Soğutma Makinesi CE Belgesi

Soğutma Makinesi CE Belgesi

Soğutma makinesi, dışarıdaki ısıyı emerek kendi içinde bu havayı soğutan makinelerdir. Bu makineler düşük sıcaklıktan oluşan havayı çalışan sistemlere gönderir. Soğutma işlemi gerçekleştiren bu makineler sağlam bir yapıda üretilmelidir. Riskli makineler olan Soğutma makineleri, buzdolabı, klimalar, dondurucular v esoğuk hava depoları gibi makinelerdir. Her sektörde ve her alanda kullanan soğutma makineleri CE standartlarında imalatı yapılmalıdır.

Soğutma makinesi imalatı yapan yapan firmalar ürünlerini Avrupada satabilmeleri için Avrupa standartlarında uygunluk anlamına gelen CE işaretine sahip olmalıdır. CE işareti ile soğutma makineleri avrupa ülkelerinde serbest dolaşım hakkına sahip olurlar. CE işaretine sahip olmak isteyen firmalar Onaylanmış kuruluşlara başvurarak ilk önce CE belgesine sahip olmalıdır. CE belgesi alan firmalar ürünlerine CE işareti iliştirir.

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Onaylanmış kuruluşlar Makine Emniyet Yönetmeliği kapsamında Soğutma makinesi üreticilerine Teknik dosya incelemeleri, makine güvenlik testleri ve CE belgelendirme hizmeti vermektedir. Makine emniyet yönetmeliği kapsamında onaylanmış kuruluşlar Ek XI’de belirtilen kriterleri sağlamak zorundadırlar.

Makine Emniyet Yönetmeliğinin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Soğutma makinesi imalatçısı bu yönetmeliğin şartlarını yerine getiriyorsa Onaylanmış kuruluş imaltçı için AT Tip inceleme belgesi düzenlemektedir. Bu belge 15 süreyle korunmalıdır.

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Soğutma Makinesi için Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.