Personel Yükseltici – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; sadece zemin seviyesinde veya şasi üzerindeki erişim konumlarından iş platformuna insanların binmesi ve inmesi amacıyla iş platformundan çalışmayı gerçekleştirecekleri çalışma konumlarına insanların taşınması için kullanılan personel yükseltici makinalarını kapsamaktadır. Bu rehberde yer alan hükümler:

 • Yangınla mücadele ve yangından kurtarma araçlarını,
 • Yükseltme araçlarına asılı duran kılavuzlanmamış çalışma kafeslerini,
 • Raya bağlı depolama ve boşaltma donanımı üzerindeki yükseltilebilen operatör konumlarını,
 • Kuyruktan kaldırıcıları,
 • Sütunlu çalışma iş platformlarını,
 • Fuar, lunapark donanımını,
 • Yükseltme tablalarını,
 • Uçaklarda kullanılan zemin destek donanımını,
 • Endüstriyel araçlar üzerindeki yükseltilebilen operatör konumlarını kapsamaz.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/ yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU)
 • TS EN 280+A1 Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları – Tasarım Hesapları – Denge Kriterleri – Yapım – Güvenlik – Muayene ve Deneyler

Yönetmeliklerine ve Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. PERSONEL YÜKSELTİCİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİ

Kumandalar ile birlikte üzerinde kurma, tamirat, muayene veya bunlara benzer işlerin gerçekleştirilebildiği ve istenilen çalışma konumuna yüklü olarak da hareket edebilen korkuluklu veya kafesli iş platformu, bir uzantı yapısı ve bir şasiden oluşan ve şasi üzerinde veya zemin seviyesinde bulunan, sadece erişim konumlarındaki kişilerin iş platformuna binmesi ve inmesi planlanan, işlerini üzerinde durarak gerçekleştirdiği çalışma konumlarına kişilerin taşınması amacıyla kullanılan personel yükseltici makinadır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Kayma, tökezleme ve düşme tehlikesi
 • Çekme veya sıkışma tehlikesi
 • Ezilme tehlikesi
 • Makaslama tehlikesi
 • Kesme ve koparma tehlikesi
 • Delme veya batma tehlikesi
 • Sürtünme veya aşınma tehlikesi
 • Dolaşma tehlikesi
 • Çarpma tehlikesi
 • Makine veya makine parçalarının denge kaybı tehlikesi
 • Parçaların fırlaması tehlikesi
 • Yüksek basınçlı akışkanların fışkırma tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler:

 • Elektrik çarpma tehlikesi
 • Kişilerin arıza durumunda gerilim bulanan kısımlarla temasından (dolaylı temas) kaynaklanan tehlikeler
 • Kumanda sisteminde arıza tehlikesi