Waffle Makinesi – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Waffle makineleri, beyan gerilimi 250V’dan daha fazla olmayan, pişirme fonksiyonu olan, ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardır. Bir, iki ve dört waffle yapımının aynı anda gerçekleşebileceği tipleri vardır.

Waffle Makinesi üzerine gerçekleştirilecek olan denetim projesi, TS EN 60335-2-9 Güvenlik Kuralları – Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-9: Kızartıcılar, Izgaralar ve Benzeri Taşınabilir Pişirme Cihazları için Özel Kurallar Standardı kapsamına giren beyan gerilimi 250V’dan daha fazla olmayan, ev tipi amaçlar için ön görülen cihazları kapsamaktadır.

Bu standardın kapsamına giren cihazlara örnekler,

 • Barbeküler (bina içi kullanım için),
 • Temaslı ızgaralar (gözleme tavası),
 • Pişiriciler,
 • Gıda kurutucusu (gıda nem alıcıları),
 • Elektrikli pişirme ocakları,
 • Taşınabilir fırınlar,
 • Peynir eriticili ızgaralar,
 • Işınlı ızgaralar,
 • Kızartıcılar,
 • Döner ızgaralar,
 • Döner şişler (rotiseriler),
 • Ekmek kızartıcıları,
 • Gözleme demirleridir.

Öte yandan TS EN 60335-2-9 standardının ve dolayısıyla waffle makineleri üzerine gerçekleştirilecek bu denetim projesinin kapsamı dışında olan cihazlar aşağıda listelenmiştir:

 • Sabit fırınlar ve sabit ızgaralar
 • Isıtma levhaları
 • Kızartma tavaları ve yağlı derin kızartıcıları
 • Mikrodalga fırınları
 • Bina dışında kullanılan barbeküler
 • Ticari ihtiyaçlar için amaçlanan cihazlar
 • Korozitif veya patlayıcı bir ortam (toz, buhar veya gaz) gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazlar

2. AMAÇ

Waffle makinelerine yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırması yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyeleri belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi,
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünler belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması,
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına işlenmesi,
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB),
 • TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Bölüm 1: Genel Kurallar Standardı
 • TS 2005 EN 60335-2-9 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-9: Kızartıcılar, Izgaralar ve Benzeri Taşınabilir Pişirme Cihazları için Özel Kurallar Standardı kapsamında hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Çeşitli modellere göre farklılık göstermekle birlikte waffle makinesinin yapısında temel olarak şu elemanlar bulunur:

grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 1. Elektrik çarpması
 2. Rezistans arızası vb. nedenlerden dolayı yangın riski