Asılı Erişim Donanımları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; Makine Emniyeti Yönetmeliği ve bir güç kaynağı ya da elle çalışabilen daimi ve geçici donanımların ikisine de uygulanabilen TS EN 1808 +A1 Harmonize Standardı kapsamında yer alan asılı erişim donanımlarının güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

2. AMAÇ

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

Aşağıda sıralanan Yönetmelik ve Standarda dayanılarak hazırlanmıştır.

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • TS EN 1808+A1 Asılı Erişim Donanımı Güvenlik Kuralları – Tasarım Hesapları, Kararlılık Kriteri, Yapılış – Deneyler

4. ASILI ERİŞİM DONANIMLARI (AED) HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

 • Binaların, köprülerin, bacaların ve diğer yapıların yapımı, kaplanması, boyanması, temizliği, bakım ve muayeneleri için kalıcı olarak tesis edilmesi amaçlanmış yapı bakım üniteleri (YBÜ) ile geçici olarak kurulması amaçlanmış geçici asılı platformlar (GAP) olmak üzere iki grupta incelenebilecek operatörler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış donanımlardır.
 • Yapı bakım üniteleri, ray veya uygun bir yüzey üzerinde (örneğin; beton yol) çalışan genellikle halatlı kaldırma tertibatlı bir yük arabası biçimindeki asma donanımından asılan bir platformdan oluşmaktadır. Platformun asılabildiği, enine hareket eden yük arabalarıyla birlikte tek raylar veya binaya sabitlenen diğer asma donanımları (örneğin sandal; vinci (davit) )YBÜ’nün parçalarıdır.
 • Geçici asılı platformlar ise kullanımdan önce iş sahasına monte edilen asma donanımından ve bir platformdan oluşan, işin tamamlanmasından sonra sökülerek iş sahasından uzaklaştırılan donanımlardır.

grey grey

5.ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler

 • Makina parçaları veya iş parçalarından kaynaklanan tehlikeler olup, bu tehlikelere parçaların aşağıdaki durumları neden olur.
  • Şekil
  • Kütle ve stabilite (yer çekimi kuvvetinin etkisiyle hareket edebilen elemanların potansiyel enerjisi)
  • Mekanik mukavemet yetersizliği

Aşağıdaki durumlardan kaynaklanan makina içerisindeki enerji birikimi

 • Tel halat sarma düzeneğini yükleyen esnek elemanlar (yaylar)
 • Basınç altında sıvı ve gazlar

Mekanik tehlikelerin basit şekilleri

 • Boşluk olmamasından dolayı ezilme tehlikesi
 • Makaslama tehlikesi
 • Kesme veya ayırma tehlikesi
 • Takılma tehlikesi
 • Çekme veya yakalama tehlikesi
 • Platformun sallanmasından dolayı bina cephesine çarpma tehlikesi
 • Saplama veya delme tehlikesi
 • Sürtünme veya aşınma tehlikesi
 • Yüksek basınçlı akışkanın enjeksiyon ve fışkırma tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler

 • Elektrik taşıyan parçalar ile insanların teması (doğrudan temas) koruma derecesine bağlı olarak dikkate alınmalıdır.
 • Arızalı durumlarda elektrik taşır hâle gelen parçalar ile insanların teması (dolaylı temas) ana güç kaynağı korumasına, koruyucu bağlama devresinin sürekliliğine bağlı olarak dikkate alınmalıdır.
 • Yüksek gerilimde elektrik taşıyan parçalara yaklaşma
 • Elektrostatik olay
 • Isıl ışıma veya kısa devreden kaynaklanan erimiş parçacıkların sıçraması, kimyasal etkiler, aşırı yükler vb. diğer olaylar.

İnsanların muhtemel temasından kaynaklanan ve yanıkla sonuçlanan ısıl tehlikeler

Gürültüden kaynaklanan tehlikeler

Titreşimden kaynaklanan tehlikeler

Işımadan kaynaklanan tehlikeler

Malzeme ve ana maddelerden kaynaklanan tehlikeler