Kalite Yönetim Sistemi – ISO 9001 Belgesi

Kalite Yönetim Sistemi – ISO 9001 Belgesi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Sertifikası

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; bir işletmenin müşterilerinin ihtiyaçlarına, yasal ve mevzuat şartlarına uygun ürünler temin edebilme yeterliliğine sahip olduğunu ve müşteri memnuniyetini devamlı artırmakta olduğunu gösterebilmek için sahip olması gereken tüm gereklilikleri belirler.

Bir ürün ya da hizmetin türüne bağlı kalmadan, müşteriye arz edilme evresine varıncaya kadar geçirdiği bütün süreçlerin kalite yönetim sistemi kapsamında yönetilerek devamlılığın sağlanmasının garanti edilmesi olarak ifade edilen ISO 9001:2015, küçük ya da büyük, üretimden hizmete, kamudan özel sektöre kadar değişen alanlarda her yapıya uygulanabilir.

iso-puko

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulayan kuruluşların yöneticileri ile yapılan görüşmeler, sonuçların yönetici-çalışan ilişkilerini olumlu yönde geliştirdiğini, kalite farkındalığını, verimlilik ve üretkenliği arttırdığını ortaya koymaktadır. ISO 9001:2015; iç tetkik, yönetimin gözden geçirmesi ve düzeltici / önleyici faaliyet şartları ile bir sürekli iyileştirme mekanizması kazanılmasını sağlamaktadır.

Bu standardın uygulanması, bir işletmede tahminlerin ötesinde fayda sağlayabilir. Özellikle hazırlık sürecinin değerlendirilmesi ve şartlarının ötesine geçilmesi durumunda standart, işletmeyi rekabetçi kılacak değişimin kaynağı olabilir. Geçmişte mükemmel olarak değerlendirilen, yarın yetersiz olarak kalabilir. Hareketsiz kalmak gerçekte gerilemektir. Bu manada “ISO 9001:2015, duvardaki bir belgeden daha fazlasıdır.”

Bu standardın uygulanması, işletmenin uluslararası standartlara uygun bir Kalite Yönetim Sistemi’ni uyguladığının, diğer bir ifade ile uluslararası normlarla çalıştığının bir kanıtıdır. Ayrıca, işletmenin kaliteye verdiği önemi simgeler ve müşteri memnuniyetine olumlu yönde fayda sağlar.

Kısaca özetlemek istersek, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin yararlarını aşağıdaki şekilde ifade etmek mümkündür:

 • Müşteri ilişkilerine yoğunlaşan işletmedeki müşteri şikâyetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha fazla artar.
 • Müşteri talep ve beklentilerine öncelik sağlayarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.
 • İyi planlama ve tasarım, işlem maliyetlerini azaltır.
 • Kalite sorunlarından kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini en aza indirir.
 • Daha iyi planlanan faaliyetler, problemlerin daha ivedi çözülmesiyle etkin bir yönetim sağlanmış olur.
 • Yönetim, tüm yönleriyle işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir.
 • Tüm problemler sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede devamlı bir gelişme olur.
 • Çalışanların tüm faaliyetlere katılımı sağlanır, çalışma istek ve heyecanları artar.
 • Her alanda devamlı iyileştirme ile kalifiyeli personel oranı artar.
 • Departmanlar arası sorunların çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliğin artmasını sağlar.
 • Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı veri aktarımı sağlar.
 • Kuruluşun kalite imajı kuvvetlenir, müşterilerin güveni artar.
 • Yeni pazarlara açılma fırsatı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.
 • Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.
 • Kurumsal kimlik, istikrarı da her zaman beraberinde getirir.