Ledli Projektörler (Bina Aydınlatması) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Ledli projektörler, 250 V’a kadar olan d.a. besleme kaynaklarında veya 50 Hz veya 60 Hz’de 1000 V’a kadar olan a.a. besleme kaynaklarında kullanılan ledli, el lambaları dışındaki elektrikli aydınlatma ekipmanlarıdır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen ledli projektörlerin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesini, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesini, haksız rekabetin önlenmesini, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
  2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
  3. Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD)
  4. TSEN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri – Bölüm 1: Genel Özellikler ve Deneyler
  5. TS 8702 EN 60598-2-5 Aydınlatma Armatürleri -Bölüm 2-5: Belirli Özellikler – Projektörler Kanun, Yönetmelik ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. TEKNİK BİLGİLER

Dış aydınlatmalarda sabit olarak kullanılan elektrikli cihazlardır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  1. Elektrik çarpması
  2. Metal gövdeye enerjili kabloların değmesi nedeniyle yangın riski