EN IEC 55032 Multimedya Donanımlar İçin Emisyon Testi – EMC Testi

EN IEC 55032 Multimedya Donanımlar İçin Emisyon Testi – EMC Testi

Multimedya Donanımlar İçin Emisyon Testi EMC Testi

IEC/CISPR 32, EN 55032 (Çoklu Ortam Ekipmanlarının Elektromanyetik Uyumluluğu – Emisyon Gereksinimleri) standardı, 9 kHz ile 400 GHz frekans aralığındaki sinyallerin iletim ve yayınlanan emisyonlarını ele almaktadır. Bilgi teknolojileri ile ilgilenen bu standart, CISPR 13’ü ve CISPR 22 standartlarının yerini almıştır. Bu standardın amacı, multimedya ekipmanlarının yani çoklu ortam ekipmanlarının elektromanyetik uyumluluğunu belirlemek ve bu frekans aralığında emisyon gereksinimlerini belirlemektir.

Uygulanabilirlik

CISPR 32, nominal RMS AC veya DC besleme gerilimi 600 V’u geçmeyen çoklu ortam ekipmanlarına (MME) uygulanır. CISPR 13 veya CISPR 22 kapsamındaki ekipmanlar, CISPR 32 kapsamındadır. Profesyonel kullanım amacıyla öncelikle tasarlanan MME’ler, CISPR 32 kapsamındadır. CISPR 32’deki yayılan emisyon gereksinimleri, ITU tarafından tanımlanan bir radyo vericisinden kaynaklanan kasıtlı iletimlere veya bu kasıtlı iletimlere bağlı herhangi bir yanlış emisyonlara uygulanabilir olmamalıdır. CISPR 32 kapsamındaki frekans aralığındaki emisyon gereksinimleri, bu yayının kapsamı dışında açıkça formulize edilen diğer CISPR yayınlarından (CISPR 13 ve CISPR 22 hariç) hariçtir. CISPR 32, yerinde değerlendirme gereksinimlerini içermez (başka bir deyişle: testler EMC test laboratuvarında yapılmalıdır). CISPR 32 yayınının amaçları şunlardır:

  • Radyo spektrumunu yeterli düzeyde koruma sağlayan gereksinimleri oluşturmak, frekans aralığında 9 kHz ile 400 GHz arasında tasarlanan radyo hizmetlerinin düzgün çalışmasına izin vermek.
  • Ölçümün tekrarlanabilirliğini ve sonuçların tekrarlanabilirliğini sağlamak için prosedürleri belirlemek.

CISPR 32, genellikle yukarıda tanımlanan kapsamın dışında kalan diğer ürün ve ürün ailesi standartları tarafından referans alınır.

Sınıflandırma

CISPR 32’de tanımlanan Bilgi Teknolojisi Ekipmanları (ITE) için iki sınıf bulunmaktadır:

Sınıf A (yüksek emisyon sınırları, endüstriyel): Cihazların emisyonları, Sınıf A sınırlarının altında olmalıdır, ancak emisyonlar Sınıf B sınırlarını aşmalıdır. Sınıf A cihazlarının kullanım kılavuzunda bir uyarı bildirimi bulunmalıdır (örneğin “Uyarı! Bu bir Sınıf A cihazıdır. Bu cihaz, konut alanlarında radyo interferansına neden olabilir; bu durumda operatörün uygun önlemleri alması gerekebilir.”).

Sınıf B (düşük emisyon sınırları, ticari): Cihazların emisyonları, Sınıf B sınırlarının altında olmalıdır. Bu, artık ve evsel ortamlarda kullanılan cihazlar için geçerlidir. Başka bir deyişle: ticari cihazlar. Örneğin:

  •     Kalıcı bir konum yok (örneğin pil ile çalışan cihazlar)
  •     Telekomünikasyon terminal ekipmanları
  •     Kişisel bilgisayarlar

Test Limitleri

CISPR 32’de belirtilen ileten ve yayılan emisyonlar için sınırlar bulunmaktadır. Bu sınırları aşağıdaki resimlerde bulabilirsiniz. Sınıf A cihazları için (mavi) ve Sınıf B cihazları için (turuncu) sırasıyla tepe değeri ve ortalama için belirlenen sınırlar aşılmamalıdır.

Ayrıca, genel olarak 3m ölçüm mesafesi için belirlenen yayılan emisyon sınırlarını da ekledik; bunlar, belirtilen 10m sınırlarına göre genellikle 20 * 10log(10m/3m) = 10.5dB daha yüksektir. Eğer 1m mesafede ölçüm yaparsanız (Test Altındaki Ekipman (EUT) ile anten arasında 1m mesafe), sınırlar 10m sınırlarına göre 20 * 10log(10m/1m) = 20dB daha yüksektir.

grey grey grey grey grey

Test Başvurularınız İçin;

Femko, Elektromyetik Uyumluluk Testlerinin bir parçası olan Ürün Standartları (Product Standards) kapsamında; Bilgi Teknolojileri vee Multimedya Donanımlar İçin Emisyon Testi – EMC Testi yani EN IEC 55032 testi hizmeti sunmaktadır. CISPR32 ve diğer EMC Test başvurularınız için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır. Akredite EMC Test Laboratuvarı olarak ürünlerinizin güvenilirliğini birlikte test edelim.