Kahve Makinesi – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Kahve makineleri ile ilgili yapılacak denetimler esnasında incelenmesi gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir. Kahve makineleri, kahve pişirmek ve su ısıtmak maksadıyla tasarlanmış makinelerdir. Özellikle ev ve benzeri yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde beyaz eşya firmaları değişik tip ve modellerde bu ev aletlerinden üretmektedir.

Kahve makineleri üzerine gerçekleştirilecek olan denetim projesinin dahil olduğu TS EN 60335-2-15 Güvenlik Kuralları – Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin –Bölüm 2.15:Sıvı Isıtma Cihazları İçin Özel Kurallar standardı beyan gerilimi 250 V’dan daha fazla olmayan, ev tipi kullanımı amaçlar için öngörülen elektrikli sıvı ısıtma cihazlarını kapsamaktadır.

Bu kapsamdaki yer alan sıvı ısıtma cihazlarına kahve pişiricilerinin yanı sıra ev tipi kullanımı için amaçlanmış pişirme kapları, yumurta kaynatıcıları, beslenme şişesi (biberon) ısıtıcıları, beyan kapasitesi 10 litreyi aşmayan su kaynatmayla ilgili çaydanlıklar ve diğer cihazlar, süt ısıtıcıları, beyan kapasitesi 10 litre ve beyan pişirme basıncı 140 kPa’yı aşmayan basınçlı pişiriciler, yavaş pişiriciler, buharlı pişiriciler, çamaşır kazanları, yoğurt yapıcıları örnekler verilebilir.

Ayrıca normal ev tipi kullanımı için amaçlanmamış ancak bununla beraber halk için tehlike kaynağı olması ihtimali bulunan dükkanlarda, küçük sanayide ve çiftliklerde sıradan kişiler tarafından kullanılacağı düşünülen cihazlar da bu standardın kapsamı içindedir.

Öte yandan TS EN 60335-2-15 standardının ve dolayısıyla kahve makineleri üzerine gerçekleştirilecek bu denetim projesinin kapsamı dışında olan cihazlar aşağıda listelenmiştir:

 • Kızartma tavaları ve yağlı derin kızartıcılar
 • Depolu su ısıtıcıları
 • Ani su ısıtıcıları
 • Sıvı veya buhar kullanarak yüzey temizleyen cihazlar
 • Taşınabilir daldırma ısıtıcıları
 • Ticarî dağıtım cihazları ve satış makinaları
 • Tıbbi amaçlarla ilgili cihazlar
 • Özellikle endüstriyel amaçlar için tasarlanan cihazlar;
 • Korozyon yapıcı ve patlayıcı (toz, buhar veya gaz) ortam gibi özel şartların hüküm sürdüğüyerlerde kullanılması amaçlanan cihazlar,
 • Yüksek frekanslı ısıtma cihazları,
 • Basınçlı sterilizörler.

2. AMAÇ

Kahve makinelerine yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması.
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik- 2006/95/AT (LVD)
 • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT- (EMC)
 • TS EN 60335-1 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar – Genel Kurallar standardı,
 • TS EN 60335-2-15 Güvenlik Kuralları – Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin –Bölüm 2.15:Sıvı Isıtma Cihazları İçin Özel Kurallar standardı,kapsamında hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Konut ve benzeri yerlerde çok kullanılan ve beyan gerilimi 250 V’tan büyük olmayan, kahve hazırlamak ve su ısıtmak üzere tasarlanmış elektrikli sıvı ısıtma cihazıdır. Bu cihazlarda elektrik devre elemanı olarak suyun ısıtılması için bir rezistans, açma kapama anahtarı, ısıyı kontrol eden termostat ve sinyal lambası kullanılır.

Beyan kapasitesi: İmalatçı tarafından cihaz için belirlenen kapasite.(EN 60335-2 madde.3.101)

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi