Çizel Pulluk – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Çizel, toprağı devirmeden ve tarla tabanında oluşan taban taşını kırarak parçalayan, kabartan dipkazan görevi yapan derin birincil bir toprak işleme aletidir. Çizelle sürümde, tarlada taban taşı (pulluk taban) oluşmaz. Bu nedenle, çizelle işlenmiş tarlada, alt kattaki toprak ile üsteki toprak arasında daha iyi ilişki sağlanır. Bitki kök bölgesinde su birikim olmaz, bitki kökleri alt katlardaki toprak suyundan daha iyi yararlanır. Çizelin yapısı nedeniyle toprak, 1545 cm derinliğe kadar işlenebilir. Çizelle tarlada daha yüksek hızla çalışılır, derinlik kontrolü kolaylıkla ayarlanır, her türlü ağır toprak koşullarında sürüm yapılır.

grey

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • TS EN ISO 4254-1 Tarım Makineleri – Güvenlik – Bölüm 1: Genel Şartları,
 • TS EN ISO 4254-5 Tarım Makinaları – Güvenlik – Bölüm 5: Kuyruk Milinden Tahrikli Toprak İşleme Makinaları,
 • TS EN ISO 13857 Makinalarda Güvenlik – Kol ve Bacakların Erişebileceği Bölgelerde Tehlikenin Önlenmesi için Güvenlik Mesafeleri,
 • TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – Tasarım için Genel Prensipler – Risk Değerlendirme ve Risk Azaltma,

Yönetmelik ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ÇİZEL PULLUK HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Çizel, toprağı devirmeden parçalayan, kabartan bir toprak işleme aletidir. Çizel toprağı derin sürüm yapar, toprağı yırtarak işler ve toprağın kemikleşmiş tabakasının kırılmasını, havalanmasını ve yağmur sularının derine inerek verimli olmasını sağlar. Çizeller, ağır toprak koşullarında toprağı başarı ile kabartma amacıyla kullanılır. Çizeller, toprağı devirmemesi nedeniyle organik materyalin ayrışması yavaşlamakta, rutubetli toprak üste çıkarılmamaktadır. Yüzeyde kalan anız ve bitki artıkları iyi bir bitki örtüsü tabakası oluşturup toprağı erezyona karşı korur ve nemi toprağın bünyesinde tutar.

Özellikle pamuk yerlerinin hazırlanmasında çok kullanılmaktadırlar. Yapıları basittir. Bir çatı üzerine monte edilmiş çizici ayaklardan ibarettir. Değişik ayak sayısına sahip çizeller vardır. Çiftçilerimiz tarafından üç bacak, yedi bacak gibi ayak sayıları ile adlandırılırlar. İş verimleri pulluğa nazaran çok yüksektir.

grey

Çeşitli şekillerde üretilen çizel pulluklar, ağır tip çizel pulluk, tam otomatik çizel pulluk, pim kesen çizel pulluk, dipkazan gibi çeşitli şekillerde isimlendirilmektedir.

Ağır Tip Tam Otomatik Çizel Pulluk:

Belirli sayılarda her soka(gövde) yerleştirilmiş özel yaylı amörtisör kurtulma mekanizması sayesinde tarlada her türlü engelden kurtulur ve sürüm esnasında hiçbir müdahaleye gerek kalmaz. Toprağı derin olarak çizdiği için aynı zamanda da dip kazan görevi görür.

Tam Otomatik Çizel Pulluk:

Profil gövdede tam otomatik tipte imal edilmektedir. Her soka(gövde) yerleştirilmiş özel yaylı amortisör kurtulma mekanizması sayesinde tarlada her türlü engelden kurtulur ve sürüm esnasında hiç bir müdahaleye gerek kalmaksızın, sok(gövde) otomatik kısmının tekrar yerine gelebilir olması özelliğine sahiptir. Toprağı derin olarak çizdiği için aynı zamanda dip kazan görevini de yapmış olur.

Pim Kesen Çizel Pulluk:

Profil gövdede civata pim kesen tipte imal edilmektedir. Ürünümüz toprağı alt üst etmeden yırtarak işleyen sıkışmış ve su geçirmez toprak alt tabakasını kıran toprak işleme aletidir. Toprağı derin olarak çizdiği için aynı zamanda dip kazan görevini de yerine getirmiş olur. Traktörün çeki gücünden maksimum verim alabilmek için ayaklara en uygun batma açısı verilerek tasarlanmıştır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Taşıma genişliği ve/veya yüksekliğini azaltmak için tasarımlanan katlanır elemanlardan taşıma durumunda doğabilecek tehlikeler
 • Bakım veya servis hizmetini gerçekleştirmek üzere operatörün makinanın yükselen parçası altında çalışması gerekli olduğu zaman, makinanın istenmeyen alçalmayı önleyecek mekanik destekler veya hidrolik kilitleme tertibatı ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler
 • Basınçlı hortumlar, borular ve elemanların çalışma sırasında kopması halinde içindeki sıvı ile operatöre zarar vermesi tehlikesi
 • Operatör mahallinin konumu ve tasarımı, operatörün makinayı doğrudan veya dolaylı çalıştırması ve makinanın iş sahasını görmesi için yeterli görüş açısının olmamasından kaynaklanan tehlikeler
 • Hareketli bağlantı elemanlarının makinaların taşıma durumlarında muhafaza edilmemesinden kaynaklanan tehlikeler
 • Çekme taşıtı tarafından mekanik olarak kaldırılacak şekilde tasarımlanan çeki kancalı römork veya makinaların, zeminden en az 150 mm yükseklikteki askı noktalı çeki kancası desteği ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler
 • Sabit yükseklikteki çekme halkasına takılacak şekilde tasarımlanan çekme kancalı römorklar veya makinaların, yüksekliği ayarlanabilen destekleme düzeneği veya kriko ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler
 • Makina çalıştırılırken ana gürültü kaynaklarından doğan gürültü tehlikeleri • Çalışma derinliğinin değiştirildiği sırada doğabilecek tehlikeler
 • Üst mahfaza, engeller ve makinanın mahfazasında kullanılan parçaların zayıflığından kaynaklanan tehlikeler

grey