EN IEC 61000-4-5 Darbe Bağışıklık Testi (Surge Immunity Test) – EMC Testi

EN IEC 61000-4-5 Darbe Bağışıklık Testi (Surge Immunity Test) – EMC Testi

Elektriksel Darbe Bağışıklık Testi (Surge Immunity Test) EMC Testi

Elektrikli ve elektronik cihazların belirli elektriksel darbelere karşı direncini ölçen bir test olan Elektriksel Darbe Bağışıklık Testi, özellikle cihazların günlük kullanım şartları altında maruz kaldığı geçici gerilim dalgalanmalarını simüle eder. EN 61000-4-5 standardı, bu tür testlerin gerekliliklerini belirler ve elektromanyetik uyumluluk (EMC) açısından cihazların dayanıklılığını değerlendirir.

EN 61000-4-5 standardına göre Elektriksel Darbe Bağışıklık Testi şu unsurları içerir:

 • Darbe Dalga Şekli ve Parametreleri: Standart, darbe dalga şeklini, genliklerini ve diğer parametreleri belirler. Örneğin, standart, 8/20 mikrosaniye dalga süresine ve belirli enerji seviyelerine sahip darbeleri içerebilir.
 • Test Seviyeleri: Belirli bir uygulama veya cihaz türü için gerekli olan test seviyeleri tanımlanır. Bu seviyeler, cihazın çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.
 • Test Setup’ı: Testin nasıl yapılacağı, kullanılacak ekipmanlar ve test konfigürasyonu belirlenir.
 • Test Prosedürleri: Testin nasıl gerçekleştirileceği, ölçümlerin nasıl alınacağı ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağı adımlar halinde açıklanır.

Elektriksel Darbe Bağışıklık Testi, cihazların şebeke voltajındaki ani artışlar, endüktif yüklerin anahtarlama olayları ve yıldırım nedeniyle oluşan darbe benzeri olaylara karşı direncini değerlendirir. Bu testler, cihazların EMC gereksinimlerine uygun olup olmadığını belirlemek için önemlidir.

grey

Surge Testi Prosesi

Masa üstündeki donanımlar için; Sinyaller (ani yükselmeler) numunenin terminallerine kapasitif bağdaştırıcı (capacitive coupling network) ile uygulanmaktadır. Aynı hatta bağlı ekipmanların etkilenmemesi için dekuplaj devresinin (decoupling network) kullanması gerekmektedir. Numune ve bağdaştırıcı devre arasındaki kablonun 2 metre ya da daha kısa olması gerekmektedir.

 • Hazırlık Aşaması: Test, genellikle bir darbe üreteci kullanılarak gerçekleştirilir. Darbe üreteci, belirli bir darbe dalga şeklini üretecek şekilde hazırlanır.
  Test edilecek ekipman, uygun bir test düzenek üzerine yerleştirilir.
 • Bağlantılar ve Konfigürasyon: Darbe üreteci ve test ekipmanı arasındaki bağlantılar sağlanır. Gerekirse, test edilen ekipmanın giriş ve çıkışlarına doğrudan darbeler uygulanabilir.
 • Test Seviyelerinin Belirlenmesi: Test edilecek ekipmanın kullanım yerine bağlı olarak belirli test seviyeleri belirlenir. Test seviyeleri genellikle gerilim düzeyi ve enerji içeriği ile tanımlanır.
 • Darbe Uygulama: Belirlenen test seviyelerine göre darbe üreteci, test edilen ekipmana darbeleri uygular. Darbeler genellikle belirli bir sayıda ve belirli bir süre boyunca uygulanır.
 • Değerlendirme: Darbe uygulandıktan sonra, test edilen ekipmanın performansı değerlendirilir. Ekipmanın fonksiyonları, bağlantıları ve diğer önemli özellikleri test edilir.
 • Test Sonuçlarının Belirlenmesi: Test sonuçları, test edilen ekipmanın belirli test seviyelerini geçip geçmediğini belirlemek için kullanılır. Belirlenen kriterlere uygunluk değerlendirilir.
 • Raporlama: Test prosedürü tamamlandıktan sonra, elde edilen veriler bir test raporu halinde belgelenir. Rapor, ekipmanın test sonuçları, kullanılan test seviyeleri ve diğer ilgili bilgileri içerir.

EN 61000-4-5 Testi / IEC 61000-4-5 Test

IEC 61000-4-5 standardı, “Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) – Parazitlerin, Darbelerin ve Gürültülerin Elektromanyetik Uyumluluğunun (EMC) Belirlenmesi için Test ve Ölçüm Teknikleri” başlıklı bir standardın bir parçasıdır. Bu standardın amacı, elektriksel darbelere karşı dayanıklılığı değerlendirmek ve belirli bir test prosedürü sağlamaktır.

EN 61000-4-5 standardı, özellikle endüstriyel, ticari ve konut alanlardaki elektrikli ve elektronik ekipmanların darbeye karşı dayanıklılığını değerlendirmek için önemlidir. Standardın sağladığı test prosedürleri, EMC gereksinimlerini karşılamak için cihazların geliştirilmesi ve üretiminde kullanılır.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, Elektromyetik Uyumluluk Testlerinin bir parçası olan İletim Yoluyla Bağışıklık Testleri (Conducted Immunity Test) kapsamında; Elektriksel Darbe Bağışıklık Testi (Surge Immunity Test) yani Surge Testi hizmeti sunmaktadır. Test başvurusu için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır. Akredite EMC Test Laboratuvarı olarak ürünlerinizin güvenilirliğini birlikte test edelim.