Fritöz – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Yağ içerisinde patates, havuç, balık, tavuk ve kırmızı et gibi yiyeceklerin kızartılması için kullanılan cihazlardır. Söz konusu cihazların ülkemizde yaygın olarak kullanılması ve taşıdığı riskler dolayısıyla bu ürünlere yönelik gerçekleştirilecek denetimler büyük önem arz etmektedir.

II. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen fritözlerin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolü amacıyla yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

  • 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  • Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB),
  • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AB- (EMC),
  • TS EN 60335-2-13 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Bölüm 2-13 Derin Yağlı Kızartıcılar, Kızartma Tavaları ve Benzeri Cihazlar için Kurallar Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Yapısında fritöz kızartma kazanı, kazanın içine konulan sepet, açma kapama anahtarı, kazan altına yerleştirilmiş rezistans, sinyal lambası, ısıyı kontrol eden termostat, ısı kesici sigorta, kızartmayı durdurma düğmesi ve derin ve geniş kızartma bölümleri gibi elemanlar bulunur. Ev tipi fritözler tek rezistanslı, genellikle gövdeleri alüminyum, içi teflondur. Yemekhane gibi yerlerde kullanılan büyük yapılı fritözler üç fazlı, üç rezistanslı, gövdesi de içi de krom olarak imal edilmektedirler. Fritözlerin ortalama güçleri 800W- 2000W arasındadır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  • Uygunsuz tasarım sonucunda, cihaz yüzeyinin aşırı ısınarak kullanıcılarda ciddi derecelerde yanık oluşmasına sebebiyet vermesi ve yangın çıkarma tehlikesi
  • Temas edilebilir metalik bölümlerin elektrikli bölümlerden gerektiği şekilde izole edilememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
  • Kullanım sırasında ürün kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
  • Cihaz yüzeyinin aşırı ısınması sonucunda cihazın belirli bölümlerinde erime meydana gelerek elektrikli bölümlerin erişilebilir hale gelmesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi