Elektrikli Sineklik – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Uçan böceklere ve sineklere karşı kullanılan elektrikli sineklikler, insanları kanatlı böceklerin rahatsız edici etkilerinden korunması amacıyla kullanılır.

Son yıllarda piyasada yaygınlaşmaya başladığı görülen, görüntü itibariyle bir tenis raketini andıran pilli ya da elektrik beslemeli şarjlı modelleri olan elektrikli sineklikler üzerine hazırlanan bu rehber TS EN 60335-2-59 standardı kapsamına giren, beyan gerilimleri 250 V’ tan daha yüksek olmayan ev ve benzeri yerlerde kullanılan ürünlere yönelik hazırlanmıştır.

Normal olarak evlerde kullanılması amaçlanmayan, bununla birlikte, atölyelerde, küçük sanayi ve çiftliklerde kalifiye olmayan personel tarafından kullanılması öngörülen cihazlar gibi toplum için tehlike kaynağı olabilen cihazlar bu rehber kapsamındadır.

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Sinekliklere yönelik hazırlanan denetim projesinin kapsamı dışındaki ürünler aşağıda listelenmiştir:

 • Yapılan risk değerlendirmesi kapsamında risk düzeyi düşük olduğu düşünülen sadece pil beslemeli cihazlar
 • Buharlaşan kimyasal maddelerin yayılması ile çalışan cihazlar,(Örnek: Sivrisinek kovucular)
 • Ultrasonik dalga yayan cihazlar,
 • Aşındırıcı ve patlayıcı bir ortamın (toz, buhar veya gaz) varlığı gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanan cihazlar

2. AMAÇ

Elektrikli sinekliklere yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi,
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulmasının sağlanması,
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması,
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
 • TS EN 60335-2-59 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin -Bölüm 2-59: Böcek Öldürücüler İçin Özel Kurallar standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Elektrikli sineklik görüntü itibariyle bir tenis raketini andıran, elle kullanılması amaçlanan bir cihaz olup, cihazın dairesel bölümündeki iletkenler, sinekleri elimine edecek bir enerjiye sahiptir. Piyasada yaygın olan modeller pil beslemeli olanlar ile şarjlı olan ürünlerdir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerdeki, enerji limitlerinin uygun olmaması nedeniyle elektrik çarpma tehlikesi
 • Şarjlı ürünlerde şarj düzeneğinin uygunsuzluğu sonucu yangın çıkarma tehlikesi