EN IEC 60335-2-24 Soğutma Cihazları, Dondurma Cihazları ve Buz Yapıcı Cihazlar LVD Testi

EN IEC 60335-2-24 Soğutma Cihazları, Dondurma Cihazları ve Buz Yapıcı Cihazlar LVD Testi

Soğutma Cihazları, Dondurma Cihazları ve Buz Yapıcı Cihazlar için LVD Testi

Bu Uluslararası Standart, aşağıdaki cihazların güvenliği ile ilgilenir; bunların tek fazlı cihazlar için derecelendirilmiş voltajları 250 V’den fazla olmayanlar, diğer cihazlar için 480 V ve pil ile çalışan cihazlar için de 24 V d.c. olanlar içindir. Bu standardın kapsamına giren cihazlara örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Ev ve benzeri kullanımlar için soğutucu cihazlar;
 • Bir motor-kompresör içeren buz yapma makineleri ve donmuş gıda depolama bölmelerine dahil edilmek üzere tasarlanan buz yapma makineleri;
 • Kamp, karavan ve tekne için kullanılan soğutucu cihazlar ve buz yapma makineleri.
 • Bu cihazlar, ana hatlardan, ayrı bir pil veya hem ana hatlardan hem de ayrı bir pil tarafından çalıştırılabilir.

Bu standard, ev kullanımı için olan dondurma makinelerinin güvenliği ile de ilgilenir; bunların tek fazlı cihazlar için derecelendirilmiş voltajları 250 V’den fazla olmayanlar ve diğer cihazlar için 480 V’dir. Ayrıca, ev ve benzeri kullanımlar için kullanılan sıkıştırma tipi cihazların güvenliği ile de ilgilenir, bunlar yanıcı soğutucu gazlar kullanır. Bu standart, diğer IEC standartlarıyla ilgilenmeyen buzdolapları ve dondurucuların yapımı ve işleyişi ile ilgili özellikleri kapsamaz. Uygulanabilir olduğu sürece, bu standard, evdeki ve çevresindeki herkes tarafından karşılaşılan cihazlar tarafından sunulan ortak tehlikelerle ilgilenir.

Normal ev kullanımı için tasarlanmayan ancak halka açık alanlarda tehlike kaynağı olabilecek buzdolapları kapsar;

 • Mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanlarında kullanılan buzdolapları;
 • Çiftlik evlerinde kullanılan ve otellerde, motelelerde ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından kullanılan buzdolapları;
 • Yatak ve kahvaltı tipi ortamlarda kullanılan buzdolapları;
 • Catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalarda kullanılan buzdolapları.

Not: Ancak genel olarak, şu hususları dikkate almaz:

 • Cihazı denetim veya talimat olmaksızın güvenli bir şekilde kullanmalarına engel olan kişiler;
 • Fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklere sahip olmayan (çocuklar dahil) kişiler;
 • Cihazla oynayan çocuklar.

Not: Dikkat edilmesi gereken bir husus şudur:

 • Taşıtlarda, gemilerde veya hava araçlarında kullanılması amaçlanan cihazlar için ek gereksinimler olabilir;
 • Birçok ülkede, ek gereksinimler ulusal sağlık otoriteleri, işçi koruma ile ilgili ulusal otoriteler, su temini ile ilgili ulusal otoriteler ve benzeri otoriteler tarafından belirlenmiştir.

Not: Bu standart, şu cihazlar için geçerli değildir:

 • Açık havada kullanılmak üzere tasarlanan cihazlar;
 • Sadece endüstriyel amaçlar için tasarlanmış cihazlar;
 • Özel koşulların hüküm sürdüğü yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış cihazlar, örneğin korozyonlu veya patlayıcı atmosferin (toz, buhar veya gaz) bulunduğu yerler;
 • Soğutma fonksiyonu için bir güç kaynağı olarak kullanılan bir pil içeren cihazlar;
 • Yerinde monte edilen cihazlar;
 • Uzak motor-kompresörlü cihazlar;
 • Motor-kompresörler (IEC 60335-2-34);
 • Ticari dağıtım cihazları ve satış cihazları (IEC 60335-2-75);
 • Gıda ürünlerini perakende satış için sergileyen, içeren ticari buzdolapları ve dondurucular (IEC 60335-2-89);
 • Ticari dondurma cihazları.

TS EN 60335-2-24

Soğutma cihazları, dondurma cihazları ve buz yapıcı cihazlar, genellikle gıdaların saklanması ve soğutulması, dondurulması veya buz üretilmesi gibi amaçlarla kullanılan ev aletleridir. İşlevselliklerine göre şu şekilde açıklanabilir:

Soğutma Cihazları; Evlerde kullanılan buzdolapları ve derin dondurucular soğutma cihazlarına örnektir. Buzdolapları, içerisindeki sıcaklığı düşürerek içerideki gıdaların bozulmasını geciktirir. Derin dondurucular, gıdaları daha düşük sıcaklıklarda saklayarak uzun süreli muhafaza sağlar.

Dondurma Cihazları; Evlerde yaygın olarak kullanılan dondurma makineleri, süt, şeker ve diğer malzemeleri dondurarak dondurma üretir. Buzlu dondurucularda da donmuş gıdalar saklanabilir.

Buz Yapıcı Cihazlar; Buz yapıcı cihazlar, genellikle buzdolaplarına entegre edilen veya ayrı olarak satılan cihazlardır. Bu cihazlar, suyu dondurarak buz küpleri üretir ve kullanıcıların içeceklerini soğutmasına veya dondurmasına yardımcı olur.

Bu tür cihazlar genellikle evlerde mutfaklarda veya gıda saklama alanlarında bulunur. Ayrıca, ticari ortamlarda da kullanılabilecek daha büyük ve güçlü modelleri mevcuttur. Güvenlik standartları, bu cihazların kullanımı sırasında olası tehlikeleri önlemek için belirlenmiştir ve bu standartlar, uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenir ve yönetilir.

EN IEC 60335-2-24 standardı, soğutma cihazları, dondurucular ve buz yapıcıları için güvenlik gereksinimlerini belirleyen bir standarttır. Bu standart, cihazların kullanıcılar ve çevreleri için güvenli bir şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olmasını sağlamak amacıyla çeşitli testleri içerir. Ancak, spesifik testler ve gereksinimler, standartın içeriğine ve güncellemelerine bağlı olarak değişebilir.

Örneğin, EN 60335-2-24 standardı altında yapılan testler arasında şunlar bulunabilir:

 • Elektriksel Güvenlik Testleri: Cihazın elektrikle ilgili riskler açısından güvenli olup olmadığını değerlendiren testler.
 • Mekanik Dayanıklılık Testleri: Cihazın dayanıklılığını ve güvenliğini artırmak için yapılan testler.
 • Isı Direnci Testleri: Cihazın ısıya karşı dayanıklılığını kontrol eden testler.
 • İzolasyon Direnci Testleri: Elektrik devreleri arasındaki izolasyonun etkinliğini değerlendiren testler.
 • Sızdırmazlık Testleri: Soğutma cihazlarının içindeki sıvı veya gazın sızdırmazlığını kontrol eden testler.
 • Kullanıcı Güvenliği Testleri: Kullanıcıların cihazı güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak için yapılan testler.

Femko Akredite LVD Test Laboratuvarı, düşük gerilimli elektrikli cihazların test ve değerlendirmesinde uzmanlaşmış bir laboratuvardır. Femko, belirli bir seviyede yetkinlik ve güvenilirliği garanti etmek amacıyla bağımsız akreditasyon kurumları tarafından onaylanmıştır. Akredite LVD testi, Femko laboratuvarının düşük gerilimli elektrikli cihazları test etme sürecinin, belirli bir seviyede kalite ve standartları karşıladığı ve bağımsız bir akreditasyon kurumu tarafından onaylandığı anlamına gelir. Bu, laboratuvarın testlerin güvenilirliğini sağlamak için yüksek standartlara uyması demektir.

2014/35/AB LVD Yönetmeliği, Avrupa Birliği’nin düşük gerilimli elektrikli ekipmanların piyasaya sürülmesi ve kullanılması için belirli güvenlik gereksinimlerini belirleyen bir düzenlemeyi içerir. Bu yönetmelik, elektrikli cihazların güvenli ve uygun olmasını sağlamayı hedefler. LVD testi, elektrikli cihazların belirli güvenlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendiren bir süreçtir. Bu testler, elektrik güvenliği, mekanik dayanıklılık, izolasyon performansı ve diğer kritik özellikleri kontrol eder. LVD test raporu, bir cihazın LVD testleri sırasında elde edilen sonuçları içerir. Bu rapor, cihazın belirli güvenlik standartlarına uygun olduğunu ve piyasaya sürülmeye hazır olduğunu gösterir.

EN 60335-2-24 standardı, ev kullanımı için soğutma cihazları, dondurma cihazları ve buz yapıcıları gibi ev aletlerinin güvenliği için özel gereksinimleri belirler. Bu standarta göre yapılan testler arasında elektrik güvenliği, mekanik dayanıklılık, ısı ve alev testleri, çevresel testler ve malzeme testleri bulunur. Bu testler, cihazın güvenli ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi için gereken standartları değerlendirir.

EN 60335-2-24 standardına göre gerçekleştirilen LVD testlerinin yanı sıra, ürünün Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) özelliklerini belirlemek amacıyla ayrıca EN IEC 55014-1 ve EN IEC 55014-2 standartları çerçevesinde EMC testlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. EMC testi, ürünün elektromanyetik alanlara karşı uyumluluğunu değerlendirir ve bu, elektromanyetik etkileşimlerin sınırlanması ve elektromanyetik yayılmanın kontrol altına alınması anlamına gelir.Bu testler, ürünün elektromanyetik uyumluluğunu belirleyerek, diğer elektrikli cihazlarla ve çevresel elektromanyetik koşullarla uyumlu olup olmadığını kontrol eder. Bu, cihazın elektronik olarak diğer cihazlarla bir arada çalışabilmesi ve kullanıcıya olumsuz etkiler yaratmaması için önemlidir.

Akredite EMC testi, belirli bir seviyede kalite ve güvenilirliği sağlamak amacıyla bağımsız akreditasyon kurumları tarafından onaylanmış bir laboratuvar tarafından yürütülmelidir. Bu, testlerin güvenilirliğini ve standartlara uygunluğunu sağlar. EMC test raporu, test süreci sırasında elde edilen sonuçları içerir ve ürünün elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirler. Bu rapor, ürünün piyasaya sürülmeye hazır olduğunu gösterir. Bu EMC testleri, ürünün hem güvenlik hem de elektromanyetik uyumluluk açısından uygunluğunu sağlamak adına önemlidir.

AB Uygunluk Beyanı veya CE Belgesi İçin;

Elektrikli Soğutma cihazları, dondurma cihazları ve buz yapıcı cihazlarına CE belgesi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Ürününüzü uygunluk değerlendirmesi için test ettirin: CE belgesi alabilmek için ürününüzün ilgili standartlara uygun olduğunu kanıtlamanız gerekmektedir. Bu nedenle, ürününüzü bir test laboratuvarına götürerek ilgili standartlara uygunluğunu test ettirmeniz önemlidir. Bu testler genellikle elektrik güvenliği, elektromanyetik uyumluluk ve diğer uygunluk gereksinimlerini kapsar.
 2. Teknik dosya hazırlayın: CE belgesi için bir teknik dosya hazırlamanız gerekmektedir. Bu dosya, ürününüzün tasarımı, üretim süreci, test sonuçları ve uygunluk beyanını içermelidir. Ayrıca, kullanım kılavuzu, teknik şartname ve diğer ilgili belgeleri de içermesi önemlidir.
 3. Beyanname hazırlayın: CE belgesi için bir uygunluk beyanı hazırlamanız gerekmektedir. Bu beyan, ürününüzün ilgili Avrupa direktiflerine uygun olduğunu beyan eder. Beyanname, üretici veya yetkili temsilci tarafından imzalanmalıdır.
 4. Ürününüzü işaretleyin: CE işareti, ürününüzün uygunluk beyanında belirtilen direktiflere uygun olduğunu gösterir. Ürününüzü CE işaretiyle işaretleyerek uygunluğunu beyan etmelisiniz. CE işareti genellikle ürünün üzerine veya ambalajına yerleştirilir.
 5. Teknik dosya ve uygunluk beyanını saklayın: CE belgesi alındıktan sonra teknik dosya ve uygunluk beyanını saklamanız gerekmektedir. Bu belgeler, ürününüzün uygunluk sürecinde gösterilebilecek kanıtlar olarak kullanılabilir.
 6. Gerekli durumlarda yetkili bir kuruluş tarafından doğrulama süreci: Bazı ürünler için, ürününüzün uygunluğunu doğrulamak için yetkili bir kuruluşa başvurmanız gerekebilir. Bu kuruluş, ürününüzü test edebilir ve uygunluk değerlendirmesi yapabilir. Doğrulama süreci ürün türüne ve ilgili direktiflere bağlı olarak değişebilir.

Unutmayın ki CE belgesi, ürününüzün Avrupa Ekonomik Alanı’nda serbest dolaşımını sağlamak ve güvenliğini onaylamak için gereklidir. İlgili standartlara uygunluğunuzu kanıtlamak ve CE belgesi almak için yetkin bir test laboratuvarıyla işbirliği yapmanız önemlidir.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, EN 60335-2-24 standardına göre elektrikli Soğutma cihazları, dondurma cihazları ve buz yapıcı cihazlar için lvd testi hizmeti sunmaktadır. Test başvurusu için, [email protected] adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD testi ve EMC testi taleplerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır.