Elektrikli El Tipi Beton Taşlama Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; tek fazlı a.a. veya d.a. aletler için en fazla 250 V ve üç fazlı aletler için en fazla 440 V beyan gerilimi olan, elle tutulan, motorla çalışan veya manyetik olarak sürülen elektrikli el tipi beton taşlama makinalarının güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/ Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması
  amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU)
 • TS EN 60745-1 Elle Tutulan Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Güvenlik – Bölüm 1: Genel Kurallar
 • TS EN 60745-2-3:2011 Elektrik Motoruyla Çalıştırılan El Aletleri – Güvenlik – Bölüm 2-3:Öğütücüler, Disk Tipi Zımparalar ve Parlatıcılar İçin Özel Kurallar

Yönetmeliklerine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ELEKTRİKLİ EL TİPİ BETON TAŞLAMA MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Taşlama, temel malzeme işleme proseslerindendir. Belirli bir formda imal edilmiş sert aşındırıcı taneler içeren kesici/aşındırıcı(zımpara taşı) yardımıyla yüzeylerden çok noktadan talaş kaldırma işlemidir. Taşlama esnasında zımpara taşı kendi ekseni etrafında oldukça yüksek devirlerde dönme hareketi gerçekleştirir. Kesme/aşındırma işlemi partikül halindeki aşındırıcı tanelerin organik veya inorganik birleştirme maddeleri yardımı ile preslenerek/fırınlanarak imal edilen kesici taşlar(zımpara taşı) ile iş parçası arasındaki sürtünmenin bir sonucu olarak meydana gelir. Sertleştirilmiş veya yalnızca yüzey sertleştirme işlemi görmüş parçalarda taşlama ile ölçü tamlığı sağlanır. İş parçalarının dış yüzeylerini parlatmak, sertleştirilmiş malzemelerde sertleştirilen yüzeylerden kurtulmak/talaş kaldırmak veya silindirik parçalarda ısıl işlem kaynaklı yüzey hatalarını gidermek amacıyla da taşlama yapılır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler

 • Kesici aletten dolayı olan tehlikeler
 • Titreşim tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler

 • Aletlerin normal kullanımı ve öngörülebilen hatalı kullanımı sırasında herkesin karşılaştığı, elle tutulan aletlerden kaynaklanan yaygın tehlikeler
 • Nemden dolayı olan tehlikeler
 • Yalıtımdan dolayı kaçak akım tehlikesi
 • Güç kablosunun kesilme tehlikesinden dolayı elektrik çarpma ihtimali

Gürültü Tehlikesi

 • Yüksek LWA gibi gürültü emisyon değerleri