EN IEC 60335-2-34 Motor Kompresör LVD Testi

EN IEC 60335-2-34 Motor Kompresör LVD Testi

Hermetik veya Yarı Hermetik Motor Kompresörlerin LVD Testi

IEC 60335’in bu kısmı, Evsel ve benzeri amaçlar için kullanılmak üzere tasarlanmış, mühürlü (hermetik ve yarı-hermetik tip) motor-kompresörlerin, koruma ve kontrol sistemlerinin (varsa) güvenliği ile ilgilenir ve bu ekipmanların uygulanabilir standartlara uygun olmalarını kapsar. Bu standard, ayrı ayrı test edilen motor-kompresörleri kapsar ve bunlar normal kullanımda beklenen en şiddetli koşullar altında test edilir, tek fazlı motor-kompresörler için nominal voltajları en fazla 250 V ve diğer motor-kompresörler için 600 V’dir. Bu standard ayrıca aşağıdaki tipteki motor-kompresörleri de kapsar:

 • Farklı değerlere ayarlanabilen motor-kompresörler, yani motor-kompresörlerin hızı farklı değerlere ayarlanabilen motor-kompresörler;
 • Sabit hızlarda kontrol edilen motor-kompresörlerin kapasitesi olan değişken kapasiteli motor-kompresörler.

NOT: Motor-kompresör içeren ekipman örnekleri şunlardır:

 • Tambur kurutucular (IEC 60335-2-11);
 • Soğutucu cihazlar, dondurma cihazları ve buz yapıcılar (IEC 60335-2-24);
 • Elektrikli ısı pompaları, klima sistemleri ve nem alma cihazları (IEC 60335-2-40);
 • Ticari dağıtım cihazları ve otomatlar (IEC 60335-2-75);
 • Entegre veya uzaktan soğutucu ünite veya kompresör içeren ticari soğutucu cihazlar ve buz yapıcılar (IEC 60335-2-89);
 • Ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli ekipman (IEC 61010-2-011);
 • Profesyonel dondurma makinaları (IEC 60335-2-118);
 • Soğutma sistemleri ve ısı pompaları (ISO 5149-2).

Bu standard, motor-kompresörün kullanıldığı belirli cihaza ilişkin standartlara ilişkin gerekliliklerin yerine geçmez. Ancak, kullanılan motor-kompresör tipi bu standarta uygunsa, motor-kompresör için belirtilen testlerin belirli cihazda veya montajda yapılmasına gerek olmayabilir. Eğer motor-kompresör kontrol sistemi belirli cihaz kontrol sistemi ile ilişkilendirilmişse, final cihaz üzerinde ek testler gerekebilir. Bu standardın mümkün olduğunca evdeki herkes tarafından karşılaşılan cihazlarda kullanılan motor-kompresörler tarafından sunulan ortak tehlikelerle ilgilendiği unutulmamalıdır.

Not: Ancak genel olarak, şu durumları dikkate almaz:

 • Cihazı denetim veya talimat olmaksızın güvenli bir şekilde kullanmalarına engel olan kişiler;
 • Fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklere sahip olmayan (çocuklar dahil) kişiler;
 • Cihazla oynayan çocuklar.

Not: Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da şudur:

 • Taşıtlarda veya gemilerde kullanılmak üzere tasarlanmış cihazlarda kullanılacak motor-kompresörler için ek gereklilikler olabilir;
 • Birçok ülkede, ulusal sağlık otoriteleri, iş sağlığı koruma sorumluları ve benzeri otoriteler tarafından ek gereklilikler belirlenmiştir.

Not: Bu standart, şu cihazlar için geçerli değildir:

 • Sadece endüstriyel amaçlar için tasarlanmış motor-kompresörler;
 • Özel koşulların hüküm sürdüğü yerlerde kullanılan cihazlarda kullanılan motor-kompresörler, korozif veya patlayıcı bir ortamın bulunduğu yerler gibi (toz, buhar veya gaz).

Not: R-744 soğutma sistemi olan cihazlarda kullanılan R-744 soğutucu için basınç tahliye cihazlarına sahipse, bu cihazlar için gerekliliklere uygunluk, final cihaz üzerindeki testler sırasında kontrol edilir.

Motor-kompresör, genellikle birleştirilmiş bir motor ve bir kompresörü içeren bir cihazdır. Bu cihaz, genellikle gazları sıkıştırmak ve sıvı hale getirmek amacıyla kullanılır. Motor-kompresörler, birçok endüstriyel uygulama ve ev aletlerinde bulunabilir.  Motor-kompresörlerin temel görevi, gazları sıkıştırarak basınçlarını artırmak ve sıvılaştırmaktır. Bu genellikle bir soğutma sistemi içinde veya endüstriyel uygulamalarda bir enerji taşıyıcı olarak kullanılır. Örneğin, buzdolaplarındaki motor-kompresörler, soğutma devresindeki gazları sıkıştırarak ve genleşme valfi aracılığıyla serbest bırakarak içerideki ortamı soğutmak için çalışır. Hermetik ve yarı hermetik olmak üzere iki tiptir.

Hermetik motor-kompresör, kendi içinde tamamen mühürlenmiş bir yapıya sahiptir. Motor ve kompresör, dış ortamdan izole edilmiş ve genellikle kapalı bir kutu içine yerleştirilmiştir. Bu tip motor-kompresörler, kullanıcı müdahalesine kapalıdır ve genellikle bakım gerektirmez. Ev tipi buzdolapları ve küçük klima ünitelerinde yaygın olarak kullanılırlar.

Yarı hermetik motor-kompresör, içindeki motor ve kompresörün bir arada olduğu ancak dışarıdan müdahale edilebilen bir yapıya sahiptir. Bu tip motor-kompresörler, dışarıdan bakıldığında genellikle bir kapak veya gövde ile kapatılmıştır ancak kullanıcılar tarafından açılabilir ve bakım yapılabilir. Genellikle endüstriyel soğutma sistemlerinde daha büyük uygulamalarda kullanılır ve daha fazla kontrol ve bakım imkanı sağlar.

EN IEC 60335-2-34 Standardı ve Motor Kompresörler İçin Güvenlik Testleri

EN 60335-2-34 standardı, motor-kompresörler için özel kuralları belirleyen bir Avrupa standardıdır. Bu standart, Avrupa Birliği’nin 2014/35/AB Düşük Gerilimli Elektrikli Cihazlar Yönetmeliği kapsamında yer alır ve ürünlerin güvenliğini sağlamak için gereken testleri belirler.

Femko Akredite LVD Test Laboratuvarı, bu standart kapsamında akredite LVD testlerini gerçekleştirebilir ve LVD test raporları sunabilir. Bu testler, motor-kompresörlerin güvenliğini ve uyumluluğunu değerlendirmek için çeşitli elektromanyetik uyumluluk (EMC), izolasyon, yalıtım direnci, topraklama, akım sızıntısı ve mekanik dayanıklılık gibi kriterleri içerir.

EN 60335-2-34 standardına göre, motor-kompresörler için aşağıdaki testler yapılabilir:

 • İzolasyon Testi: Elektriksel izolasyonun ve yalıtımın performansını değerlendirir.
 • Topraklama Testi: Topraklama bağlantısının doğruluğunu ve etkinliğini belirler.
 • Akım Sızıntısı Testi: İzolasyon hatalarından kaynaklanabilecek tehlikeli akım sızıntılarını belirler.
 • Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Testleri: Elektrikli cihazın diğer cihazlarla uyumlu olduğunu ve elektromanyetik radyasyon yaymadığını doğrular.
 • Mekanik Dayanıklılık Testleri: Cihazın normal kullanımda dayanıklı olduğunu ve güvenli bir şekilde çalışabileceğini belirler.

Bu testler, motor-kompresörlerin güvenliği ve uyumluluğunu sağlamak için önemlidir ve EN 60335-2-34 standardının gerekliliklerine uygunluğunu belirlemek için yapılır.

Motor Kompresörlerin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Testleri

EN 60335-2-34 standardına göre gerçekleştirilen LVD (Düşük Gerilimli Elektrikli Cihazlar) testlerine ek olarak, ürünlerin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) özelliklerini değerlendirmek amacıyla ayrıca EN 55014-1 ve EN 55014-2 standartları çerçevesinde akredite EMC testlerinin yapılması gerekmektedir. EMC testleri, ürünlerin elektromanyetik uyumluluk seviyelerini belirleyerek, elektromanyetik etkileşimlerin kontrol altında olduğunu ve ürünlerin diğer cihazlarla uyumlu olduğunu sağlar.

Femko Akredite LVD Test Laboratuvarı, EN 60335-2-34 standardındaki LVD testlerine ek olarak, ürünlerin EN 55014-1 ve EN 55014-2 standartlarına uygunluklarına dair akredite EMC testlerini gerçekleştirmekte ve bu testlerin sonuçlarını içeren akredite EMC test raporlarını sunmaktadır. Bu EMC testleri, ürünlerin elektromanyetik özelliklerini belirlemek, elektromanyetik uyumluluk düzeylerini değerlendirmek ve ürünlerin pazarlarda güvenli bir şekilde kullanılabilir olduğunu doğrulamak adına önemlidir.

AB Uygunluk Beyanı veya CE Belgesi İçin;

Motor Kompresör CE belgesi almak için (CE markalaması yapabilmek için) aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Ürününüzü uygunluk değerlendirmesi için test ettirin: CE belgesi alabilmek için ürününüzün ilgili standartlara uygun olduğunu kanıtlamanız gerekmektedir. Bu nedenle, ürününüzü bir test laboratuvarına götürerek ilgili standartlara uygunluğunu test ettirmeniz önemlidir. Bu testler genellikle elektrik güvenliği, elektromanyetik uyumluluk ve diğer uygunluk gereksinimlerini kapsar.
 2. Teknik dosya hazırlayın: CE belgesi için bir teknik dosya hazırlamanız gerekmektedir. Bu dosya, ürününüzün tasarımı, üretim süreci, test sonuçları ve uygunluk beyanını içermelidir. Ayrıca, kullanım kılavuzu, teknik şartname ve diğer ilgili belgeleri de içermesi önemlidir.
 3. Beyanname hazırlayın: CE belgesi için bir uygunluk beyanı hazırlamanız gerekmektedir. Bu beyan, ürününüzün ilgili Avrupa direktiflerine uygun olduğunu beyan eder. Beyanname, üretici veya yetkili temsilci tarafından imzalanmalıdır.
 4. Ürününüzü işaretleyin: CE işareti, ürününüzün uygunluk beyanında belirtilen direktiflere uygun olduğunu gösterir. Ürününüzü CE işaretiyle işaretleyerek uygunluğunu beyan etmelisiniz. CE işareti genellikle ürünün üzerine veya ambalajına yerleştirilir.
 5. Teknik dosya ve uygunluk beyanını saklayın: CE belgesi alındıktan sonra teknik dosya ve uygunluk beyanını saklamanız gerekmektedir. Bu belgeler, ürününüzün uygunluk sürecinde gösterilebilecek kanıtlar olarak kullanılabilir.
 6. Gerekli durumlarda yetkili bir kuruluş tarafından doğrulama süreci: Bazı ürünler için, ürününüzün uygunluğunu doğrulamak için yetkili bir kuruluşa başvurmanız gerekebilir. Bu kuruluş, ürününüzü test edebilir ve uygunluk değerlendirmesi yapabilir. Doğrulama süreci ürün türüne ve ilgili direktiflere bağlı olarak değişebilir.

Unutmayın ki CE belgesi, ürününüzün Avrupa Ekonomik Alanı’nda serbest dolaşımını sağlamak ve güvenliğini onaylamak için gereklidir. İlgili standartlara uygunluğunuzu kanıtlamak ve CE belgesi almak için yetkin bir test laboratuvarıyla işbirliği yapmanız önemlidir.

Test Başvurularınız İçin;

Femko, EN 60335-2-34 standardına göre Motor Kompresörler için lvd testi hizmeti sunmaktadır. Test başvurusu için, [email protected] adresine e-posta göndererek veya 05326318800 numaralı telefon üzerinden direkt irtibata geçebilir ve iletişim sağlayabilirsiniz. Femko, genel olarak LVD testi ve EMC testi taleplerinizin planlanması, uygulanması ve raporlanması konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında Türkak Akrediteli bir test laboratuvarıdır.