Sir Ağda Makinesi – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; TS EN 60335-2-15 Güvenlik kuralları -Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için –Bölüm 2.15: Sıvı Isıtma Cihazları için Özel Kurallar Standardı kapsamına giren, beyan gerilimi 250 V’tan fazla olmayan, ev ve benzeri yerlerde kullanılan sir ağda makinesi denetimlerinde kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır.

TS EN 60335-2-15 standardı kapsamında sir ağda makinesi denetim projesinin kapsamı dışında olan cihazlar aşağıda listelenmiştir:

 • Kızartma tavaları ve yağlı derin kızartıcılar
 • Depolu su ısıtıcıları
 • Ani su ısıtıcıları
 • Sıvı veya buhar kullanarak yüzey temizleyen cihazlar
 • Taşınabilir daldırma ısıtıcıları
 • Ticarî dağıtım cihazları ve satış makinaları
 • Tıbbi amaçlarla ilgili cihazlar
 • Özellikle endüstriyel amaçlar için tasarlanan cihazlar;
 • Korozyon yapıcı ve patlayıcı (toz, buhar veya gaz) ortam gibi özel şartların hüküm sürdüğü yerlerde kullanılması amaçlanan cihazlar,
 • Yüksek frekanslı ısıtma cihazları,
 • Basınçlı sterilizörler.

2. AMAÇ

Sir ağda makinelerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırması yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilmesi ve piyasa taraması gerçekleştirilmesi,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyeleri belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılmak üzere istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulmasının sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının kayıt altına alınması,
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD),
 • TS EN 60335-1 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar – Genel Kurallar standardı,
 • TS EN 60335-2-15 Güvenlik kuralları -Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için –Bölüm 2.15: Sıvı ısıtma cihazları için özel kurallar Dayanarak hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Sir ağda makinesi ağdayı ısıtıp, eritmek ve eriyen ağdayı aynı kıvamda tutmak için tasarlanmış elektrikli cihazlardır. Sir ağda makineleri profesyonel ağda salonları, güzellik salonları, erkek berberleri ve günümüzde evde ağda işlemlerinde bayanlar tarafından kullanılır.

Üç çeşit sir ağda makinesi vardır. Bunlar kartuş ağda makineleri, konserve ağda makineleri ve her iki sistemi bir arada barındıran kombine ağda makineleri olarak sıralanabilir.

1- Kartuş Sir Ağda Makineleri: Bu makinelerde kartuş sir ağdayı ısıtmak ve ısınan kartuş ağdayı aynı kıvamda tutmak için kullanılır. Genellikle ağda salonlarında ve güzellik merkezlerinde ikili kartuş ısıtıcı ve üçlü kartuş ısıtıcı tercih edilirken ev kullanıcıları tarafından tekli kartuş ısıtıcılar tercih edilmektedir. Tekli kartuş ısıtıcılarda da stantlı kartuş ısıtıcı ve fişli kartuş ısıtıcı modelleri mevcuttur.

grey
2- Konserve Ağda Makineleri: Bu makineler konserve sir ağdayı ısıtmak ve ısınan konserve ağdayı aynı kıvamda tutmak için kullanılır. Ağda salonlarında, güzellik merkezlerinde, erkek berberlerinde ve evlerde kullanmaktadır. Konserve ağda makinelerinin 50 ml konserve ağda makinesi, 300 ml konserve ağda makinesi ve 800 ml konserve ağda makinesi çeşitleri vardır. En çok 800 ml konserve ağda makineleri tercih edilmektedir.

grey
3- Kombine Ağda Makineleri: Bu makineler kartuş ağda ve konserve ağdayı ısıtmak için tasarlanmıştır. Kombine ağda makinelerinde 1+1 kombine ağda makinesi, 2+1 kombine ağda makinesi ve 3+1 kombine ağda makinesi modelleri bulunmaktadır. Ağda salonları ve güzellik merkezlerinde 2+1 ve 3+1 kombine ağda makineleri tercih edilirken ev kullanımı için 1+1 kombine ağda makineleri tercih edilmektedir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenmemesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi