Yüksek Basınçlı Yıkama Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. Giriş

Yüksek basınçlı yıkama makinaları, yaygın olarak oto yıkamada kullanılmakla birlikte, çeşitli makinaların yıkanmasında, teras ve ev çevresinde yapılan her türlü temizlik işlerinde, bahçe malzemeleri, duvar, bina cephesi, sert yüzey temizliği, inşaat malzemeleri ve aletleri temizliği gibi farklı alanlarda o işe uygun aksesuar kullanılarak daha etkili temizlik yapmak amacıyla, özellikle bireysel kullanıcılar tarafından kullanılmaktadır. Bir basınç pompası yardımı ile izin verilen çalışma basıncı sınırlarında oluşturulan su basıncının tazyiki ile gerektiğinde temizlik katkı maddesi de kullanılarak temizlik yapılır. Makina, kullanım konusunda eğitim almış operatör tarafından kullanılabilir.

2. Amaç

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. Dayanak

2006/42/AT, Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),

2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU),

TS EN 1829-1, Yüksek Basınçlı Su Püskürtme Makinalar – Güvenlik Kuralları Bölüm 1: Makinalar, TS EN ISO 13732-1, Termal Çevre Ergonomi – Yüzeyler ile temas tepkilerin değerlendirilmesi yöntemleri – Bölüm 1: Sıcak yüzeyler,

TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – tasarım için genel prensipler – Risk değerlendirme ve risk azaltma,

TS EN 60204-1 Makinalarda Güvenlik – Makinaların Elektrik Donanımı – Bölüm 1: Genel kurallar.

Yönetmelik ve Standartları’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Makine Emniyeti Yönetmeliği(MEY) makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermemeleri için tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartlarını tespit eder.

TS EN 1829-1 Yüksek Basınçlı Su Püskürtme Makinalarının güvenlik kurallarını tespit eder.

TS EN ISO 13732-1, Termal çevre Ergonomi – Yüzeyler ile temas tepkilerin değerlendirilmesi yöntemleri – Bölüm 1: Sıcak yüzeylerle ilgili konuları kapsar.

TS EN 12100:2010 Makine tasarımı için temel emniyet gereksinimlerini, risk değerlendirme ve risk azaltma konularını kapsar.

4. Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi Hakkında Teknik Bilgiler

Mobil ve sabit yüksek basınçlı su makinası, bir basınç pompası ile izin verilen çalışma basıncı aralığında elde edilen su basıncının tazyiki ile temizleme, yüzey hazırlama amacıyla kullanılır. Yüksek basınç makinası, elektrik motoru gibi sürücülerle elde edilen basınçlı suyun herhangi bir kimyasal katkı madde ile meme ya da diğer açıcı uçlardan serbest fışkırtılmasını sağlar. Ayrıca yüksek basınçlı su jeti makinası, elde edilen basınçlı suya katılan herhangi bir aşındırıcı ya da kimyasal madde sayesinde talaş kaldırma ve kesme amaçlı olarak da kullanılır.

Yüksek basınçlı su makinaları genel olarak, sürücü, basınç motoru, boru hatları, hortum hatları, püskürtme cihazı, güvenlik cihazları ile kontrol ve ölçüm cihazlarından oluşur.

Sürücü, uygulamaya bağlı olarak, elektrik motoru, yanmalı motor, hidrolik ya da hava motorlarından oluşan güç ünitesidir.

Yüksek Basınç Hattı, boru veya hortum hattı olup, yüksek basınçlı su kullanım noktasını besler.

Boru Hattı, kalıcı sabit ve operasyonel boru bağlantı parçaları veya vanalarından oluşur. Hortum, esnek, birkaç tabaka ve eklerden oluşan boru, yarı mamul üründür.

Hortum Hattı, uygun parçalara monte edilmiş hortum. Püskürtme Cihazı, aktivasyon aletleri, püskürtme borusu, uzatma borusu ya da aynı zamanda memeden oluşur. Püskürtme cihazının geri tepme kuvveti püskürtme cihazı aktivasyonu sırasında kişi ya da bir mekanik tertibat tarafından absorbe edilir. Aktivasyon mekanizması (örneğin, püskürtme mızrakları) bir anahtar yardımıyla püskürtme cihazından ayrılabilir.

Aktivasyon aleti, sıvı beslemeli elle tutulan püskürtme cihazları için bir valf tarafından açılarak ya da kapanarak aktifleştirilen yüksek basınç memeli cihazdır. Güvenlik aygıtı, basınç veya sıcaklık gibi ilgili herhangi bir kritik parametrenin aşılmasını engelleyen cihazdır.

İtibari çıkış basıncı, üretici tarafından belirlenen debi ve meme boyutuna uygun olarak pompanın oluşturduğu basınçtır.

grey grey

5. Ürünün Taşıdığı Riskler

Mekanik Tehlikeler

 • Yüksek basınçlı su makinasının memesinden çıkan suyun, aşındırıcı kesme etkisi sonucu göstereceği tehlikeler.
 • El püskürtme cihazında geri tepme kuvveti ile ortaya çıkabilecek tehlikeler.
 • Mobil makinelerde, istem dışı hareket ve yuvarlanma tehlikeleri.
 • Taşıma esnasında devrilme, kayma veya düşme ile ortaya çıkabilecek tehlikeler.

Elektriksel Tehlikeler

 • Elektrik bileşenleri ile su teması nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler.

Termal Tehlikeler

 • Sıcak yüzeyler veya sıcak sıvılar ile temas sonucu yanık veya haşlanma tehlikeleri.

Gürültü Tehlikeleri

 • Gürültü nedeniyle kulak çınlaması, işitme kaybı ve sağırlık ya da makinadan gelen uyarı sinyallerinin duyulmaması nedeniyle doğabilecek tehlikeler.

grey