Gaz Kartuşları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Basınçlı Ekipman Güvenlik Testleri, Kaynak Prosedür Onayı, Kaynakçı Sertifikası, Teknik Dosya Denetimleri, Tasarım İnceleme Belgesi, Birim Doğrulama, Modül H, H1 Belgesi, Modül B Belgesi, Modül C2 Belgesi, Modül A, A2 Belgesi, Modül E, E1 Belgesi, Modül G Belgesi, Modül F Belgesi, Modül D, D1 Belgesi ve Basınçlı Ekipman CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Kamp yerlerinde, diğer doğa şartlarında ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ihtiyacı duyulan diğer alanlarda TS EN 521 “Belirli amaca yönelik sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) cihazları için özellikler-Sıvılaştırılmış petrol gazlarını buhar basıncında kullanan taşınabilir cihazlar” standardında belirtilen özelliklere uygun cihazlara takılarak kullanılmak amacıyla üretilen taşınabilir gaz kartuşlarının, üretim, piyasaya arz ve piyasada dolaşımıyla ilgili uyulması gereken güvenlik gereksinimlerini belirlemektedir.

Gaz kartuşları kullanıcılarına sağladığı taşınabilme kolaylığı sebebiyle özellikle yerleşimden uzak bölgelerde duyulabilecek gaz ihtiyaçlarında tercih edilmektedir. Gaz kartuşları profesyonel ve yarı profesyonel kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmakta olup ürünün yaygınlaşmasını müteakiben son yıllarda profesyonel olmayan kişiler tarafından da kullanılmaya başlanmıştır.

2. AMAÇ

Taşınabilir gaz kartuşlarına yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

  • Sektördeki uygunsuzluk oranının azaltılması,
  • Piyasada uygun ve uygunsuz ürünlerin ayırt edilerek haksız rekabetin önüne geçilmesidir.

3. DAYANAK

  • Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR),
  • Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’ne (2010/35/AB),
  • TS EN 417 “Gaz kartuşları (Tüpler) – Yeniden doldurulamayan – Metalik – Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) için – Vanalı veya vanasız – Taşınabilir cihazlarda kullanılan – İmalat, muayene, deneyler ve işaretleme”
  • TS EN 521 “Belirli amaca yönelik sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) cihazları için özellikler-Sıvılaştırılmış petrol gazlarını buhar basıncında kullanan taşınabilir cihazlar” standartlarına dayanmaktadır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

1.Genel Bilgiler

TS EN 521 “Belirli amaca yönelik sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) cihazları için özellikler-Sıvılaştırılmış petrol gazlarını buhar basıncında kullanan taşınabilir cihazlar” standardında belirtilen özelliklere uygun cihazlara yakıt sağlamak amacıyla kullanılan gaz veya gaz karışımları ile sadece bir defa doldurulan, yeniden doldurulamayan kaplardır.

2. Gaz Kartuşu Çeşitleri

a) Delinebilir Gaz Kartuşu: Vanası bulunmayan, bağlanacağı taşınabilir gaz yakan cihazın bir bölümü olan özel uzantı vasıtasıyla kartuş delinmesi yöntemiyle kullanılan kartuş çeşididir.

grey

grey

b) Vanalı, iki parçalı gaz kartuşu : Üst kısmında erkek veya dişi vananın monte edildiği delik bulunan ve iki parçalı olarak imal edilen, gaz beslemesi, gaz yakan cihazın vanaya bağlantısı ile sağlanan kartuşlardır.

grey grey

3. Gaz Kartuşlarına Doldurulan Gaz Çeşitleri

Gaz kartuşları sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ile doldurulduktan sonra piyasaya sunulmaktadır. Bu gazlar genellikle bütan, isobütan, propan veya bu gazların karışımlarıdır. Tablo 1’ de bu gazların hangi sıcaklıklarda sıvılaştığını gösteren grafik yer almaktadır.

a) Propan ile Doldurulan Gaz Kartuşları: Düşük sıcaklıklarda da kullanılabildiği, sıvı hale kolay geçmediği için tercih edilmektedir. Ancak propanın buhar basıncı yüksek olduğundan daha dayanıklı, daha kalın, dolayısıyla da daha ağır metaller kullanılması gerekeceğinden, taşınma zorluğu nedeniyle tercih edilmemektedir.

b) Bütan ile Doldurulan Gaz Kartuşları: Bütan ile doldurulan gaz kartuşları düşük basınçlı ve hafif olmaları sebebiyle tercih sebebi olmakla birlikte, düşük sıcaklıklarda bütanın sıvılaşması sonucu kullanılamamaktadır.

c)İsobütan ile Doldurulan Gaz Kartuşları: İsobütan’ın bütana göre düşük sıcaklıklarda sıvılaşması daha azken, propandan fazladır.

d) Karışım Gaz Kartuşları: Kartuşun optimum ağırlığa ve yanıcılığa sahip olması için yapılan karışımlardır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Gaz kartuşları sıvılaştırılmış gazlar ihtiva ettiklerinden dolayı, kullanıcısına oluşturacağı basınç kaynaklı riskler, çelik gaz tüpleri kadar fazla olmamakla birlikte, mevcuttur. Ancak ihtiva ettiği gaz cinsinin (LPG) yanıcı olması sebebiyle, patlama, delinme, ateşe maruz kalma gibi durumlarda yangın tehlikesi oluşturmaktadır. Bu nedenle gaz kartuşlarının karayolu ile taşınması esnasında ADR’ de yer alan hükümlere uyulması zorunludur.