Mekanik Tesisatlı Soğutma Sistemleri (Chiller) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ:

Bu çalışma; mekanik tesisatlı soğutma sistemlerine (chiller) yönelik (araçlardaki vb. hava soğutmalı sistemler hariç) özellikleri kapsar.

II. AMAÇ:

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • TS EN 378 – 1 Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları – Güvenlik ve Çevre Kuralları Bölüm 1: Temel Kurallar, Tarifler, Sınıflandırma ve Seçim Kriterleri,
 • TS EN 378 – 2 Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları – Güvenlik ve Çevre Kuralları- Bölüm 2: Tasarım, Yapım, Deney, İşaretleme ve Dokümantasyon,
 • TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Bölüm 1: Genel Kurallar

Yönetmeliğine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. MEKANİK TESİSATLI SOĞUTMA SİSTEMLERİ-CHİLLER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER:

Isı pompası: Mekanik tesisatlı soğutma sistemlerinde soğutma amaçlı sistemde sirkülasyon sağlayan birbirine bağlı soğutma sistemi parçaları kombinasyonudur.

Paket sistem: Montajlanmış, test edilmiş ve herhangi bir bağlantı parçası gerektirmeden kullanıma hazır olan bir birim sistemidir.

Bina vb. yerlerin chiller ile soğutulmasında sistemde valf, dirsek, pompa, çekvalf, kollektör vb. ekipmanlar kullanılır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER:

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Kesici takım tehlikesi
 • Klepsler ile iş parçası veya tabla arasına sıkışma tehlikesi
 • Hareketli kağıt besleme ekipmanı tehlikesi
 • Diğer hareketli ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeler

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Kişilerin gerilim bulunan kısımlarla doğrudan temasından kaynaklanan tehlikeler
 • Kişilerin arıza durumunda gerilim bulanan kısımlarla dolaylı temasından kaynaklanan tehlikeler

3. Isıl Tehlikeler:

 • Yüksek sıcaklığa sahip nesne veya malzemelerde olan tehlikeler