Su Sebili – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Su pınarı olarak da bilinen su sebilleri yaz ve kış aylarında kullanıcılara soğuk ve sıcak su imkanı sağlamaktadır. Özellikle iş yerlerinde ve bunun yanı sıra evlerde çok sık kullanılır hale gelmiş bir elektrikli beyaz eşyadır.

Beyan gerilimi 250 V’dan fazla olmayan, ev ve benzeri yerlerde kullanılan su sebili cihazlarının güvenlik kurallarını kapsar.

Normal ev tipi kullanımı için amaçlanmamış ancak bununla beraber halk için tehlike kaynağı olması ihtimali bulunan dükkânlarda, küçük sanayide ve çiftliklerde sıradan kişiler tarafından kullanılacağı düşünülen cihazlarda bu rehberin kapsamı içindedir.

Bu çalışma aşağıda belirtilen cihazlara uygulanmaz.

 • Depolu su ısıtıcıları (IEC 60335-2-21);
 • Sıvı veya buhar kullanarak yüzey temizleyen cihazlar (IEC 60335-2-54);
 • Tıbbi amaçlarla ilgili cihazlar (IEC 60601);
 • Özellikle endüstriyel amaçlar için tasarlanan cihazlar; Bu çalışma aşağıdaki cihazları kapsamaz:

Açık havada kullanılması amaçlanan cihazlar, Yalnızca sınai amaçlar için tasarımlanan cihazlar,

Korozyon yapıcı veya patlayabilir ortamlar gibi (toz, buhar veya gaz) özel şartların hakim olduğu yerlerde kullanılması amaçlanan cihazlar,

Soğutma fonksiyonu için güç kaynağı olarak batarya kullanılan cihazlara, Tesisatçı tarafından sahada birleştirilen cihazlara,

Ayrık motor kompresörlü cihazlara, Ticari dondurma yapma cihazlarına.

Bu çalışma, beyan gerilimi tek fazlı cihazlar için 250 V’tan, diğer cihazlar için 480 V’tan ve bataryadan çalıştırılan cihazlar için 24 V d.a.’dan fazla olmayan aşağıda verilen cihazların güvenlik kurallarını kapsar:

 • Ev ve benzeri yerlerde kullanılan soğutucu cihazlar,
 • Bir motor kompresörle birleşik olan buz yapıcılar ve donmuş gıda depolama bölmelerinde birleşik olarak kullanılması amaçlanan buz yapıcılar,
 • Kamplarda, turistik karavanlarda ve dinlenme ve tatil amaçlı botlarda kullanmak için olan soğutucu cihazlar ve buz yapıcılar.
 • Bu cihazlar, şebekeden, ayrı bir bataryadan veya hem şebekeden hem de bataryadan çalışan tipte olabilir.
 • Normal ev ve benzeri yerlerde kullanma için amaçlanmayan, ancak bununla birlikte halk için tehlike kaynağı oluşturabilen aşağıda verilen cihazlar, bu rehberin kapsamı içindedir;
 • Dükkanlarda, ofislerde ve diğer çalışma alanlarında bulunan personel mutfak alanlarında,
 • Çiftlik evlerinde ve müşteriler tarafından kullanılan otel, motel ve diğer konaklama tipi ortamlarda,
 • Yatak ve kahvaltı tipi ortamlarda (veya oda kahvaltılı pansiyon tipi ortamlarda)
 • Yiyecek içecek hizmeti ve benzer perakende dışı uygulamalarda, kullanılan soğutucu cihazlar

2. AMAÇ

 • Su sebillerine yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;
 • Geniş kapsamlı bir taramanın yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespiti,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenmesi,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması ile tüketicinin korunması ve uygunsuzlukların kontrol altına alınarak piyasaya arz edilmiş/edilecek olan su sebillerinin uygunluk seviyelerinin arttırılması ve piyasada bulunan güvensiz ürünlerin toplatılarak düzeltilmesi veya piyasaya arzının yasaklanmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ,
 • Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT- (LVD)
 • TS EN 60335-2-24 : Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin – Bölüm 2-24: Soğutucular, Dondurma Cihazları ve Buz Yapıcılar İçin Özel Kurallar (IEC 603352-24:2010)
 • TS 4788 EN 60335-2-15 : Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin – Bölüm 2.15:Sıvı Isıtma Cihazları İçin Özel Kurallarstandartları ve yönetmeliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

4.1. Tanımı Soğutma ve ısıtma özelliğine sahiptir. Üstten damacana ile su ilave edildiğinde su; soğuk ve sıcak olarak iki hazneye dolar ve her iki haznedeki su istenen sıcaklığa kadar otomatik olarak soğutulur ve ısıtılır. Her iki sistem de birbirinden bağımsız çalışır.

Cihaz 220V 50 Hz Şebeke gerilimi ile çalışır. Soğutma sisteminin standart olarak ayarlanmış bir termostatı vardır ve sistemi otomatik olarak çalıştırır. Isıtma sisteminin de bir termostatı bir de suyun var olduğunu anlayan sensörü vardır. Bunlarla ilgili açıklamalar III. Bölümde verilmiştir.

4.2. Çalışması ve Yapısı

Sebilin su haznesine şebekeden su bağlantısı veya üstten damacana yerleştirilir. Su tesisatı şamandıralı bir sistemden oluşur. Bu sistemler hem sıcak hem de soğuk su elde edebilmek için tasarlanmıştır. Soğutma istendiğinde sistemin kompresörü çalıştırılır. Kompresör soğutucu akışkanı kondensere gönderir. Kondenser soğutucu akışkanın ısısını dış ortama atarak yoğuşturur. Kılcal borudan (genleşme elemanı) akışkan geçirilerek basıncı düşürülür ve evaporatöre gönderilir. Burada soğutulacak olan sudan ısı çekilerek soğutulur, soğutucu akışkanda buharlaşır. Alçak basınçta kompresöre geri emilir. Su kullanıldığında şamandıralı sistemden hazneye sürekli su akışı olur. Isıtma istendiğinde rezistans devreye alınarak su istenen sıcaklıklara kadar ısıtılabilir. Isıtma ve soğutma için ayrı ayrı termostatlar kullanılır. Bu devrede ¼ hp ve daha üstü kompresör, fan soğutmalı kondenser, evaporatör (nikelajlı, kıvrık borulu) kullanılır. Bu soğutucularda sıcaklık eksi değerlere düşmez. Çünkü eksi değerlere düşülürse su donar. Su sebillerinin dış gövdeleri paslanmaz çelik, emaye veya düzgün boya atılmış bir saçtan yapılmalıdır.

Suyun bulunduğu hazne paslanmaz, nikelajlı veya galvanizli sacdan yapılmalıdır. Su sebilinin, soğutma devresi kompresör, kondenser, kılcal boru ve evaporatörden oluşmaktadır. Kompresör soğutucu akışkanı evaporatörden alçak basınçta emerek basıncı yükseltip kondensere basar. Kondenserde akışkan ısısını dış ortama atarak yoğuşur ve evaporatörde ısı alacak konuma gelir. Kondenserden yüksek basınçta sıvı hâlde çıkan soğutucu akışkan kılcal boruda basıncı düşürülerek düşük basınçta sıvı hâlinde evaporatöre gönderilir. Evaporatörde ise akışkan, soğutulacak sudan ısıyı çekerek buharlaşır ve bu esnada suyu soğutur.

Su doldurma ünitesinde flatörlü bir düzenek mevcuttur. Şebekeye bağlanan su bağlantısından sisteme flatör kontrollü su akışı olur. Sebilden su kullanıldıkça flatör yardımıyla sebile su dolar. Isıtmalı olan tiplerde ise, sebil ısıtma konumuna alındığında rezistans devreye girerek termostatta ayarlanan sıcaklık değerine ulaşıncaya kadar su haznesindeki suyu ısıtır.

Su sebilinin dış kısmı fırın boyalı, emaye ve galvanizli sacdan yapılır. İç kısmı ise mika, dış etkilere dayanıklı cam veya galvanizli sacdan yapılmaktadır. Sebilin iç kısmı ve dış yüzeyi mümkün olduğunca temiz olmalıdır. Sebilin su alma musluğu altında da bir drenaj hattı çekilmiştir. Buradan atık sular alınarak bir pis su giderine verilmelidir.

Kondenserde akışkan ısısını dış ortama atarak yoğuşur. Yoğuşan akışkan yüksek basınçta kılcal borudan geçirilerek basıncı düşürülür. Düşük basınçta evaporatöre giren akışkan evaporatörde gıda maddesinden ısı alarak buharlaşırken içecekleri soğutur.

grey grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Su sebilleri başlıca;

Elektrik çarpması, (Islak elle kabloya dokunma, topraklı priz kullanılmaması, aşırı ısınma, şebeke gerilimi ile ürün üzerinde yaralan kullanım geriliminin uygunsuzluğu vb. nedenlerle)

Yangın (Aşırı ısınma, gözetimsiz bırakma, kimyasal madde bulunan veya alevli açık alanlarda kullanım vb. nedenlerle)

İçindeki filtrelerin kullanım ömrü sonunda değiştirilmemesinden ve genel kullanıma açık yerlerde kullanılmasından kaynaklanan enfeksiyon vb.

Risklerini içerirler.