Fark Basınç Manometre – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Basınçlı Ekipman Güvenlik Testleri, Kaynak Prosedür Onayı, Kaynakçı Sertifikası, Teknik Dosya Denetimleri, Tasarım İnceleme Belgesi, Birim Doğrulama, Modül H, H1 Belgesi, Modül B Belgesi, Modül C2 Belgesi, Modül A, A2 Belgesi, Modül E, E1 Belgesi, Modül G Belgesi, Modül F Belgesi, Modül D, D1 Belgesi ve Basınçlı Ekipman CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Manometreler Basınçlı Ekipmanların önemli “aksesuarlarından” biridir ve sanayide yaygın olarak basınç ölçüm amacı ile kullanılmaktadır. Fark Basınç Manometreleri ise esnek eleman olarak kullanılan diyafram vasıtasıyla iki basınç sistemi arasındaki basınç farkını ölçmekte kullanılır.

2. AMAÇ

Fark basınç manometrelerine yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç:

  • Piyasaya arz edilmiş fark basınç manometrelerin teknik düzenlemesine ve ilgili standartlarına uygun olarak üretilip üretilmediğinin doğrulanması
  • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.
  • Sektörün teknik mevzuata uygunluğunun arttırılmasını sağlamaktır.

3. DAYANAK

  • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği(97/23/AT)
  • TS EN 837-3: “Basınç ölçerler- Bölüm 3 – Diyaframlı ve kapsüllü basınç ölçerler boyutlar, ölçme, özellikler ve deneyler” standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. FARK BASINÇ MANOMETRELER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Anma boyutları 50 mm ile 250 mm arasında ve basınç ölçümleri 25 bar (2,5 MPa)’ a kadar olan basınç ölçerlerdir. Bu basınç ölçerler endüstriyel kullanımlar için uygun olup, dairesel kadranlara sahiptir.

4.1. Fark Basınç Manometre Çeşitleri:

Başlıca iki çeşidi mevcuttur:

Diyaframlı ve Kapsüllü fark basınç manometre a. Diyaframlı Fark Basınç Manometre Diyafram çoğunlukla iki basınç sistemi arasındaki basınç farkını ölçmekte kullanılır. Basınç farkı ne kadar fazla ise esneme miktarı da o kadar fazladır. Bu tip manometrelerin iki farklı noktadan basınç okuyabilme özelliği sayesinde, anlık basınç değişimleri rahatlıkla gözlenebilmektedir. Genellikle filtrelerdeki giriş ve çıkış basınç farklarını, ısıtma ve soğutma sistemlerinde çıkış ve geri dönüş basınçları arasındaki farkı öğrenmek için kullanılır.

grey grey

b. Kapsüllü Fark Basınç Manometre

Kapsüllü manometreler düşük basınç ölçümleri için kullanılan hassas nitelikte basınç ölçerlerdir. Kapsül sistemi iki diyaframın birleştirilmesinden meydana gelmektedir. Sisteme basıncın verilmesinin ardından meydana gelen değişim ölçülmektedir. Yanma odaları, ısıtma, boru hatları, medikal, havalandırma ve özellikle gaz basınç ölçümlerinde kullanımları tercih edilir.

grey

c. Fark Basınç Manometre Anma Boyutları Gösterimi:

Basınç ölçerlerin anma boyutları “mm” olarak aşağıda olduğu gibidir: 50, 63, 80, 100, 150, 160 ve 250

4.2. Fark Basınç Manometre Basınç Aralıkları

Basınç birimi olarak “bar” tercih edilir. 600 mbar ve daha küçük aralıklar için “mbar” kullanılabilir.

4.3. Fark Basınç Manometre Doğruluk Sınıfları:

Doğruluk sınıfları, ölçme aralığının yüzdesi olarak ifade edilen müsaade edilebilir hata sınırlarıdır. Doğruluk sınıfları; (0,6), (1),(1,6),(2,5),(4) şeklindedir.

4.4. Doğruluk:

Basınç ölçerlerin 20°C referans sıcaklıktaki toplam hata değerleri Tablo 3’te verilenleri geçmemelidir.
Tablo 3. 20°C Deki Referans Sıcaklıkta, Doğruluk Sınıflarına Karşılık Gelen, Ölçme Aralığının Maksimum Müsaade Edilebilir Hata Yüzdesi Sınırları

4.5. Kadran ve İbre:

Skala normal olarak 270°C’lik bir yayı kapsar. Skalanın bölüntü çizgilerini tarayan ibrenin ucu, ara skala bölüntü çizgisinden daha geniş olmamalıdır. (Kaynak TS EN 837-3)

5. FARK BASINÇ MANOMETRELERİNİN TAŞIDIĞI RİSKLER

Manometreler tek başlarına risk oluşturmayıp, bağlı oldukları sistemde risklere neden olabilirler. Cihazın usulüne uygun olmadan kullanılması veya mekanik açıdan arızalı olan basınç ölçüm cihazları ağır bedensel yaralanmalara ve proseste aksaklıklara yol açabilir. Bu sebepten, kullanım şartlarına uygun olarak cihazın seçilmesi, ayrıca montajı ve kullanımı sırasında gerekli önlemlerin ve emniyet tedbirlerinin alınması gerekmektedir.