EN 12895 Endüstriyel Araçlar – EMC Testi

EN 12895 Endüstriyel Araçlar – EMC Testi

Endüstriyel Araçlar İçin EMC Testi

Bu Avrupa Standardı, güç kaynağına bakılmaksızın (yalnızca “kamyonlar” olarak adlandırılan) ve ev, ticari, hafif endüstri ve endüstriyel ortamlarda kullanıldığında, endüstriyel kamyonlara uygulanır (ISO 5053-1:2015 de tanımlandığı gibi) ve bunların elektrik/elektronik sistemlerine uygulanır (EN 61000-6-3 ve EN 61000-6-2 de belirtilenler). Bu Avrupa Standardı şunları belirtir:

 • Elektromanyetik yayılmaya ve dış elektromanyetik alanlara karşı bağışıklığa ilişkin gereksinimler ve sınır değerlerini;
 • Kamyonların ve bunların elektrik/elektronik sistemlerinin test edilmesi için prosedürü ve kriterlerini. Bu Avrupa Standardı, şunlar için uygulanmaz:
 • Yığılmayan düşük kaldırma kolları taşıyıcıları;
 • Yığmalı yüksek kaldırma kolları taşıyıcıları;
 • Yaya tarafından çekilen kamyonlar hariç, yük kaldırma cihazlarına sahip olanlar da dahil olmak üzere, elektrikle çalışan kaldırma cihazlarına sahip olanlar;
 • Maksimum hızı 30 km/s’yi aşan kamyonlarla kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar;
 • Sürücüsüz endüstriyel kamyonların konumlandırma sistemleri;
 • Kamyonlardaki sistemler arasındaki etkileşim;
 • Araca monte edilmiş radyo ekipmanına müdahale;
 • Kamyon çalışırken kullanılmayan AC ana hatlarına bağlı ekipmanlar (örneğin, taşıma şarj cihazı).

Bu standart, endüstriyel araçların elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimlerini belirler. Endüstriyel araçlar, iş makineleri, forkliftler, vinçler, tarım makineleri gibi çeşitli endüstriyel ekipmanları içerebilir.

EN 12895 standardı, endüstriyel araçların elektromanyetik uyumluluk düzeyini belirlemek ve bu araçların çevresel elektromanyetik koşullara dayanıklılığını değerlendirmek için test yöntemlerini ve kriterlerini sağlar. Bu testler, aracın kendisinin ve üzerinde bulunan elektronik sistemlerin elektromanyetik emisyonunu ve dış elektromanyetik alanlara dayanıklılığını değerlendirir.

EN 12895’e göre, endüstriyel araçlar için EMC testi, aracın çevresindeki diğer elektronik cihazlarla ve elektromanyetik ortamlarla uyumlu olmasını sağlamak için önemlidir. Bu standart, araçların güvenilirliğini ve performansını artırmak, elektronik sistemlerin elektromanyetik uyumluluğunu sağlamak ve arızaları önlemek için tasarlanmıştır.

EN 12895 standardı kapsamında yer alan bazı ekipman örnekleri:

EN 12895 standardı, endüstriyel araçlar için elektromanyetik uyumluluk testlerini kapsar. Bu testler, çeşitli endüstriyel ekipmanları içeren geniş bir yelpazeyi kapsar. Örnek olarak şunlar listelenebilir:

 • İş makineleri: Kazıcı yükleyiciler, ekskavatörler, greyderler, dozerler gibi iş makineleri.
 • Forkliftler: Depo içi ve dışı malzeme taşıma ekipmanları.
 • Depo ekipmanları: Paletli taşıyıcılar, İstifleme Makineleri, Transpaletler, Reach Truck, Telehandler
 • İş platformları: Yükseğe erişim sağlayan endüstiryel platformlar
 • Endüstriyel taşıma ekipmanları: Konveyörler, taşıma arabaları gibi ekipmanlar.
 • İnşaat makineleri: Beton pompaları, iş makinaları gibi inşaat işlerinde kullanılan makineler.

EN 12895 standardı altında test edilebilecek birçok farklı endüstriyel araç ve ekipman bulunabilmektedir.

EN 12895 testleri şunları içerebilir:

EN 12895 standardı, endüstriyel araçlar için elektromanyetik uyumluluk testlerini ve sınır değerlerini belirler. Bu standart, araçların elektromanyetik emisyon ve dış ortamdaki elektromanyetik alanlara karşı dayanıklılığını değerlendirmek için çeşitli testler içerir. Bazı temel testler ve sınır değerleri şunlardır:

Elektromanyetik Emisyon Testleri:

 • Radyo frekansı iletimi (RFI) testleri: Araçların RF sinyalleri yayımlama seviyelerini belirler.
 • İletim kablolarından gelen iletim bozulmaları testleri: Araçların elektrik kablolarından yayılan elektromanyetik gürültüyü ölçer.
 • Radyo frekansı radyasyon testleri: Araçların RF radyasyon seviyelerini değerlendirir.

Elektromanyetik Dayanıklılık Bağışıklık Testleri:

 • Elektromanyetik alanlara karşı direnç testleri: Araçların dış ortamdaki elektromanyetik alanlara karşı dayanıklılığını ölçer.
 • Elektrostatik deşarj (ESD) testleri: Araçların elektrostatik boşalma olaylarına karşı direncini değerlendirir.
 • Araçlar, dış elektromanyetik alanlara karşı dayanıklılıkları test edilir. Bu testler, aracın normal çalışma koşullarında dış elektromanyetik alanların neden olabileceği olası arızaları belirlemeye yöneliktir.

Bu testler, endüstriyel araçların elektromanyetik uyumluluklarını sağlamak için yapılan temel değerlendirmeleri içerir. Her test için belirli sınır değerleri bulunur ve araçların bu sınırları aşmaması gerekir.

Femko, akredite bir test laboratuvarı olarak, endüstriyel araçların elektromanyetik uyumluluk (EMC) testlerini gerçekleştirmektedir. Bu testler, 2014/30/AB EMC Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır ve EN 12895 standardına göre belirlenen Endüstriyel Araçlar EMC Testi’ni içermektedir. EN 12895 standardı, endüstriyel araçların EMC performansını değerlendirmek için gereksinimler ve limit değerler belirler. Bu standarda göre, araçların elektromanyetik emisyonları ve dış elektromanyetik alanlara karşı dayanıklılığı test edilir. Ayrıca, test prosedürleri ve kriterleri belirlenerek, araçların EMC uyumluluğu sağlanır.

Femko‘nun akredite EMC test laboratuvarında, EN 12895 standardı uyarınca yapılan testlerin yanı sıra, Low Voltage Directive (LVD) Testleri de gerçekleştirilmektedir. Bu testler, endüstriyel araçların güvenliği ve uyumluluğunu doğrulamak için önemlidir. EMC Test Raporu ve LVD Test Raporu gibi belgeler, müşterilere sunulan hizmetin bir parçasıdır. Bu raporlar, test sonuçlarını ve aracın EMC ve LVD gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını açıkça belirtir.

Sonuç olarak, Femko‘nun akredite EMC test laboratuvarı, EN 12895 standardına göre endüstriyel araçların EMC uyumluluğunu doğrulamak için kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. Bu testler, endüstriyel araçların güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, Elektromyetik Uyumluluk Testlerinin bir parçası olan Endüstriyel Araçlar EMC Testi yani EN 12895 testi hizmeti sunmaktadır. Forklift EMC Testi, Transpalet EMC Testi, İstif Makinesi EMC Testi, Reach Truck EMC Testi, Telehandler EMC Testi, Endüstriyel Kamyon EMC Testi gibi TS EN 12895 ve diğer EMC Test başvurularınız için, [email protected] adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır. Akredite EMC Test Laboratuvarı olarak ürünlerinizin güvenilirliğini birlikte test edelim.