Asansör Risk Analizi Belgesi (Birim Doğrulama & Tasarım İnceleme)

Asansör risk analizi, bir asansörde yapısal ölçülerden kaynaklı ortaya çıkan ve standarttan sapmalar sonucu sonrasında doğabilcek risklerin önüne geçilmesi adına asansör firmaları tarafından yapılan bir çalışmadır. Alınan tüm önlemler ve yapılan bu çalışmalar bir Onaylanmış Kuruluş tarafından incelenmeli ve bunun sonucunda uygunluğu onaylatılarak belgelendirilmelidir.

Piyasada Asansör Risk Analizi Belgesi diye adlandırılan , esasen “Tasarım İnceleme Belgesi” veya “Birim Doğrulama Belgesi (Modül G) diye bilinen bu uygunluk değerlendirme modülleri; Asansörün kuyu dibinde, asansörün kapılarında, asansör geçiş yollarında, yükseklik ölçüleri gibi alanlarda standarttan sapmanlara bağlı oluşan ve oluşabilecek risklerin incelendiği ve alınan tedbirlerle riskin minimize edildiğinin incelendiği ve onaylandığı yöntemlerdir.

Ulusal ve ulsulararası mevzuatler çerçevesinde, Risk analizi yapılan asansörlerin Tasarım inceleme yöntemi veya Birim Doğrulama yöntemiyle onaylanmış kuruluş tarafından onaylanması gerekmektedir. Modül H belgesine sahip bir asansör firması, Tasarım İnceleme belgesi alarak, onaylatmış olduğu risk kapsamı dahilinde yıl için de kendi risk analizlerini kendisi gerçekleştirebilmektedir. Modül G (Birim Doğrulama) yöntemiyle  Asansör risk analizinin onaylatılması istendiğinde ise, ana sorumluluk Onaylanmış kuruluşta olup, her bir asansör tek başına değerlendirilmektedir. Her bir risk analizi barındıran asansör Modül G talep edilmesi halinde Onaylanmış kuruluşlar tarafından denetlenerek onaylanır. Asansör yönetmeliği kapsamında hazırlanan asansör risk analizi asansör imalatçısı ve yetkili temsilcisi, asansör montajcısı ve yetkili temsilcisi tarafından mutlaka onaylanmış kuruluşlara yaptırılmalıdır.

Femko Belgelendirme, Asansör yönetmeliği kapsamında Asansörlerde oluşabilecek ve oluşan riskler için Asansör risk analizi işlemlerinizin onaylanması adına; Birim Doğrulama (Modül G) veya Tasarım İncelemesi işlemerinde, Uzman mühendis kadrosu ile asansörlerinizi denetlemekte ve uygun görüşmesi halinde sertifkasını hazırlamaktadır. Asansör risk analizine bağlı belgelendirme işlemleri konusunda Onaylanmış kuruluşumuz profesyonel hizmetler vermektedir.