LPG veya Doğalgazla Çalışan Fırınlı Ocak – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında ihtiyacınız olan her türlü test, deney ve belgelendirme çalışmaları için, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Modül B: Ab Tip İncelemesi – Üretim Tipi, Modül C2: Üretimin Dâhilî Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül D: Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül E- Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk, Modül F: Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk, Modül G: Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk, Teknik Dosya Denetimleri ve Gaz Yakan Cihazlar CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

LPG veya doğalgazla çalışan fırınlı ocakların tasarım ve üretiminde uyulması gereken temel güvenlik gerekleri ile cihaz ve ambalajı üzerinde bulunması gereken işaret ve etiket bilgilerini, ayrıca güvenli kurulum ve kullanım için kullanım, bakım, kurulum ve ayarlama talimatlarında bulunması gereken güvenlik kurallarını kapsamaktadır. Bu rehber ürünlerin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Fırınlı ocakların fırın bölümü elektrik ile çalışanlar, bu rehber kapsamında sadece ocak olarak değerlendirilecek, elektrikle çalışan fırın bölümü ise LVD ve EMC yönetmeliği kapsamında değerlendirilecektir.

2. AMAÇ

LPG veya doğalgazla çalışan fırınlı ocaklara yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Ürünlerin kullanımlarının gittikçe yaygınlaşması ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ürünlerin 2009/142/AT yönetmeliği kapsamında uygunluk seviyelerinin tespiti,
 • Piyasada standartlara uygun ürünlerin bulunması sağlanarak büyük risk taşıyan güvensiz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi, çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Geniş kapsamlı bir tarama ile piyasada bulunan ürünlerin marka/model bazında tespiti,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi, • Üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

Bu rehber aşağıda belirtilen yönetmeliğe ve standartlara dayanılarak hazırlanmıştır.

 • 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (GYC),
 • TS EN 30-1-1 + A3:2014 Pişirme cihazları-Gaz yakan-Ev tipi-Bölüm 1-1: Güvenlik-Genel 4. GAZLA

ÇALIŞAN FIRINLI OCAKLAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Modern dünyamızda ev ve iş yerlerinde gelişen teknolojiye uyarak çeşitli yemek pişirme, kızartma işlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş cihazlardır.

LPG veya doğalgazla çalışan fırınlı ocakların, ocak kısmı direk alevle veya elektrikle, fırın kısmında ise alevin ısıttığı ya da rezistans grubunun ısıttığı ortamda pişirme olayı gerçekleşmektedir.

Ocakların enjektörlerinin değiştirilmesi suretiyle LPG veya doğalgaz dönüşümleri sağlanmaktadır. Fırınlı ocakların fırın kısmında genelde altta pişirme için fırın yanıcısı, üstte kızartma için kızartma yanıcısı olmak üzere iki adet yanıcı bulunmaktadır. Yanıcılar, profil borulardan dış yan yüzeylerine
ince delikler açılmak suretiyle yapılmıştır. Yanıcılar, termoelektrik çifti ile emniyet altına alınarak fırın ve ızgara yanıcılarının herhangi bir nedenle sönmesi halinde fırın içine yanmamış gazın dolmasını önler. Fırına konan yiyeceklerin pişme zamanı bir saatle kontrol altına alınır. Fırın sıcaklığı, termostatla istenen dereceye ayarlanır. Genelde fırınların bütün parçaları ısıya dayanacak şekilde yapılıp asit vb. karşı korumak için emaye ile kaplanırlar. Fırın içi 220 voltluk lamba ile aydınlatılır. Fırın ve ızgara yanıcıları ya kibritle ya da elektrikli çakmak vasıtası ile ocaklarda olduğu gibi buji ile ateşlenir.

LPG Veya Doğalgazla Çalışan Fırınlı Ocakları Oluşturan Parçaların Görevleri

a-Ocak

Çalışma özelliğine göre gazlı, elektrikli, seran (seramik ocaklı) olmak üzere üç çeşidi vardır.

Wok ocak, İkili yanma sistemine ve 3.3 kW’lık güce sahip wok ocak, yüksek ateş gerektiren ya da kısa sürede pişirilmesi istenen yemekler için kullanılabilir.

Seramik gazlı üst yanıcı ocaklar, Dekoratif, kolay temizlenir tasarımı ve gizli ateşleme sistemine sahip özelliğiyle mutfağınıza şıklık katar. Ocakların özel tasarımı sayesinde, dekoratif parlak yüzeyler yemek taşmalarından etkilenmez. Düğmeden ateşleme sistemi, tek elle aynı anda hem gazı açma hem de ateşleme yapma kolaylığı sağlar.

b-Brülör

 • Ocak brülörü gövde ve üst yanıcı gruptan oluşur.
 • Brülör (bek) gövdesi: Gaz hava karışımının sağlandığı odadır.
 • Brülör (bek) kafası: İç parçanın oturma yüzeyini teşkil eden düzenektir.
 • Brülör iç parçası: Yanıcı gazı, hava ile oransal olarak yanmaya hazır şekilde hazırlayan hücredir.
 • Brülör kapağı: İç parçanın üzerini örterek çıkış hücresini meydana getiren kapaktır.

c-Enjektör

(Meme) Yanıcı gazı fabrikada ayarlanan miktarda karışım odasına göndermeye yarayan düzenektir.

d-Musluk

Ocaklarda dedantörden veya hava gazı şebekesinden alınan gaz musluklara gelir. Musluk açıldığında gaz, musluktan enjektöre gider ve enjektörden çıktıktan sonra hava ile karışarak beklerde yanar. Musluklar kilit tertibatlı olup bastırılmadan dönmez. Basılarak çevrildiğinde manyeto bujiyi ateşler veya çakmağa basılarak ateşlenir. Bu kilitleme düzeni ile emniyet sağlanmış olur.

e-Alev

Sönme Emniyeti (Termokupl) Gazlı fırınlarda ve ocaklarda her hangi bir sebepten dolayı brülör alevi sönerse gaz 20-30 saniye sonra otomatik olarak kesilir ve bu sönme olayı gaz emniyetidir.

f-Buji

Ocakların kullanımını kolaylaştırmak için beklerin kenarına konan bujiler elektrikli çakmak ya da musluk tarafından manyetoyla ateşlenerek beklerdeki gazın tutuşması sağlanır.

grey

g-Termostat

Fırın sıcaklığının istenilen °C’de kalmasını sağlayan ve enerji tasarrufunu gerçekleştiren kumanda cihazıdır. Gazlı fırınlarda fırın kısmına termostatik vana ile kumanda edilir. Termostatik vana 6 konumlu olup her konumu ayrı bir sıcaklık derecesini ifade eder. Fırın sıcaklık konumuna geldiğinde, termostatik vana gazı kısarak (pilot yanışı) fırın içi sıcaklığını sabit ve sarfiyatı en düşük seviyede tutar.

grey grey

5. LPG VEYA DOĞALGAZLA ÇALIŞAN FIRINLI OCAKLARIN TAŞIDIĞI BAŞLICA RİSKLER

Bu ürünlerin kullanımı sırasında başlıca;

 • Cihazın gaz devresinden kaynaklanan gaz sızıntısı,
 • Gazın ürüne uygun bağlantı elemanlarıyla bağlanmaması (LPG tüp musluğuna bağlanacaksa kısa plastik bir hortumla, doğalgaz musluğuna bağlanacaksa kısa spiral bir hortumla) durumunda gaz sızıntısı,
 • Cihazda yeterli havalandırma deliklerinin olmaması veya kapanması durumunda havanın yetersiz olması nedeniyle tam yanmanın sağlanamaması ortamda zehirli gaz birikimi,
 • Ortamda iyi bir havalandırmanın mevcut olmaması (Yanma havasının temin edilememesi ve yanma ürünlerinin serbest bırakılması) nedeniyle ortamda zehirli gaz birikimi,
 • Enjektörlerin ayarsızlığı veya uygunsuz enjektör kullanılması nedeniyle yanmanın sağlanamaması ve alevin geri tepmesi,
 • Brülörlerin altında birikebilecek yanmamış gazların boşaltılamaması,
 • Cihazın üzerindeki bilgi etiketinde gaz kategorisi ve çalışma basıncının bulunmaması veya dikkate alınmadan yapılan yanlış gaz bağlantısı nedeniyle alev geri tepmesi ve/veya ortama zehirli gaz salınımı,
 • Sıcak parçaların korumasız olması, yanıklara sebebiyet,
 • Elektrik bağlantılarından kaynaklanan riskler,
 • Gaz dönüşümünü ehil kişilerin yapmaması,
 • Gaz basıncının belirtilmemesi (veya uyulmaması) halinde, cihazın yüksek basınçta çalıştırılması durumunda gaz kaçırma riski ve neticesinde patlama riski,
 • Kızartma sırasında oluşan yağın çevreye sıçraması sonucu yangın ve yanık riski,
 • Alev izlenme tertibatının olmaması gaz sızıntısına can ve mal kaybı açısından büyük risk oluşturmaktadır.
 • Dengesiz veya biçimsiz tencereler, eğilme veya saçılma veya verdikleri kötü verim sebebiyle kazaya sebep olması,
 • Pişirme kabından dökülen gıdalar alevi keserek gaz sızıntısına sebep olması patlama/ yangın riski,
 • Aşırı ısınmış sıvı yağlar ve katı yağlar çok çabuk tutuşabilirler bu da yangın riskine sebep olabilir,
 • Ocak üstüne yanıcı madde bırakılması, ocak altındaki çekmecelerde yanıcı madde veya aerosol kutusu bulundurulmasından kaynaklanabilecek yangın riski,
 • Ocağın çevresindeki bir prizden faydalanılacaksa, kablonun sıcak ocağa değmemesine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde, kablo izolasyonu zarar görebilir bu da cereyan çarpma riski yaratır.
 • Gaz valfi contasının aşınması gaz sızıntısı ortaya çıkarabileceğinden üründe yangın ve yanıklara sebebiyet vermesi,
 • Gazlı ocağın üzerinde bulunan davlumbaz yüksek alevlerden çıkan ısı nedeniyle zarar görebilir ve yangın riski oluşturabilir,
 • Verilen çap ölçüleri dışında kap veya tencere kullanılması durumunda ocağın üzerinde düzgün durmaması ve devrilme riski,
 • Çap çok büyük olduğunda ise kabın tabanından dışarı taşan sıcak gazlar tezgaha veya ısıya dayanıklı olmayan bir duvar kaplamasına veya cihaz parçalarına zarar vermesi sonucu yangın riski oluşturması,
 • Cam-seramik gibi yüzeylerde çatlak olması halinde parçalanma sonucu yaralanma riski,
 • Cihazın dengede olmaması devrilme riski yaralanma, gibi sonucunda kullanıcılara ve çevreye zarar verici niteliğe sahip tehlikeler bulunmaktadır. Bu risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması gerekmektedir.