Mekanik (Bourdon Tüplü) Manometre – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Basınçlı Ekipman Güvenlik Testleri, Kaynak Prosedür Onayı, Kaynakçı Sertifikası, Teknik Dosya Denetimleri, Tasarım İnceleme Belgesi, Birim Doğrulama, Modül H, H1 Belgesi, Modül B Belgesi, Modül C2 Belgesi, Modül A, A2 Belgesi, Modül E, E1 Belgesi, Modül G Belgesi, Modül F Belgesi, Modül D, D1 Belgesi ve Basınçlı Ekipman CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Piyasaya arz edilen Bourdon tüplü mekanik manometrelerin teknik düzenlemelere uygunluğunun kontrolü amacıyla hazırlanmıştır. 19. yüzyılda kullanılmaya başlanan Bourdon tüplü manometreler günümüzde de en yaygın kullanılan basınç ölçer çeşitlerindendir. Çok düşük ve çok yüksek basınçların ölçülmesinde sıklıkla kullanılır. Hava şartlandırıcıları, basınçlı hava hatları, sağlık cihazları, hidrolik sistemler, ayrıca sınai gaz tüplerinde kullanılan regülatörlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Yaygın kullanılan Bourdon tüpü C tipi tüplerdendir. Yassı bir tüpün (C) harfi şeklinde bükülmesi suretiyle elde edilir.

2. AMAÇ

Mekanik (Bourdon tüplü) manometrelere yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç:

  • Piyasaya arz edilmiş mekanik(Bourdon tüplü) manometrelerin teknik düzenlemesine ve ilgili standartlarına uygun olarak üretilip üretilmediğinin doğrulanması
  • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.
  • Alınan önlemlerle sektörün teknik mevzuata uygunluk seviyesini arttırmayı sağlamak

3. DAYANAK

Bu çalışma,

  • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) ve
  • TS EN 837-1: “Basınç ölçerler-Bölüm 1: Burdon borulu basınç ölçerlerBoyutlar, ölçme, özellikler ve deneyler” standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. MEKANİK (BOURDON TÜPLÜ) MANOMETRE HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Basınç ölçen, anma boyutları 40 mm ile 250 mm arasında değişebilen ve basınç ölçümleri 1600 bar’a kadar çıkabilen basınç ölçerlerdir. Bu basınç ölçerler, dairesel kadranlara sahiptir.

4.1. Mekanik(Bourdon Tüplü) Manometre Çeşitleri ve Çalışma Prensipleri

Bourdon tüplü manometrelerin en çok üç çeşidi piyasadadır:

a. Dairesel (C tipi) Bourdon Tüplü Manometre:

Tüpün bir ucu sabitlenir ve açıkta bırakılır. Diğer uç kapalıdır ve serbest bırakılır. Sabit açık uca ölçülmek istenen sistem basıncı bağlanır. Bu durumdaki bir tüpe basınç uygulandığında, tüp şişirilen bir balon gibi düzleşme eğilimi gösterir. Serbest bırakılan kapalı uç yukarı ve sağa hareket eder. Bu hareket, dişliler ve mekanik bağlantılar aracılığıyla dairesel ibre hareketine dönüştürülür. İbredeki hareket miktarı, bourdon tüpüne uygulanan basınca bağlıdır. Bourdon tüpleri yüksek basınçlarda ölçüm yapabilecek hassasiyette imal edilebilmektedir.

grey

b. Helisel Bourdon Tüplü Manometre:

Düşük basınç aralıklarında hassas ölçüm yapabilmek için kullanılır.

grey

c. Spiral Bourdon Tüplü Manometre:

Düşük basınç aralıklarında hassas ölçüm yapabilmek için kullanılır.

grey

4.2. Mekanik (Bourdon Tüplü) Manometrelerin Simgesel Gösterimi:

grey

4.3. Mekanik(Bourdon Tüplü) Manometrelerin Anma Boyutları:

Anma boyutları aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:

40, 50, 63, 80, 100, 150, 160 ve 250 mm

4.4. Mekanik(Bourdon Tüplü) Manometrelerin Basınç Aralıkları:

Basınç birimi olarak bar tercih edilir. Basınç aralıkları bar olarak;

Tablo 1. Basınç Aralıkları (Kaynak TS EN 837-1

grey

şeklindedir.

4.5. Mekanik(Bourdon Tüplü) Manometrelerin Doğruluk Sınıfları:

Doğruluk sınıfı, ölçme aralığının yüzdesi olarak ifade edilen müsaade edilebilir hata sınırlarıdır. Doğruluk sınıfları; 0,1 – 0,25 – 0,6 – 1 – 1,6 – 2,5 ve 4 şeklindedir.

4.6. Hassasiyet:

Mekanik(Bourdon Tüplü) Manometrelerin 20°C referans sıcaklıktaki toplam gösterge hatası Tablo 2’de verilenleri geçmemelidir.

Tablo 2. 20°C Deki Referans Sıcaklıkta, Doğruluk Sınıflarına Karşılık Gelen, Ölçme Aralığının Maksimum Müsaade Edilebilir Hata Yüzdesi Sınırları

4.7. Kadran ve İbre: Skala normal olarak 270°C’lik bir yayı kapsar, ancak bu yay doğruluk sınıfı “0,1”, “0,25” ve “0,6” olan basınç ölçerler için daha fazla olabilir.

Skala işaretlerini (çizgilerini) süpüren ibrenin ucu skala bölüntü çizgilerinden daha geniş olmamalıdır. (Kaynak TS EN 837-1)

5. MEKANİK(BOURDON TÜPLÜ) MANOMETRELERİN TAŞIDIĞI RİSKLER:

Mekanik manometrelerin normalde tek başına iken bir riski olmamasına rağmen, cihazın usulüne uygun olmadan kullanılması ve mekanik açıdan arızalı veya uygunsuz olan basınç ölçüm cihazları kullanım sırasında ağır bedensel yaralanmalara ve proseste aksaklıklara yol açabilir. Bu sebepten, kullanım şartlarına uygun olarak cihazın seçilmesi, ayrıca montajı ve kullanımı sırasında gerekli önlemlerin ve emniyet tedbirlerinin alınması gerekmektedir.