EN IEC 60335-2-36 Ticarî Tip Elektrikli Ocak, Elektrikli Fırın ve Ocak Elemanları LVD Testi

EN IEC 60335-2-36 Ticarî Tip Elektrikli Ocak, Elektrikli Fırın ve Ocak Elemanları LVD Testi

Ticarî Tip Elektrikli Ocaklar, Elektrikli Fırınlar, Elektrikli Pişiriciler ve Ocak Elemanları LVD Testi

Bu Uluslararası standart, evsel ve benzeri kullanım amaçları için tasarlanmamış olan elektrikle çalışan ticari pişirme ve fırın ocakları, fırınlar, ocaklar, ocak elemanları ve benzeri cihazların güvenliğini ele almaktadır. Bunların tek fazlı cihazlar için faz ve nötr arasına bağlı olarak 250 V’den fazla olmayan nominal voltajları ve diğer cihazlar için 480 V’den fazla olmayan nominal voltajları bulunmaktadır.

Not: Bu cihazlar gıdaların ticari işlenmesi için kullanılır, örneğin restoran, kantin, hastane mutfaklarında ve fırın, kasap gibi ticari işletmelerde. Diğer enerji formlarını kullanan cihazların elektrik kısmı da bu standardın kapsamındadır. Uygulanabilir olduğu kadar, bu standard, bu tür cihazlar tarafından sunulan yaygın tehlikeleri ele almaktadır.

Not: Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da şudur:

 • Taşıtlarda, araçlarda, gemilerde veya uçaklarda kullanılmak üzere tasarlanmış cihazlar için ek gereklilikler olabilir;
 • Birçok ülkede, ulusal sağlık otoriteleri, iş sağlığı koruma otoriteleri, ulusal su temini otoriteleri ve benzeri otoriteler tarafından ek gereksinimler belirlenmiştir.

Not: Bu standart, şu cihazlar için geçerli değildir:

 • Yalnızca endüstriyel amaçlar için tasarlanmış cihazlar;
 • Özel koşulların hüküm sürdüğü yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış cihazlar, örneğin aşındırıcı veya patlayıcı bir atmosferin bulunduğu yerler (toz, buhar veya gaz);
 • Gıdaların sürekli kütle üretimi için cihazlar;
 • Buharlı pişiriciler, zorlu ve buharlı konveksiyon fırınları (IEC 60335-2-42);
 • Sıcak dolaplar (IEC 60335-2-49);
 • Mikrodalga fırınlar (IEC 60335-2-90).

Ticari tip elektrikli ocak, ticari tip elektrikli fırın ve ticari tip elektrikli pişirici, genellikle ticari mutfaklarda kullanılan profesyonel elektrikli cihazlardır. Bu cihazlar, geniş hacimli ve yoğun kullanıma dayanıklı olarak tasarlanmıştır. İşte her birinin kısa tanımı:

 • Ticari Tip Elektrikli Ocak: Büyük miktarda yemek hazırlığı ve pişirme işlemleri için tasarlanan ticari mutfaklarda kullanılan bir elektrikli ocak türüdür. Bu ocaklar genellikle çeşitli ısıtma elemanlarına sahiptir, bu da aynı anda farklı yemekleri pişirmelerine olanak tanır.
 • Ticari Tip Elektrikli Fırın: Profesyonel mutfaklarda büyük hacimli pişirme ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan elektrikli fırınlardır. Genellikle çok sayıda raf veya alan sunarlar, böylece aynı anda birçok yemek pişirilebilir. Bu fırınlar genellikle dayanıklı ve yüksek performanslıdır.
 • Ticari Tip Elektrikli Pişirici: Profesyonel mutfaklarda genellikle büyük miktarlarda yemek hazırlığı ve pişirme işlemleri için kullanılan bir elektrikli pişirici türüdür. Bu cihazlar genellikle geniş pişirme kapasitesine sahiptir ve farklı pişirme metotlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Bu ticari tip elektrikli cihazlar, restoranlar, oteller, hastaneler, okullar ve diğer büyük yemek hazırlama tesislerinde yaygın olarak kullanılır. Dayanıklı yapıları ve yüksek performansları, yoğun ve sürekli kullanıma uygun olmalarını sağlar.

EN IEC 60335-2-36 Standardı ve Ticari Tip Elektrikli Ocak, Elektrikli Fırın ve Pişiriciler İçin Güvenlik Testleri

Femko Akredite LVD Test Laboratuvarı, 2014/35/AB Düşük Gerilimli Elektrikli Cihazlar Yönetmeliği kapsamında EN 60335-2-36 standardına göre akredite LVD (Düşük Gerilimli Cihazlar) testlerini gerçekleştirmektedir. Bu standard, ticari tip elektrikli ocaklar, elektrikli fırınlar ve elektrikli pişiriciler için özel güvenlik gereksinimlerini belirler.

EN 60335-2-36 standardına göre yapılan LVD testleri arasında aşağıdakiler yer alabilir:

 • İzolasyon Direnci Testi: Cihazın izolasyon direncini değerlendirir.
 • Topraklama Direnci Testi: Topraklama sisteminin etkinliğini kontrol eder.
 • Akım Sızıntısı Testi: İzolasyon hatası durumunda tehlikeli akım sızıntılarını belirler.
 • Yalıtım Direnci Testi: Elektriksel yalıtımın sağlamlığını değerlendirir.
 • Sıcaklık Yükselme Testi: Cihazın belirli koşullar altında ısınma davranışını inceler.
 • Mekanik Dayanıklılık Testi: Cihazın mekanik dayanıklılığını değerlendirir.

Bu testler, ticari tip elektrikli ocaklar, fırınlar ve pişiricilerin güvenliğini değerlendirmek ve ürünlerin pazarda satılabilirliğini sağlamak adına önemlidir. Test sonuçları, ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek olası riskleri azaltmaya yönelik tasarım ve üretim süreçlerini destekler. Akredite LVD test raporları, ürün uygunluğu beyanı süreçlerinde ve pazarlama aşamalarında kullanılabilecek önemli belgelerdir.

Ticari Tip Fırın ve Ticari Tip Ocak Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Testleri

EN 60335-2-36 standardına göre gerçekleştirilen LVD (Düşük Gerilimli Elektrikli Cihazlar) testlerine ek olarak, ürünlerin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) özelliklerini değerlendirmek amacıyla ayrıca EN 55014-1 ve EN 55014-2 standartları çerçevesinde akredite EMC testlerinin yapılması gerekmektedir. EMC testleri, ürünlerin elektromanyetik uyumluluk seviyelerini belirleyerek, elektromanyetik etkileşimlerin kontrol altında olduğunu ve ürünlerin diğer cihazlarla uyumlu olduğunu sağlar.

Femko Akredite LVD Test Laboratuvarı, EN 60335-2-36 standardındaki LVD testlerine ek olarak, ürünlerin EN 55014-1 ve EN 55014-2 standartlarına uygunluklarına dair akredite EMC testlerini gerçekleştirmekte ve bu testlerin sonuçlarını içeren akredite EMC test raporlarını sunmaktadır. Bu EMC testleri, ürünlerin elektromanyetik özelliklerini belirlemek, elektromanyetik uyumluluk düzeylerini değerlendirmek ve ürünlerin pazarda güvenle kullanılabilir olduğunu doğrulamak adına önemlidir.

EMC testleri, ürünlerin elektromanyetik uyumluluğunu belirleyerek, elektromanyetik etkileşimlerin kontrol altında olduğunu ve ürünlerin diğer cihazlarla uyumlu olduğunu doğrular. Bu testler, ürünlerin pazarlanabilirliğini ve güvenliğini sağlamak adına kritik bir rol oynar. EMC test raporları, ürün uygunluğu beyanı süreçlerinde ve pazarlama aşamalarında kullanılabilecek önemli belgelerdir.

AB Uygunluk Beyanı veya CE Belgesi İçin;

Ticari tip elektrikli ocak, ticari tip elektrikli fırın ve ticari tip elektirikli pişirici CE belgesi almak için (CE markalaması yapabilmek için) aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Ürününüzü uygunluk değerlendirmesi için test ettirin: CE belgesi alabilmek için ürününüzün ilgili standartlara uygun olduğunu kanıtlamanız gerekmektedir. Bu nedenle, ürününüzü bir test laboratuvarına götürerek ilgili standartlara uygunluğunu test ettirmeniz önemlidir. Bu testler genellikle elektrik güvenliği, elektromanyetik uyumluluk ve diğer uygunluk gereksinimlerini kapsar.
 2. Teknik dosya hazırlayın: CE belgesi için bir teknik dosya hazırlamanız gerekmektedir. Bu dosya, ürününüzün tasarımı, üretim süreci, test sonuçları ve uygunluk beyanını içermelidir. Ayrıca, kullanım kılavuzu, teknik şartname ve diğer ilgili belgeleri de içermesi önemlidir.
 3. Beyanname hazırlayın: CE belgesi için bir uygunluk beyanı hazırlamanız gerekmektedir. Bu beyan, ürününüzün ilgili Avrupa direktiflerine uygun olduğunu beyan eder. Beyanname, üretici veya yetkili temsilci tarafından imzalanmalıdır.
 4. Ürününüzü işaretleyin: CE işareti, ürününüzün uygunluk beyanında belirtilen direktiflere uygun olduğunu gösterir. Ürününüzü CE işaretiyle işaretleyerek uygunluğunu beyan etmelisiniz. CE işareti genellikle ürünün üzerine veya ambalajına yerleştirilir.
 5. Teknik dosya ve uygunluk beyanını saklayın: CE belgesi alındıktan sonra teknik dosya ve uygunluk beyanını saklamanız gerekmektedir. Bu belgeler, ürününüzün uygunluk sürecinde gösterilebilecek kanıtlar olarak kullanılabilir.
 6. Gerekli durumlarda yetkili bir kuruluş tarafından doğrulama süreci: Bazı ürünler için, ürününüzün uygunluğunu doğrulamak için yetkili bir kuruluşa başvurmanız gerekebilir. Bu kuruluş, ürününüzü test edebilir ve uygunluk değerlendirmesi yapabilir. Doğrulama süreci ürün türüne ve ilgili direktiflere bağlı olarak değişebilir.

Unutmayın ki CE belgesi, ürününüzün Avrupa Ekonomik Alanı’nda serbest dolaşımını sağlamak ve güvenliğini onaylamak için gereklidir. İlgili standartlara uygunluğunuzu kanıtlamak ve CE belgesi almak için yetkin bir test laboratuvarıyla işbirliği yapmanız önemlidir.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, EN 60335-2-36 standardına göre Ticari tip elektrikli ocak, ticari tip elektrikli fırın ve ticari tip elektirikli pişirici için lvd testi hizmeti sunmaktadır. Test başvurusu için, [email protected] adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD testi ve EMC testi taleplerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır.