Hidrolik Pres CE Belgesi EK 4

Hidrolik Pres CE Belgesi EK 4

Hidrolik pres yüksek tonajlarda baskı yapabilen makinalardır. Bu makinalar daha çok bakım ve tamir atölyelerinde kullanılırlar. Bu makinalar ile bükme, doğrultma, delme ve çıkarma gibi işler yapılır. Hidrolik preslerin içerisinde bulunan makinenin içerisinde yer alan yağ pompalarının basınç verilecek noktaja doğru hareket ederek yağı gönderir ve basınç oluşturur.

Yüksek basınç oluşturan Hidrolik pres makinaları CE belgesine sahip ürünlerdir. CE belgesine sahip olan hidrolik pres makinaları avrupa birliği pazarına kolayca girer ve serbestçe dolaşım hakkına sahip olurlar. CE belgesine sahip olan Hidrolik pres makinaları insan can ve mal güvenliğine ve çevreye zarar vermediğini gösteren makinalardır. CE Belgelendirme işlemi yapılan hidrolik presler Avrupa birliği direktiflerine uygun olduğunu gösterir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Avrupa birliği mevzuatlarına uygun olarak yapılan çalışmalar sonucunda Makina Emniyet yönetmeliği ortaya çıkmıştır. Hidrolik pres makinası üreten firmalar ürünlerini Türkiye ve Avrupada satışa çıkarabilmesi için ilk önce Makina emniyet yönetmeliğine göre üretmelidir.

Makina Emniyet Yönetmeliğinin Amacımakinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

EK 4 kapsamında olan Hidrolik Pres makinaları üreten firmalar bu yönetmelik çerçevesinde ürünlerine CE belgesi alabilmeleri için mutlaka Onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdırlar. Tam bu noktada devreye giren Femko belgelendirme kuruluşu hidrolik pres makinaları için CE belgesi hizmeti vermektedir. Türkak tarafından akredite olmuş ve Onaylanmış kuruluş olarak hizmet veren Femko bünyesinde barındırdığı mühendisler ile hidrolik pres makinalarınız için CE belgesi vermektedir.