Elektrikli Termosifon (Depolu Termosifon) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Elektrikli termosifon bir elektrik rezistansı ile kullanım suyunu ısıtan depolu su ısıtıcısıdır. Termosifonlar halk dilinde su ısıtıcısı olarak da bilinmektedir. Elektrikli termosifonlar elektrik enerjisiyle suyun sıcaklığını artırırlar.

Elektrikli termosifonlar üzerine gerçekleştirilecek olan denetim projesi “TS 2212 EN 60335-2-21 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-21: Depolu Su Isıtıcılar için Özel Kurallar” Standardı kapsamına giren beyan gerilimi, tek fazlı cihazlar için 250 Volt ve diğer cihazlar için 480 Volttan daha yüksek olmayan, suyu kaynama sıcaklığının altında ısıtmak için tasarımlanmış ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli depolu su ısıtıcılarının güvenlik kurallarını kapsar.

Öte yandan TS EN 60335-2-21 Standardının ve dolayısıyla elektrikli termosifon (depolu termosifon) üzerine gerçekleştirilecek bu denetim projesinin kapsamı dışında olan cihazlar aşağıda listelenmiştir:

 • Su kaynatma cihazları (IEC 60335-2-15)
 • Ani su ısıtıcıları (IEC 60335-2-35)
 • Ticarî sergileme ve satış makineleri (IEC 60335-2-75) • Özellikle endüstriyel maksatlar için amaçlanan cihazlar
 • Korozitif veya patlayıcı bir ortam (toz, buhar veya gaz) gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazlar

II. AMAÇ

Elektrikli termosifona (depolu termosifon) yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırması yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilmesi suretiyle piyasa taraması gerçekleştirilmesi,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi,
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünler belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulması ve bertaraf edilmesinin sağlanması,
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına işlenmesi,
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

III. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik- 2014/35/AB (LVD),
 • TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Bölüm 1: Genel Kurallar Standardı,
 • TS 2212 EN 60335-2-21 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-21: Depolu Su Isıtıcılar için Özel Kurallar Standardı kapsamında hazırlanmıştır.

4. ELEKTRİKLİ TERMOSİFON (DEPOLU TERMOSİFON) HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Piyasada farklı model ve yapılarda olan elektrikli termosifonlar en basit şekliyle bir elektrik rezistansı ile kullanım suyunu ısıtan depolu su ısıtıcısı olarak tanımlanabilir. Termosifonlarda, depodaki suyun ısınması için belli bir süre beklemek gerekir. Cihazı, tamamen su ile dolu olmadan çalıştırmamak gerekir. Cihazın içi boşken çalıştırılması ısıtıcının zarar görmesine sebep olabilir. Cihazın montajı yapıldıktan sonra, sıcak su musluğunu açarak cihazın su ile dolması sağlanabilir. Sıcak su musluğundan su akmaya başladığında cihazın deposu su ile dolmuş demektir.

Cihaz aksesuarları ile birlikte verilen “Emniyet Ventili” cihazın soğuk su giriş borusuna bağlanmalıdır. Termosifonun ısıtılması sırasında emniyet ventilinden su damlaması normaldir. Isınan su ile birlikte artan su basıncı dengelenmektedir. Emniyet ventili tahliye çıkışı kesinlikle kapatılmamalı, suyu tahliye edebilecek şekilde açık tutulmalıdır. İstendiği takdirde bir hortum yardımıyla su giderine bağlanabilir. Emniyet ventilinin görevi, suyun aşırı ısınmasından dolayı genleşen suyu termosifondan dışarı atmaktır. Böylelikle termosifonun aşırı basınçtan patlamaması sağlanır.

Cihazın elektrik bağlantısı; cihaz etiketi üzerinde belirtilen cihaz çalışma akımını karşılayabilecek uygunlukta olup cihazın elektrik beslemesine mutlaka uygun bir sigorta bağlanılmalıdır. Cihazınızın elektrik bağlantısını yaparken cihaz fazının şebeke fazına, cihaz nötr kablo ucunun şebeke nötr kablo ucuna, ve cihaz toprağının şebeke toprak hattına bağlanmasına kesinlikle dikkat edilmelidir. Cihaz mutlaka uygun toprak hattı bulunan elektrik tesisatına bağlanmalıdır.

grey grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Elektrik çarpması
 • Termostat arızası vb. nedenlerden dolayı yangın riski
 • Termosifonun emniyet ventilinden kaynaklanan arıza nedeniyle yüksek basınçtan dolayı patlaması riski