Elektrikli Battaniye – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Bu çalışma “TS EN 60335-2-17 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2-17 : Elektrikli Battaniyeler, Yastıklar ve Benzeri Bükülebilir Isıtıcılar için Özel Kurallar” Standardı kullanılarak hazırlanmıştır.

Bu denetim projesi, beyan gerilimi 250 V’ u geçmeyen ev ve benzeri yerlerde kullanılan yataklar ve insan vücudunu ısıtan elektrikli battaniyelerin denetim faaliyetleri için oluşturulmuştur.

Bu rehber aşağıdaki cihazların denetiminde kullanılamaz:

 • Korozyon veya patlayıcı atmosferin (toz, su buharı, gaz) varlığı gibi özel durumların hakim olduğu yerlerde kullanılması amaçlanan cihazlar
 • Metal veya seramik malzemeden yapılan rijit (katı) yatak ısıtıcıları
 • Su yatağı ısıtıcıları (IEC 60335-2-66)
 • Hayvanların üretilmesi ve yetiştirilmesi için kullanılan ısıtma cihazları (IEC 60335-2-71)
 • Ayak ısıtıcıları ve ısıtıcı paspaslar (IEC 60335-2-81)
 • Özel olarak tıbbi gözetim altında kullanılması amaçlanan cihazlar (IEC 60601-2-35)

2. AMAÇ

Elektrikli battaniyelere yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırması ile marka/model ve işlev bazında ürünler tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyeleri belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi,
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünler belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulması ve bertaraf edilmesinin sağlanması,
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına işlenmesi,
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
 • TS EN 60335-2-17 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2-17 : Elektrikli Battaniyeler, Yastıklar ve Benzeri Bükülebilir Isıtıcılar İçin Özel Kurallar dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ELEKTİRİKLİ BATTANİYELER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Elektrikli battaniye, elektriksel bir ısıtıcının bulunduğu battaniyeden oluşan ve yatağa serilerek kullanılan cihazlardır. Bununla birlikte çoğu elektrikli battaniye, sıcaklık ayarı için bir kontrol ünitesine sahiptir. Bazı elektrikli battaniyeler şebeke elektriği ile çalışırken bazıları da 12 ya da 24 Volt gibi insan sağlığı açısından daha güvenli gerilimlerde çalışırlar.

grey

5.ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpması ya da yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihazın kullanımı esnasında sıvı temasının elektrik çarpma riskini barındırması