Armatür – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Armatürler, besleme gerilimleri 1000 V’u geçmeyen tungsten flamanlı, tüp biçimli fluoresan ve diğer boşalmalı lambalar için kullanılan gömme, yol, cadde aydınlatması ve diğer dış aydınlatma uygulamalarında kullanılan, projektörler, elektrikli ışık kaynaklarını ihtiva eden zemine gömülen ve besleme gerilimleri 250 voltu aşmayan tungsten filamanlı, tüp biçimli fluoresan ve diğer boşalmalı lambalarla kullanılan el lambaları dışındaki, bahçe gibi yerlerde kullanılan taşınabilir ayaklı elektrikli aydınlatma ekipmanlarıdır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen armatürlerin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesini, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesini, haksız rekabetin önlenmesini, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  • Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (LVD) (2006/95/AT),
  • TSEN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri – Bölüm 1: Genel Özellikler ve Deneyler 4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER Konutlarda çok kullanılan ve beyan gerilimi 1000 V’dan daha fazla olmayan besleme gerilimlerinde taşınabilir ve sabit olarak kullanılan elektrikli cihazlardır. Armatür Çeşitleri Genel amaçlı sabit aydınlatma armatürü, Gömülü aydınlatma armatürü, Yol ve cadde armatürü, Genel amaçlı taşınabilir aydınlatma armatürü, Projektörler, Bahçelerde kullanılan taşınabilir aydınlatma armatürü, Zemine gömülü aydınlatma armatürü.

grey

Armatürler şu kısımlardan oluşur:

  1. Duy
  2. Bağlantı uçları

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  1. Elektrik çarpması
  2. Metal gövdeye enerjili kabloların değmesi nedeniyle yangın riski