Bireyse Sesli ve Görüntülü Cihaz Tadilatı – CE Belgesi

1. GİRİŞ

M2 ve M3 kategorisi araçlarda tadilat yoluyla bireysel sesli ve görüntülü cihaz montajı yapan firmalarda gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

2. AMAÇ

Tadilat yoluyla bireysel sesli ve görüntülü cihaz takılan M2 ve M3 kategorisi araçlarla ilgili olarak, AİTM seri tadilat/münferit tadilat tip onay belgesi ve teknik servis raporları olmayan firmaların tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanmasıdır.

3. DAYANAK

  • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
  • (AİTM) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik
  • 72/245/AT Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyo Paraziti) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (1/11/2014 tarihinde 661/2009/AT Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmaktadır.)
  • 661/2009/AT Motorlu Araçların ve Bunlar için Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile ilgili Tip Onayı Yönetmeliği
  • ECE-R10 – Araç elektroniğinde, radyo frekansı, emisyon gibi farklı test gereklerini içeren tip onay testinin teknik düzenlemesi

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

  • Bireysel Sesli ve Görüntülü Cihaz: Yolcuların yararlanması için araçlara sonradan monte edilen cihazlar.
  • AİTM Tip Onayı Belgesi: Onay kuruluşu tarafından sağlanacak bilgilerin hangileri olduğunu belirten form
  • Teknik Servis: Bir deney laboratuvarı olarak onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere onay kuruluşu tarafından görevlendirilmiş akredite edilmiş kuruluş veya kurum.
  • Teknik Servis Raporu: Teknik servisler tarafından aksamlar üzerinden yapılan deney ve testlerin sonucunu gösteren onaylı belge

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

M2 ve M3 kategorisi araçlarda kullanılan bireysel sesli ve görüntülü cihaz tadilatı önem arz etmektedir. Bu tür cihazların EMC – Elektro Manyetik uyumluluğu da önem arz etmektedir.