Yer Fıstığı Hasat Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma, fıstık sapının biçilmesi (koparılması), sökülmesi, ayıklanması, temizlenmesi, iletilmesi ve boşaltılması işlemlerinden birini veya birkaçını yapan makinaların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir. Bu makinalar çekilir, asılır veya kendi yürür şekilde tasarımı yapılır ve imal edilir. Bu rehber, diğer ürünlerin hasadı için de kullanılabilir. Tarım sektöründe daha önce elle yapılan fıstık hasadı için son yıllarda yaygın olarak makine kullanılmaktadır. Makinalar, eğitim almış bir operatör ya da traktör kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır.

grey

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik,
 • 97/68/AT Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği,
 • TS EN ISO 4254-1 Tarım Makineleri – Güvenlik – Bölüm 1: Genel Şartları,
 • TS EN 13118+A1 Tarım Makinaları-Patates Hasat Makinaları-Güvenlik,
 • TS EN ISO 13857 Makinalarda Güvenlik – Kol ve Bacakların Erişebileceği Bölgelerde Tehlikenin Önlenmesi için Güvenlik Mesafeleri,
 • TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – Tasarım için Genel Prensipler – Risk Değerlendirme ve Risk Azaltma, yönetmeliklerine ve standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. YER FISTIĞI HASAT MAKİNESİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Yer fıstığı hasat makinası, fıstık sapının biçilmesi (koparılması), sökülmesi, ayıklanması, temizlenmesi, iletilmesi ve boşaltılması işlemlerinden birini veya birkaçını yapan; çekilir, asılır veya kendi yürür şekilde tasarımı yapılıp imal edilen makinalardır. Diğer ürünlerin hasadı için de kullanılabilir. Kendi yürür makinalarda, hareketli parçaların çalıştırılması ve durdurulması sadece operatör mahallinden kumanda edilir. Çekilir ve asılır makinalarda, hareketli parçaların çalıştırılması ve durdurulması yalnızca traktör sürücü mahallinden kumanda edilebilir.

Sap Biçme (Koparma) Tertibatı: Ürünü sökmeden önce bitkinin toprak üstü aksamını koparma ve tahliye tertibatıdır.

Sap Ayırma Tertibatı: Sökmeden sonra ürün kökleri ve sapı ayırma tertibatıdır. Ürün Sökme

Tertibatı: Topraktan ürünü sökme tertibatıdır.

Temizleme (Ayırma) Tertibatı: Ürün yumrularını, üzerine yapışan topraktan ayırma tertibatıdır.

Kesek ve Taş Ayırma Tertibatı (Eleyici): Sökülen üründen istenmeyen toprak, taş ve kesekleri ayırma tertibatıdır.

Sınıflandırma Platformu (Masası): Ürünün makinada sınıflandırıldığı yerdir.

İletme Tertibatı: Ürünü, makinanın bir parçasından diğer parçasına aktarma tertibatıdır.

Boşaltma Tertibatı: Ürünü makinanın dışına aktarma tertibatıdır.

Yüksek Kasa Devirmeli Depo: Devirme ekseni, şasiye göre yükseltme sistemiyle donatılmış deposudur.

grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler

Yer fıstığı hasat makinası yol durumundayken boşaltma tertibatlarının yol durumu konumuna kilitlenmemesinden doğabilecek kaza tehlikesi

Hareketli parçalar ve sınıflandırma platformu ilerleticisinden kaynaklanabilecek ezilme ve kesilme tehlikesi

Devirmeli depo ile donatılmış makinalar, boşaltma yapılırken denge kaybından doğabilecek ezilme tehlikesi

Boşaltma tertibatının, yol durumundayken doğabilecek ezilme tehlikesi

Makinanın üst kısım donanımı hareket sahasına temastan doğabilecek kesilme ve kopma tehlikesi

İletme tertibatının hareketli elemanlarına temastan doğabilecek kesilme ve kopma tehlikesi

Temizleme silindirlerinin döner parçaları, sap koparma tertibatı, kesek ve taş temizleme tertibatına üstten ve yanlardan temastan doğabilecek kesilme ve kopma tehlikesi

Hareketli parçaların basamak ve merdiven gibi binme aracı olarak kullanılmasından kaynaklanan kesilme ve kopma tehlikesi

Tasarımda kuyruk milinden (PTO) tahrikli miller ve mahfazaları basamak olarak düşünmekten kaynaklanan tehlikeler

Bakım veya servis hizmetini gerçekleştirmek üzere operatörün makinanın yükselen parçası altında çalışması gerekli olduğu zaman, makine, istenmeyen alçalmayı önleyecek mekanik destekler veya hidrolik kilitleme tertibatı ile donatılmamasında kaynaklanan tehlikeler

Operatör mahallinin konumu ve tasarımı, operatörün makinayı doğrudan veya dolaylı çalıştırması ve makinanın iş sahasını görmesi için yeterli görüş açısının olmamasından kaynaklanan tehlikeler

Çekme taşıtı tarafından mekanik olarak kaldırılacak şekilde tasarımlanan çeki kancalı römork veya makinalar, zeminden en az 150 mm yükseklikteki askı noktalı çeki kancası desteği ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler

Sabit konumda çalışacak şekilde tasarımlanan PTO’ nun güç aldığı araç, kuyruk milinden tahrikli milin ayrılmasını önlemek için gerekli tertibatın alınmamasından kaynaklanan tehlikeler

grey