluğu sağlamak için gerekli testleri gerçekleştirmelidir. IEC 55014-1, CISPR 14-1 standardının uluslararası eşdeğididir. Bu iki standart, ev tipi elektronik cihazların EMC gereksinimlerini belirleyen benzer standartlardır. Bu standartlar, elektromanyetik uyumluluk alanında endüstri standartlarına uygunluğu sağlamak için kullanılır ve cihaz üreticilerine rehberlik eder.

CISPR14-1 kapsamına giren elektrikli ev aletleri:

Elektrikli Ev Aletleri, Buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar, mikrodalga fırınlar, elektrikli süpürgeler, vantilatörler, ısıtıcılar gibi ev aletleri bu standart kapsamında değerlendirilir. Bu liste, CISPR 14-1 standardının genel kapsamını temsil etmektedir. Ancak, spesifik cihazlar ve kategoriler standardın detaylarına göre değişebilir. Üreticiler, belirli bir cihazın bu standart altında test edilip edilmediğini doğrulamak için standart metni ve ilgili belgeleri incelemelidir.

EN IEC 55014-1 standardı, ev tipi elektrikli cihazların elektromanyetik emisyon sınır değerlerini belirler. Bu sınır değerlerinin amacı, cihazların diğer elektronik ekipmanlarla ve radyo iletişimiyle uyumlu olmasını sağlamak ve elektromanyetik gürültüyü kontrol altına almaktır. Sınır değerleri, farklı frekans aralıkları için ölçülen elektromanyetik emisyon seviyelerini belirler. Bu sınır değerleri, cihazların çeşitli frekanslardaki elektromanyetik emisyonlarını belirli bir düzeyde sınırlayarak elektromanyetik uyumluluk sağlamayı amaçlar. Özellikle radyo frekanslarındaki gürültü, diğer radyo iletişim sistemlerini etkilememeli veya bozmamalıdır.

Sınır değerleri, genellikle dBµV/m (decibel mikrovolt/metre) veya benzer bir birim cinsinden ifade edilir. Bu sınır değerleri, özellikle belirli frekans aralıkları için belirlenir ve test edilen cihazların bu sınır değerlerini aşmaması beklenir. Elektromanyetik emisyon sınır değerleri, standart metni ve ilgili belgelere göre belirlenmiştir ve bu belgeler, üreticilere uygun test prosedürleri ve sınır değerleri hakkında rehberlik sağlar.

EN 55014-1 testleri şunları içerebilir:

Femko Akredite Test Laboratuvarı, 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Yönetmeliği ve Düşük Gerilim Direktifi (LVD) kapsamında yapılan incelemelerde, akredite bir laboratuvar olarak EN IEC 55014-1 standardına dayalı olarak ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli ev aletleri için elektromanyetik uyumluluk testleri gerçekleştirebilir. EN IEC 55014-1 standardı, ev tipi elektrikli cihazların elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerini belirler. Bu standarda göre yapılan testler, cihazların elektromanyetik emisyon seviyelerini sınırlamayı ve diğer elektronik ekipmanlarla ve radyo iletişimiyle uyumlu olmalarını sağlamayı amaçlar. Bu testler arasında:

  1. Radiated Emission Test (Yayılım Testi): Cihazın yayan elektromanyetik radyasyon seviyelerinin belirlenmesi.
  2. Conducted Emission Test (Yayılım Testi): Cihazın ilettiği elektromanyetik gürültünün ölçülmesi.

Bu testler, cihazın çevresindeki diğer cihazlarla uyumlu olmasını sağlamak ve elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerine uygunluğunu göstermek için önemlidir. Test sonuçları, üreticilere ve düzenleyicilere, cihazın belirli standartlara ve yönetmeliklere uygun olduğunu gösteren bir temel sağlar.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, Elektromyetik Uyumluluk Testlerinin bir parçası olan Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Ev Aletleri Emisyon – EMC Testi yani IEC 55014-1 testi hizmeti sunmaktadır. EN 55014-1 ve diğer EMC Test başvurularınız için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır. Akredite EMC Test Laboratuvarı olarak ürünlerinizin güvenilirliğini birlikte test edelim.