Sanayi Tipi Düz Dikiş Makinası – CE Belgesi

Sanayi Tipi Düz Dikiş Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; hazır giyim sektöründe endüstriyel kullanım amacıyla tasarlanan ve kullanılan sanayi tipi düz dikiş makinalarının tasarım ve imalâtı için gerekli olan emniyet kurallarını kapsamaktadır.

Bu rehberde yer alan hükümler, ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli düz dikiş makinalarını kapsamaz.

İlaveten işbu rehber, dayanakta belirtilen Yönetmelik ve ilgili Sandartların yürürlükte bulunduğu tarih itibariyle imal edilen sanayi tipi düz dikiş makinaları için uygulanabilirdir.

II. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

Aşağıda sıralanan Yönetmeliklere ve Standartlara dayanılarak hazırlanmıştır:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN ISO 10821 Sanayi Tipi Dikiş Makinaları-Dikiş Makinası Üniteleri ve Sistemlerinde Güvenlik Şartları
 • TS EN ISO 10821/A1 Sanayi Tipi Dikiş Makinaları-Dikiş Makinası Üniteleri ve Sistemlerinde Güvenlik Kuralları

IV. SANAYİ TİPİ DÜZ DİKİŞ MAKİNALARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bu rehber kapsamında yer alan sanayi tipi düz dikiş makinaları; elektrikli bir tahrik sistemiyle çalışan, temel olarak bir gövde üzerine yerleştirilmiş mekanik bir düzeneğe sahip, hazır giyim ve deri sektöründe yaygın biçimde kullanılan dikiş makinalarındandır.

Bir sanayi tipi düz dikiş makinası genellikle aşağıda belirtilen kısımlardan meydana gelir.

 • Hareket ve kontrol mekanizmalarının bulunduğu bir gövde,
 • İplik gerginlik ayarlarının, çalışma tipi kontrolünün sağlandığı bir kol
 • Kumaşın mekanizma üzerindeki hareketiyle dikişin gerçekleştiği dikim bölgesi

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

1. Mekanik Tehlikeler:

a. Dikim bölgesi ile ilgili tehlikeler (1. Bölge):

 • İğnenin hareketi: Delme veya kesilme tehlikesi
 • İplik kesicinin hareketi: Kesme veya yaralama tehlikesi
 • Besleme biriminin hareketi: Çarpma, kesme veya yakalama tehlikesi

b. Dikiş makinesinde yer alan hareketli parçalar ile ilgili tehlikeler (2. Bölge):

 • İğne milinin hareketi: Çarpma tehlikesi
 • Gerginlik ayarlayıcının hareketi: Çarpma tehlikesi

c. Tahrik mekanizması ile ilgili tehlikeler (3. Bölge):

 • Kasnağın hareketi: Çarpma veya kesme tehlikesi
 • Kasnağa bağlı kayışın hareketi: Çarpma, kesme veya yaralama tehlikesi
 • Motora bağlı kayışın hareketi: Çarpma, kesme veya yakalama tehlikesi

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Canlı organlarla doğrudan veya dolaylı temas: Elektrik çarpma tehlikesi
 • Emniyeti yeterli olmayan elektrikli bileşenler: Hatalı çalışma sebebiyle yaralanma tehlikesi
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı: Elektrik çarpma tehlikesi

3. Denge Kaybı Tehlikeleri:

 • Makinanın kayması veya devrilmesi

4. Termal Tehlikeler:

 • Elektrik motoru ve makine yüzeyinin ısınması sebebiyle sıcak yüzeylerle temas neticesinde oluşabilecek yanma tehlikesi

5. Ergonomik Kuralların İhmalinden Kaynaklanan Tehlikeler:

 • Ergonomik tasarım hatası, kişinin uygun olmayan duruşu ve yetersiz aydınlık gibi ergonomik kusurlar, kumandaların yanlış işletilmesine yol açan durumlardan biri olabilir.