Led Ampül – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ:

Led ampuller, 60 w’a kadar beyan gücüne, 50 V ile 250 V arasında beyan gerilimine sahip, ev ve benzeri yerlerde kullanılan kendinden balastlı genel aydınlatma amaçları için öngörülen lambalardır.

II. AMAÇ:

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen led ampullerin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespitinin, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesinin ve haksız rekabetin önlenmesinin; üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

III. DAYANAK:

  1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  3. Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik 2014/35/AB (LVD),
  4. TS EN 62560 Genel aydınlatma hizmetleri için 50 V üzeri gerilimli, kendinden beslemeli LED lambalar – Güvenlik kuralları standardı kapsamında hazırlanmıştır.

IV. TEKNİK BİLGİLER:

Led (Işık Yayan Diyot) ampuller, yarı iletken bir malzemedeki elektronların hareketiyle aydınlandığından, yanmaz, ısınmaz ve zararlı herhangi bir madde içermez. Enerji verimliliği düşük ve karbondioksit yaydığı için çevreye zararlı olarak değerlendirilen, şeffaf akkor ampullerin yerini almaktadır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER:

  1. Elektrik çarpması
  2. Isınmadan kaynaklanan yangın riski