Asansör Risk Analizi Belgesi

Asansör risk analizi, ortaya çıkan ve sonrasında çıkabilecek riskler için hazırlanan belgeye risk analizi denir. Risk analizi ile insanların ve hayvanların canlarını, yüklerin korunmasını sağlamak için hazırlanan asansör risk analizi mutlaka yapılması gereken risk analizidir.

Asansör risk analiz belgesi, asansörde oluşabilecek ve oluşan riskleri belirlemek ve önlemlerini almak için hazırlanan belgedir. Bu belgede, Asansörün kuyu dibinde, asansörün kapılarında, asansör motor bölümünde ve diğer tüm bölgelerde oluşan ve oluşabilecek riskler belirlenir. Riskler belirlendikten sonra gerekli önlemler alınarak gerekli işlemler başlatılır.

Risk analizi yapılan asansörler için bu raporun onaylanması gerekir. Asansör risk analizi hazırlandıktan sonra Onaylanmış kuruluşlar tarafından denetlenerek onaylanır. Asansör yönetmeliği kapsamında hazırlanan asansör risk analizi asansör imalatçısı ve yetkili temsilcisi, asansör montajcısı ve yetkili temsilcisi tarafından mutlaka onaylanmış kuruluşlara yaptırılmalıdır.

Femko Belgelendirme, Asansör yönetmeliği kapsamında Asansörlerde oluşabilecek ve oluşan riskler için Asansör risk analizi belgesini mühendis kadrosu ile hazırlamaktadır. Asansör risk analizi konusunda Onaylanmış kuruluşumuz profesyonel hizmet vermektedir.