EN IEC 61000-4-2 ESD Testi (Electrostatic Discharge Test) – EMC Testi

EN IEC 61000-4-2 ESD Testi (Electrostatic Discharge Test) – EMC Testi

Elektrostatik Boşalma Testi (Electrostatic Discharge Test) EMC Testi

Elektrostatik Boşalma Testi (Electrostatic Discharge Test veya ESD Test), Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) testlerinin bir parçası olarak ele alınır. Bu test, elektronik ekipmanların ve cihazların elektrostatik deşarj nedeniyle meydana gelen olası arızaları ve sorunları değerlendirmek için yapılır.

Elektrostatik deşarj, insanlar veya diğer nesneler tarafından bir yüzeyin veya bir nesnenin yüklendiği ve bu yükün ani bir şekilde boşaldığı bir olaydır. Bu, bir kişinin elektrik yüküne sahip olması veya bir yüzeyin statik elektrikle yüklü olması durumunda olabilir. Özellikle elektronik cihazlar için bu tür deşarjlar sorunlara yol açabilir.

ESD testi, bir cihazın veya ürünün elektrostatik deşarja karşı dayanıklılığını ölçmek ve değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu test, belirli bir elektrostatik yükün nesneye uygulanmasını ve ardından nesnenin nasıl tepki verdiğini gözlemlemeyi içerir. Test, aşağıdaki adımları içerebilir:

  • İlk olarak, test edilecek ürün, tipik olarak bir kişi veya bir nesne tarafından yüklenebilir bir şekilde ayarlanır.
  • Ürün üzerine belirli bir elektrostatik yük uygulanır.
  • Bu yük, belirli bir süre içinde (genellikle nanosaniyeler içinde) üründen boşaltılır.
  • Ürünün çalışmasına, verilerine veya işlevselliğine herhangi bir olumsuz etki olup olmadığı değerlendirilir.

ESD testi, cihazların ve elektronik ürünlerin elektrostatik deşarja karşı ne kadar dayanıklı olduğunu değerlendirmek ve gerektiğinde bu tür sorunları gidermek için önemlidir. EMC test süreçlerinin bir parçası olarak kullanılması, ürünlerin elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerine uygunluğunu sağlamaya yardımcı olur. Bu da ürünlerin güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışmasını ve diğer elektronik ekipmanlarla uyumlu olmasını sağlar.

grey

Elektrostatik Boşalma Testi Prosesi

Masa üstündeki donanımlar için; Elektrostatik boşalma uygulamaları sadece numunenin normal kullanımında erişilebilen noktalarına uygulanmaktadır. Uygulama önceden belirlenmiş noktalara en hassas polaritede en az 10 tek (single) boşalma şeklinde yapılmaktadır. Uygulamaların arasında en az 1 saniyelik bekleme süresi olmaktadır. Geri dönüş kablosu test esnasında numuneden en az 0.2 metre uzakta olacak şekilde konumlandırılır. Temasla boşalma gerilimleri numunenin iletken olan yüzeylerine, sivri uç ile kaplamanın altına temas edecek biçimde uygulanır. Havadan boşalma gerilimleri yuvarlak uç ile mekanik bir arıza oluşturmayacak şekilde, her bir uygulamadan sonra cihazın tekrar tetikleninceye kadar geri çekilerek ve bütün uygulamalar tamamlanıncaya kadar uygulanır. En hassas polaritede, en az 10 tek boşalma numunenin 0,1 metre önüne uygulanacak şekilde yerleştirilmiş yatay bağdaştırıcı düzleme uygulanır. Gerilimler, numunenin eksenlerinin merkezine karşılık gelen noktalara uygulanır. En hassas polaritede, en az 10 tek boşalma dikey bağdaştırıcı düzlemin merkezine numunenin dört yüzeyini kapsayacak şekilde uygulanır. 0.5×0.5 boyutlarındaki yatay düzlem numuneden 0.1 metre mesafede konumlandırılır.

Zemin üstünde duran donanımlar için; EUT, 0,05 m ila 0,15 m kalınlığa sahip yalıtkan bir destek ile toprak referans düzleminden ayrılmalıdır. EUT kabloları (0,5 ± 0,05) mm’lik yalıtkan bir destek ile toprak referans düzleminden ayrılmalıdır. Toprak düzleminden ayrılan bu kablo, toprak düzleminden ayrılan EUT’nin kenarından daha uzakta olmalıdır.

ESD Testi – Direk Temas (Contact discharge)

Temas boşaltma yönteminde gerilim doğrudan EUT’ye veya EUT’ye bitişik bir bağlantı düzlemine uygulanabilir. Her test darbesinden önce, kapasitör istenen seviyeye şarj edilir, ancak voltajı jeneratörün probu tarafından bir vakum rölesi tarafından tutulur. Prob, EUT veya bağlantı düzlemi üzerinde uygun şekilde seçilmiş bir noktaya uygulanır. Jeneratör daha sonra tetiklenir, böylece röle kontakları kapanır ve kapasitör gerilimi probdan EUT’ye uygulanır. Bu, jeneratörün, EUT’nin ve yer düzleminin birleşik seri empedansı boyunca voltaj boşaldıkça akım darbesi oluşturur. Bu işlem, her yerde, uygun kutup ve seviyelerle istenen sayıda tekrarlanır.

ESD Testi – Hava Yolu ile (Air Discharge)

Aynı jeneratör hava tahliye yöntemi için kullanılır, ancak sivri uçlu bir uçtan ziyade yuvarlatılmış olarak kullanılır. Kapasitör önceden olduğu gibi istenen seviyeye kadar şarj edilir, ancak voltaj şimdi EUT’den uzak tutulan proba sürekli olarak uygulanır. Her test darbesi için, uç dokunana kadar akıllıca EUT üzerinde seçilen noktaya getirilir. Bundan hemen önce, uç ile EUT arasındaki hava boşluğu bozulur ve bir jeneratörün empedansı, hava boşluğu, EUT ve geri dönüş yolunun kombine seri empedansı ile sınırlandırıldığı gibi tahliye akımı akar. Yine, eylem, uygun kutup ve seviyelerle, her bir yerde istenen sayıda tekrarlanır.

EN 61000-4-2 Testi / IEC 61000-4-2 Test

Amaç: Bu standart, elektronik cihazların elektrostatik deşarja (ESD) dayanıklılığını değerlendirmek için kullanılır. ESD, bir nesnenin ani bir şekilde yüklenmesi ve bu yükün hızla boşaltılması olayını temsil eder.

Uygulama Alanı: Standart, özellikle elektronik cihazlar ve bileşenlerin olduğu ürünlerde ESD’ye karşı dayanıklılığın test edilmesi için kullanılır.

ESD Test Prosedürleri: EN IEC 61000-4-2, ESD testlerinin nasıl yapılacağına dair ayrıntılı prosedürler sunar. Bu testler, bir cihazın ESD olaylarına karşı nasıl tepki verdiğini belirlemek için kullanılır.

Sonuçlar: Test sonuçları, bir cihazın ESD’ye karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir. Bu sonuçlar, ürün geliştirme ve üretim süreçlerinin bir parçası olarak kullanılır ve cihazların EMC gereksinimlerine uygunluğunu doğrulamak için önemlidir.

Amaç: Standartın amacı, elektronik cihazların ESD olaylarına karşı dayanıklılığını artırmak ve bu cihazların güvenilirliğini sağlamak için testlerin yapılmasını sağlamaktır.

Sonuç olarak, EN IEC 61000-4-2 standardı, elektronik cihazların ESD’ye karşı dayanıklılığını değerlendirmek ve bu tür olaylara karşı korunmalarını sağlamak için kullanılan bir EMC standardıdır. Bu sayede, elektronik ürünlerin daha güvenilir ve EMC gereksinimlerine uygun olmaları sağlanır.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, Elektromyetik Uyumluluk Testlerinin bir parçası olan İletim Yoluyla Bağışıklık Testleri (Conducted Immunity Test) kapsamında; Elektrostatik Boşalma Testi (Electrostatic Discharge Test) yani ESD Testi hizmeti sunmaktadır. Test başvurusu için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır. Akredite EMC Test Laboratuvarı olarak ürünlerinizin güvenilirliğini birlikte test edelim.