Tahıl Ürünleri EAC Belgesi

Tahıl Ürünleri EAC Belgesi

Tahıl ürünleri – EAC Belgesi

EAC sistemi kapsamında Tahıl ürünleri için TR CU 0152011 teknik düzenlemesine göre EAC belgesi alınmalıdır. Bu düzenleme tahıl ve tahıl ürünlerinin EAC sistemindeki ülkelere ihracatı konusunda oluşturulmuştur. Tahıl ve vb ürünleri için TR CU 0152011 düzenlemesi  Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ve Ermenistan gibi EAC sistemindeki ülkelerin piyasalarına arz edilmelerini sağlamaktadır.

EAC kapsamında bulunan ülkelerin gümrükleri tahıl ve benzeri ürünlerin geçişini bu düzenlemeye göre denetlemektedir. Bu nedenle dünya üzerindeki firmaların alması gerektiği gibi ülkemizde de tahıl ürünleri üreten firmalar da TR CU 0152011 teknik düzenlemesine uygun olarak ürünlerini imal etmelidir.

TR CU 0152011 Teknik Düzenlemesi

TR CU 0152011 düzenlemenin temel amacı insan hayatını, sağlığını, malını ve çevreyi korumak için ortaya çıkartılmıştır. Tahıl vb. Ürünlerin imalatı, taşınması ve satışının gerekliliklerini belirler.

İmalatçı ve satıcı firmalar EAC kapsamında bulunan ülkelere ürün arz edebilmek için tahıl ürünleri için onaylanmış kuruluştan uygunluk belgesi almalıdır.

Onaylanmış kuruluş üretilen her tahıl ürünü için numune alarak laboratuvarlarında testlerini gerçekleştirerek uygunluk raporu hazırlar. Bu rapor EAC sitemi kapsamında bulunan gümrüklerde denetleme sırasında istenmektedir. Gümrük birliği bu uygunluk değerlendirme sertifikası ile tahıl ürünlerinin satışına da onay verir.

Tahıl ürünleri için en fazla 3 yıla kadar uygunluk beyanı verilmektedir: Akredite muayene kuruluşu her tahıl ürünü için 3 yıl sürelere kadar uygunluk sertifikası düzenler.

Femko belgelendirme, TR CU 0152011 teknik düzenlemesi kapsamında Tahıl ürünleri için müşterilerine profesyonel hizmetler sunmaktadır.