Santrifüj Kurutma Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; sıvı ve katı karışımların ayrımını veya derişiminin değişimini sağlayan kurutma amaçlı santrifüjleri kapsamakta olup; dönme kinetik enerjisi 200 J’den az olan santrifüjleri, sadece evde kullanılacak santrifüjleri, laboratuvarlarda kullanılan santrifüjleri, santrifüjlü sıcak metal döküm makinalarını kapsamamaktadır.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • TS EN 12547:2014 Santrifüjler – Genel Güvenlik Gerekleri yönetmeliğine ve standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. SANTRİFÜJ KURUTMA MAKİNELERİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİ

Santrifüj: Simetrik ekseni etrafında dönen (çalışır durumdayken) bir hazneye sahip olan ve bundan dolayı işlem malzemesini merkezkaç kuvvetine maruz bırakan ayırma tertibatıdır.

Santrifüj Kurutma makinelerinin sepet ve gövde kısımları paslanmaz saçtan mamuldür. Üst kapak kısmında işlem esnasında makine içerisine sıcak hava üfleyen bir fan mevcuttur. Ana kullanım amacı, vibrasyon makinelerinden çıkan ıslak küçük boyutlu iş parçalarının sıcak hava ve santrifüj kuvveti yardımıyla kurutulmasıdır. Ayrıca kaplama atölyelerinde parçaların kaplama sonrası kurutma işlemlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Santrifüj Kurutma Makinası Parçaları

 • Tambur: İşlem malzemesini tutan ve kendi simetrik ekseni etrafında dönmek üzere düzenlenen haznedir.
 • Çember: İlave dayanıklılık sağlamak amacıyla tamburun dış çevresine bağlanan halkadır.
 • Sepet: Süzme amacıyla kullanılan tamburdur.
 • Çanak: Karışmayan sıvıların ayırımı ve/veya katıların çökeltilmesi için kullanılan tamburdur.
 • Rotor: Tambur ve mil ile ilave bağlantılarından oluşan santrifüje ait dönen parçalar grubudur.
 • Mahfaza(yuva): En azından içinde tamburun döndüğü ve işlem malzemesi ile ayrılan fazları tamburdan özel kanallara yönlendiren mahfazadır.
 • Not 1 – Mahfaza birden fazla bileşenden oluşabilir.
 • Mahfaza Kapağı: Mahfazaya ulaşma imkânı sağlayan (örneğin muayene, çalışma veya bakım için) mahfazaya sabitlenmiş parçadır.
 • Tahliye Tertibatı: Santrifüj rotorundan sıvıları ve/veya katıları tahliye etmeye yarayan tertibattır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Rotor kırılması
 • Rotor parçalarının fırlaması
 • Sabit parçaların fırlaması
 • Yüksek kinetik enerjili işlem malzemesinin veya kullanılan maddenin fırlaması

Elektriksel Tehlikeler:

 • Elektrik çarpması tehlikesi
 • Kişilerin arıza durumunda gerilim bulanan kısımlarla teması (dolaylı temas) nedeniyle oluşan tehlikeler

Gürültü Tehlikeler:

 • Yüksek LWA gibi gürültü emisyon değerleri