Makina CE Belgesi Belgelendirme

Makina CE Belgesi Belgelendirme

Makina, bir enerji çeşidini diğer enerjiye çeviren ve bir enerjiden yararlanarak yapan mil, yataklar ve dişliler parçalarından oluşan birleşime makina denir. İnsanların ve hayvanların hayatını kolaylaştırmak amacı ile üretilen makinalar her sektörde farklı çeşitlerde bulunmaktadır. Sanayilerde, fabrikalarda, üretim tesislerinde ve evlerimizde kullanılan makinalar belli standartlarda üretilmektedirler.

Makinaların üretimi Türkiye’de ve Avrupada satışa sunulabilmeleri için mutlaka CE belgesine ve bu belgesi ile CE işaretine sahip olmalıdır. CE belgesi Avrupa birliği üye ülkeleri tarafından makinalar için hazırlanmış direktiflere ve standartlara uygun olduğunu gösteren belgedir. CE belgesi ile üretim ve montaj yapan firmalar ürünlerine CE işareti iliştirebilirler. Türkiyede üretim yapan firmalar ise bu direktifler çerçevesinde Sanayi ve Ticaret bakanlığının hazırladığı 2006/42/AT Makina emniyet yönetmeliğine uygun makinalar üretmelidirler.

Makina Emniyet Yönetmeliğinin Amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Makina emniyet yönetmeliğine uygun olarak üretilen makinaların CE belgesi alabilmeleri için mutlaka Onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdırlar. Türkak tarafından onaylanan ve CE belgesi verme konusunda uzman olan Femko sizlere yardımcı olmaktadır. Femko Makina emniyet yönetmeliği kapsamında, Firmanıza Makina CE belgesi alma konusunda alanında uzman olan mühendislerimiz her türlü desteği sizlere sunacaktır.