Ekmek Kızartma Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Ekmek kızartma makineleri, beyan gerilimi 250V’dan daha fazla olmayan, ekmek dilimlerini kızartmak ve gevretmek gibi bir pişirme fonksiyonu olan, ev tipi kullanımlar için ön görülen elektrikli cihazlardır. Bir, iki ve dört ekmek diliminin aynı anda kızartılabileceği tipleri vardır.

II. AMAÇ

Ekmek kızartma makinelerine yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırması yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi,
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulması ve bertaraf edilmesinin sağlanması,
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına işlenmesi,
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

III. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB),
 • TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Bölüm 1: Genel Kurallar Standardı,
 • TS 2005 EN 60335-2-9 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-9: Kızartıcılar, Izgaralar ve Benzeri Taşınabilir Pişirme Cihazları için Özel Kurallar Standardı kapsamında hazırlanmıştır.

IV. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bu cihazlarda genelde, altta pişirme için alt fırın rezistansı, üstte kızartma için ya da normal pişirmede kullanılmak üzere üst rezistans bulunmaktadır. Rezistanslar, bakır borulardan yüzeylerini galvaniz kaplamak suretiyle yapılmışlardır.

grey

1. Yapısı

Çeşitli modellere göre farklılık göstermekle birlikte ekmek kızartıcının yapısında temel olarak şu elemanlar bulunur:

 • Enerji kablosu
 • Ekmek dilimi yuvası
 • Ekmek kırıntısı toplama kabı
 • Rezistanslar
 • Hareketli kol ve yay
 • Bobin
 • Elektronik kontrol devresi ve paneli

Ekmek dilimi yuvası

 • Ekmek dilimini kızartıcı içine almak için kullanılır. Cihazın orta kısmında bulunur.

grey

Ekmek kırıntısı toplama kabı

 • Ekmeğin yerleşimi, kızarması ve kızarma sonunda dışarı çıkması sırasında oluşabilecek ekmek kırıntılarının toplandığı kaptır. Cihazın alt kısmında yer alır.

Rezistanslar

 • Ekmek dilimini elektriğin ısı etkisinden faydalanarak kızartmak için kullanılır. Ekmek diliminin kızarmasını gerçekleştirecek şekilde yan tarafa yerleştirilmişlerdir.

Hareketli kol

 • Ekmek dilimi yuvasına konan ekmeği makine içine almada kullanıcıya kolaylık sağlayan parçadır. Hareketli kol başı yukarıda iken ekmekler yuvaya konur. Hareketli kol başına aşağı doğru basıldığında yuva ızgarası aşağıya doğru iner. Böylece ekmek dilimi kızartma işlemi için hazır hale getirilmiş olur. Kızartma işlemi tamamlandığında yay yardımı ile ani olarak dilimin makinenin dışına çıkması sağlanır.

grey

Elektronik kontrol devresi ve kontrol düğmelerini üzerinde taşıyan panel

Isı ayarı yanında makinenin özelliğine göre değişik fonksiyonları da yerine getirir. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Defrost, buzdolabından yeni çıkmış ekmeğin buzunun çözülmesi için kullanılır.
 • Reheat ısı ayar düğmesinin, konumu ne olursa olsun, fabrika ayarında ısıtma işleminde kullanılır.

grey

 • Bagel, ekmeğin sadece bir yüzeyini ısıtmak için kullanılır.
 • Cancel, cihaz çalışırken işlemi iptal etmek ve ekmeği almak için kullanılır.

Potansiyometre

 • Elektronik kontrol devresine bağlı olarak ısı ayarı yapmak için kullanılır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 1. Elektrik çarpması
 2. Rezistans arızası vb. nedenlerden dolayı yangın riski