Elektrikli Yılbaşı Süsü – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Bu çalışma, bina içinde veya bina dışında kullanılmak üzere besleme gerilimleri 250 V’u geçmeyen akkor filamanlı (enkandesan) lambaların seri veya paralel bağlanmasıyla veya seri/ paralel birleşimiyle meydana getirilen aydınlatma zincirlerinin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir. (EN 60598-2-20)
Elektrikli yılbaşı süsleri özellikle yılsonlarında ticari işletmelerde, mağazalarda, otellerde süsleme amaçlı kullanılmaktadır.

2. AMAÇ

Elektrikli yılbaşı süslerine yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
 • TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri – Bölüm 1: Genel Özellikler ve Deneyler Standardı
 • TS EN 60598-2-20 Aydınlatma Armatürleri – Bölüm 2-20: İlgili Özellikler – Aydınlatma Zincirleri Standardı kapsamında hazırlanmıştır.

4. ELEKTRİKLİ YILBAŞI SÜSÜ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Elektrikli yılbaşı süsleri seri bağlı lamba duylarının, paralel bağlı lamba duylarının veya seri/ paralel bağlı lamba duylarının ve iç bağlantıyı sağlayan yalıtılmış iletkenlerin bir donanımından meydana gelen aydınlatma armatürüdür. (EN 60598-2-20)

grey

Sızdırmaz zincir: Uçlarda sızdırmazlık sağlanmış, rijit (hiçbir etkiye maruz kalmayan, sürtünmesiz ortamda, kuvvet ya da moment etkisi altında şekil değiştirmeyen, formunu koruyan) veya bükülgen yarı şeffaf yalıtkan boru veya tüp içine yerleştirilmiş eksiz aydınlatma zinciri. (EN 60598-2-20 madde 20.4.2)

Zincir aydınlatma armatürlerinin sınıflandırılması: Aydınlatma armatürleri, elektrik çarpmasına karşı koruma tipine ve toz ve neme karşı koruma derecelerine göre sınıflandırılır. (EN 60598-2-20 madde 20.5)

 1. Aydınlatma zincirleri elektrik çarpmasına karşı koruma tipine göre Sınıf II veya Sınıf III olarak sınıflandırılmalıdır. (EN 60598-2-20)
 2. Bina dışında kullanılan aydınlatma zincirleri toz ve neme karşı koruma derecesine göre yağmura karşı korumalı, sıçrayan suya karşı korumalı, fışkıran suya karşı korumalı veya su geçirmez yapılı olarak sınıflandırılmalıdır. (EN 60598-2-20)

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 1. Elektrik çarpması
 2. Metal gövdeye enerjili kabloların değmesi nedeniyle yangın riski