Çevre Yönetim Sistemi – ISO 140001 Belgesi

Çevre Yönetim Sistemi – ISO 140001 Belgesi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi; Ürünün, hammaddeden başlayarak son ürün şekline getirilerek müşterilere sunulana kadar geçen sürecin her evresine çevresel etkenlerin tespit edilmesi ve bu etkenlerin gerekli muayeneler ve tedbirler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın minimuma indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar dizisidir. ISO 14001:2015, kuruluşların çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistemli bir biçimde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir çevre yönetim sistemidir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardı ve alakalı standartlar dizisi, hazırlanışı itibarı ile bütün ülkelerde yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamaya yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıda olduğundan, uygulamalar genel olarak mevzuat kurallarının getirdiği yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir ve uygulamaların bir sistem dâhilinde uygulanması için zemin yaratır.

Sistem Belgelendirme - ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistem

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, bir işletmenin faaliyetleri dolayısıyla çevreye verdiği zararın ve doğal kaynak tüketiminin minimuma indirilmesini sağlar. Son zamanlarda tüm dünyada çevreye verilen önem doğrultusunda, çevreye duyarlı olan işletmelerin, müşteri, toplum ve yatırımcılar üzerinde saygınlıklarını arttırdıkları gözlemlenmiştir. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulanması ile çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya verilen değer gösterilmektedir ve böylece kuruluşlar, müşterileri için tercih nedeni olmaktadır. Bununla birlikte, Çevre Yönetim Sistemi’ni aktif bir biçimde uygulayan kuruluşlarda doğal kaynak tüketiminin azaltılması yoluyla maliyetlerinde azalma olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca mesuliyetle sonuçlanan olayların azalmasıyla beraber sigorta maliyetlerinin de azaldığı gözlemlenmiştir.

Çevre Yönetimi, Avrupa Birliği uyum süreçlerinde önemli konulardan birisidir. Bununla beraber, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimler de ISO 14001:2015 Standardının isteklerine paralellik sergilemektedir. Bu Standardın uygulanmasıyla yasal mevzuat şartlarına uyum artmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin yararlarını şu şekilde ifade etmek mümkündür:

 • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
 • İzin ve yetki sertifikalarının alınmasını kolaylaştırır.
 • Ulusal ve uluslararası alanda güven kazandırır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklı maliyetler düşer.
 • Doğal kaynakların aktif kullanımı neticesinde masraflar azalır ve verimlilik artar.
 • Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği teminatının verilmesiyle, müşterinin güveni artar.
 • Mesuliyetle neticelenen olayları azaltır, bu nedenle mali sorumluluk sigortası maliyetlerini azaltma potansiyeli sağlar.
 • Şirket faaliyetlerinden ötürü oluşan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altında tutulur ve kirlenme azaltılır.
 • Potansiyel tehlike hallerinin tespit edilmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı tedbirli olunduğundan, kayıpla neticelenen olaylarda azalma görülür.
 • Kurumun kalitesinin, dolaylı olarak da işçi moralinin yükselmesi sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.
 • Personele sunulan eğitimler vasıtası ile çalışanlarda çevre farkındalığının artması sağlanır.
 • Yeşil üretim aşamalarının önemli olduğu pazarlara girişi kolaylaştırır.

Femko Belgelendirme tarafından deneyimli denetçi ve uzmanlarca ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesi gerçekleştirilmektedir. Gelecek nesillere aktarılacak daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre için, genel olarak yönetim sisteminin, işletme içinde bir çevre politikası oluşturması, bu politikayı uygulayarak başarıya ulaştırılması ile alakalı planlı faaliyetlerin bütünü olarak ifade edilen ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerinin tespit edilmesini ve değerlendirilmesini, etkilerinin kontrol altında tutulmasını, kirliliği engelleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.