Sap Toplamalı Saman Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma, traktörle çekilen, hareketini traktör kuyruk milinden alan, tarladaki demet (namlu) halindeki başaksız sapı toplayarak öğütüp, saman haline getiren ve hava akımı yardımı ile bir römorka yükleyen sap toplamalı saman makinalarının tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir. Sap toplamalı saman makinası, tahıl hasadı neticesinde biçerdöverin tarlada bir dizi halinde bıraktığı buğday, arpa, yulaf, çavdar, soya, mısır vb. tahıl bitkilerinin saplarının saman haline getirilmesi işleminde kullanılır. Bu makinalar tarım sektöründe yaygın olmakla birlikte traktör kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır.

grey

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik,
 • TS EN ISO 4254-1 Tarım Makineleri – Güvenlik – Bölüm 1: Genel Şartları,
 • TS 10749 Tarım Makinaları – Sap Toplamalı Saman Makinası,
 • TS EN ISO 13857 Makinalarda Güvenlik – Kol ve Bacakların Erişebileceği Bölgelerde Tehlikenin Önlenmesi için Güvenlik Mesafeleri,
 • TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – Tasarım için Genel Prensipler – Risk Değerlendirme ve Risk Azaltma, yönetmeliklerine ve standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. SAP TOPLAMALI SAMAN MAKİNESİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Sap toplamalı saman makinası, tahıl hasadı neticesinde biçerdöverin tarlada bir dizi halinde bıraktığı buğday, arpa, yulaf, çavdar, soya, mısır vb. tahıl bitkilerinin saplarının saman haline getirilmesi işleminde kullanılır. Sap toplamalı saman makinası, traktörle çekilen, hareketini traktör kuyruk milinden alan, tarladaki demet (namlu) halindeki başaksız sapı toplayarak öğütüp, saman haline getirmekte ve hava akımı yardımı ile bir römorka yüklemektedir. Çekilir ve asılır saman makinaları traktörün çeki kancası veya üç nokta askı tertibatına uygun olarak imal edilir. Traktör kuyruk mili gerektiğinde hidrolik gücünden yararlanabilecek yapıdadır. Saman makinaları yol ve iş durumlarına kolayca ayarlanabilir.

Sap Toplama Tertibatı: Tarlada namlu veya deste halinde bırakılan sapı alarak besleme tertibatına ileten ünitedir.

Sap Toplama Tırmıkları (Yayları): Sapları tarla yüzeyinden süpürerek alan ve kılavuz bantlar üzerinde ileterek besleme tertibatına taşıyan sap toplama tertibatı elemanıdır.

Kılavuz Bantlar: Sap toplama tırmıklarının taşıdığı sapları besleme tertibatına yönlendiren sap toplama tertibatı elemanıdır.

Izgara: Sap toplama tırmıklarının taşıdığı sapların yukarı kaldırılması esnasında dağılmasını önleyen ve besleme tertibatına düzenli biçimde iletilmesini sağlayan elemandır. Deste

Dağıtıcı: Desteler halinde tarla yüzeyine bırakılan sapları ilerleme yönünde yayarak düzenli biçimde yedirilmesini sağlayan elemandır.

Yükseklik Ayar Tertibatı: Sap toplama tertibatının yüksekliğini ayarlayan elemandır.

Besleme Tertibatı: Sap toplama tertibatından gelen sapları parçalama ünitesine gönderen elemandır.

Parçalama Ünitesi: Besleme tertibatından gelen sapları batör ve kontbatör aracılığıyla saman haline getiren elemandır.

Batör: Besleme tertibatından gelen sapları, üzerindeki parmakların çarpma ve ovalama etkisiyle saman haline getiren parçalama ünitesi elemanıdır.

Kontrbatör: Batörü alttan ve besleme tertibatı karşısından kuşatan, üzerinde delikleri bulunan silindir biçiminde bükülmüş sabit elektir.

İş Verimi: Saman makinası ile birim zamanda yapılan saman miktarıdır (t/h).

Toplama Kaybı: Makinanın birim alandan toplayamadığı sap miktarının birim alandaki toplam sap miktarına oranıdır (%).

En Küçük Toprak Aralığı: Sap toplama tertibatı ayarlanabileceği en yüksek konumda ve çatı yere paralel durumdayken sap toplama makinasının en alt noktasının zemine olan mesafesidir.

Zamandan Faydalanma Oranı: Tarla denemeleri sırasında bütün çalışma zamanından, dönüşler, kısa süreli tamir ve ayarlar vb. gibi boşta geçen zamanların çıkartılmasıyla elde edilen faydalı zamanın bütün çalışma zamanına oranıdır (%).

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik tehlikeler

 • Saman makinalarının yol ve iş durumlarına kolayca ayarlanmamasından kaynaklanan kesme, kopma ve dolanma tehlikesi
 • Traktörle çekilir tip saman makinasının çeki oku ve çeki halkasından kaynaklanan kesme, kopma ve dolanma tehlikesi
 • Traktöre asılır saman makinalarının üç nokta askı tertibatı destekleme ekipmanı kullanılmamasından kaynaklanan kesme, kopma ve dolanma tehlikesi
 • Hareketini traktör kuyruk milinden alan saman makinalarının traktör ara mili (şaftı) mahfazası ile donatılmamasından kaynaklanan kesme, kopma ve dolanma tehlikesi
 • Saman makinalarında, tarlaya nakil sırasında fonksiyonel kısımlarının yol durumu tertibatından kaynaklanan kesme, kopma ve dolanma tehlikesi
 • Hareketli parçalar ile dikkatsizlikle temastan makaslama, kesme, kopma ve dolanma tehlikesi
 • Tasarımda kuyruk milinden (PTO) tahrikli miller ve mahfazaları basamak olarak düşünülmesinden kaynaklanan dolanma ve kopma tehlikesi
 • Operatörün, zeminden 2000 mm’den daha fazla yüksekteki bakım yerlerinde ayakta duracağı uygun yer olmamasından kaynaklanan kesme ve dolanma tehlikesi
 • Basınçlı hortumlar, borular ve elemanlar çalışma sırasında kopma durumunda içindeki sıvı ile operatörün yanma ve yaralanması tehlikesi
 • Operatör mahallinin konumu ve tasarımı, operatörün makinayı doğrudan veya dolaylı çalıştırması ve makinanın iş sahasını görmesi için yeterli görüş açısının olmamasından doğacak tehlike
 • Kendi yürür makinaların egzoz borusu çıkışı, operatör veya herhangi diğer kişinin makinanın normal olarak çalışması sırasında zararlı gazların veya dumanların zararlı erişimlerinden doğacak tehlike

Elektriksel Tehlikeler

 • Elektrik kabloları, potansiyel olarak aşındırıcı yüzeylerle ya da egzoz sistemi, hareketli parçalar veya keskin kenarlarla temas etmesinden kaynaklanan tehlikeler

Gürültü Tehlikeleri

 • Makinenin çalışmasından doğan gürültünün neden olabileceği işitme kaybı tehlikeleri

grey