Yayılım Bozulması Testi (Radiated Emission) – EMC Testi

Yayılım Bozulması Testi (Radiated Emission) – EMC Testi

Yayılım Bozulması Testi (Radiated Emission Test) EMC Testi

Yayılım Bozulması Testi (Radiated Emission Test), elektronik cihazların elektromanyetik alanlarda (RF, radyo frekansı) yaydığı elektromanyetik enerjinin ölçüldüğü bir EMC testidir. Bu test, cihazların elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için yapılır.

Elektronik cihazlar, işleyişleri sırasında elektromanyetik enerji üretir ve bu enerji RF spektrumunda elektromanyetik dalgalar olarak yayılır. Bu yayılım, cihazın iç bileşenlerinden, kablolarından, antenlerinden veya diğer iletim yapılarından kaynaklanabilir. Yayılım bozulması, cihazın ürettiği elektromanyetik enerjinin istenmeyen bir şekilde diğer cihazlara veya elektronik sistemlere yayılmasıdır.

Işınım Yoluyla Yayınım yani Yayılan Emisyon testlerinden (Radiated Emission) biri olan Yayılım Bozulması testi, IEC 61000-4-3 (Elektromanyetik uyumluluk – Bölüm 4-3: Yayılım bozulması) standardı veya EN 55032 (Bilgi Teknolojisi Ekipmanları – Radyo Frekansı Yayılımı Sınırlamaları) standardı veya (EN 55014-1, EN 55011, EN 55012, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55015, EN 12895, EN 63044-5-2, EN 61851-21-2) gibi belirli EMC standartlarına dayanarak gerçekleştirilir. Bu testte, cihaz belirli bir ortamda veya elektromanyetik uyumlu bir odada konumlandırılır ve yayılan elektromanyetik enerji ölçümleri yapılır.

Yayılım bozulması testi sırasında, cihazın belirli bir frekans bandında yaydığı elektromanyetik enerji ölçülür. Ölçümler, yakın alan probu veya anten gibi özel ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilir. Ölçülen enerji düzeyleri, belirli frekans aralıklarında ve belirli güç seviyelerinde değerlendirilir.

Test sonuçları, belirli bir frekans bandında yayılan elektromanyetik enerjinin sınırlar içinde olup olmadığını gösterir. Eğer yayılım bozulması değerleri sınırlar içindeyse, cihaz EMC uyumluluğuna sahip kabul edilir. Ancak, sınırları aşan değerler tespit edilirse, tasarım veya düzeltme adımları atılması gerekebilir.

Yayılım bozulması testi, cihazların elektromanyetik spektrumda yayılan enerjiyi kontrol altına alarak, diğer cihazların veya elektronik sistemlerin çalışmasını etkilememesini sağlar. Ayrıca, elektromanyetik uyumluluk standartlarına uyumlu olmayan cihazların piyasaya sürülmesini engeller ve elektromanyetik etkileşimlerden kaynaklanan problemleri önler.

grey

  1. Ölçüm Yöntemleri: Yayılım bozulması testi genellikle bant içi ve bant dışı ölçümler olarak iki farklı yöntemle gerçekleştirilir. Bant içi ölçümler, belirli bir frekans bandında yayılan elektromanyetik enerjinin ölçüldüğü ve değerlendirildiği ölçümlerdir. Bant dışı ölçümler ise geniş bir frekans bandında genel yayılım davranışının değerlendirildiği ölçümlerdir.
  2. Sertifikasyon Testi: Yayılım bozulması testi, cihazların EMC uyumluluğunu belirlemek için yapılan bir sertifikasyon testidir. Ürünlerin pazarlara sürülmeden önce bu testleri geçmeleri gerekmektedir. Sertifikasyon testi, uluslararası veya bölgesel EMC standartlarına uygunluğun kanıtlanmasını sağlar.
  3. Uyumluluk Sınırları: Yayılım bozulması testi, belirli frekans aralıklarında belirli elektromanyetik uyumluluk sınırlarını karşılamayı hedefler. Bu sınırlar, uluslararası standartlara dayanarak belirlenir ve ürünün kullanım amacına, çevre koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.
  4. Yayılım Bozulması Kaynakları: Cihazlardan yayılan elektromanyetik enerji, iç bileşenlerden, yüksek frekanslı devrelerden, veri iletim hatlarından veya diğer iletim yapılarından kaynaklanabilir. Bu nedenle, yayılım bozulması testi sırasında cihazın farklı bileşenlerinin ve yapılarının etkisi değerlendirilir.
  5. Düzenleyici İstenimler: Yayılım bozulması testi, çeşitli düzenleyici kuruluşların EMC gereksinimlerini karşılamayı zorunlu kılar. Örneğin, Avrupa Birliği’nde CE işareti almak için ürünlerin EMC testlerinden geçmesi gerekmektedir. Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri’nde FCC (Federal İletişim Komisyonu) gereklilikleri vardır.

Yayılım bozulması testi, cihazların elektromanyetik spektrumda yayılan enerjiyi kontrol altına almasını sağlayarak, diğer cihazlar veya elektronik sistemlerle uyumlu çalışmalarını sağlar. Bu test, elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerine uygunluğu doğrulamak ve cihazların elektromanyetik etkileşimlerden kaynaklanan problemleri önlemek için önemlidir.

Işınım Yoluyla Yayınım (Yayılan Emisyon) Test Prosesi

Açık Alan; Ölçümler açık alanda 10 metre mesafenden gerçekleştirilir. Receiver üzerinden değerler kayıt altına alınır.
Yansımasız Oda; Numune 0,8 metre yükseklikteki dönen tabla üstünde en yüksek yayılımı belirlemek için teste tabi tutulur. Ölçümler yarı yansımasız oda da 3 metre mesafeden gerçekleştirilir. Numune 360 derece dönen tablanın üzerinde en yüksek alan değerini yakalamak için taranır.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, Elektromyetik Uyumluluk Testlerinin bir parçası olan Işıma Yoluyla Emisyon Testleri kapsamında; Yayılım Bozulması Testi (Radiated Emission Test) hizmeti sunmaktadır. Test başvurusu için, info@femko.com.tr adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD Testi ve EMC Testlerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır.