Elektrikli Bıçak Bileyicisi – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Beyan gerilimi 250 volttan fazla olmayan ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli mutfak makineleri arasında bulunan elektrikli bıçak bileyicilerinin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir. Elektrikli bıçak bileyicileri her türlü bıçak, makas, tornavida gibi aletlerin keskinleştirilmesi için tasarlanıp üretilmiş elektrikle çalışan genellikle mutfaklarda kullanılan küçük ev aletleri kategorisine giren aletlerdir. Normalde ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanan ve dükkânlarda, küçük sanayide ve çiftliklerde eğitimsiz kişiler tarafından kullanılabilen cihazlar bu rehber kapsamındadır.

Cihazı kullanmak için herhangi bir eğitim almaya gerek bulunmamakla birlikte üretici ve ithalatçı firmaların ürünlerle birlikte verdikleri kullanım talimatlarındaki güvenlik tedbirlerine göre cihazı kullanmak yeterli olmaktadır.

Genel olarak kullanıcıları ev halkıdır. Profesyonel tipleri de mevcut olup bu tipleri kullanmak için çok daha dikkatli olmak ve eğitim almak gerekmektedir.

2. AMAÇ

Elektrikli bıçak bileyicilerine yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir tarama yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespiti,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenmesi,
 • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi,
 • Haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
 • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT (EMC)
 • TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin – Bölüm 1: Genel Kurallar,
 • TS EN 60335-2-14 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazları için – Bölüm 2-14: Mutfak Makineleri İçin Özel Kurallar, standartları ve yönetmeliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Piyasada farklı model ve yapılarda bulunan elektrikli bıçak bileyicileri çeşitli parçalardan oluşmaktadır. Model ve yapılarına göre opsiyonel parçalar barındırabilir. Bu parçalar ana gövde, çalıştırma düğmesi (açma-kapama), bıçak, makas, tornavida yerleştirme ağızları, bıçaklar, güç kablosu, ayaklar, döner kaplama birimi vb.dir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Uygunsuz tasarım sonucunda elektrik çarpma tehlikesi barındırması ya da belirli bir kullanım sonrasında cihaz yüzeyinin aşırı ısınması sebebiyle cihazın bazı bölümlerinde erime meydana gelmesi ve bunun neticesinde elektrikli bölümlerin erişilebilir hale gelerek elektrik çarpma tehlikesi doğurması
 • Bileylenmiş bıçakların hareketli parçalara temas halinde yaralanma riski,
 • Bıçak,makas, tornavida gibi bileylenecek aletlerin uygun şekilde makineye temas ettirilmemesi halinde yaralanma riski,
 • Makinenin düz olmayan, stabil olmayan zeminlerde çalıştırılması halinde yaralanma riski,